Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo Boże | „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” (Część siódma)

Wypowiedzi Chrystusa   183  

Słowo Boże | „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II” (Część siódma)

Słowa Boga w tym materiale wideo pochodzą z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”. Zawartość wideo:

Nie obawiajcie się prób od Boga

Na tych, którzy boją się Boga i unikają zła, Bóg patrzy z umiłowaniem, a tych, którzy są głupi, Bóg uznaje za podrzędnych

Bóg daje Hiobowi autorytet

Hiob jeszcze raz otrzymuje błogosławieństwo Boże i nie jest już nigdy więcej oskarżany przez szatana

Hiob spędza dalszą część swego życia pośród Bożych błogosławieństw

Cena urzeczywistniona przez Hioba w ciągu jego życia

D. Przepisy Wieku Prawa

Przepisy wieku prawa są prawdziwym dowodem kierownictwa Boga dla całej ludzkości

Ludzkość jest zawsze nierozerwalnie związana z naukami i przepisami Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga