Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Pieśń chrześcijańska 2019 „Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata”Pieśń chrześcijańska 2019 „Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Muzyka chrześcijańska z napisami „Boża miłość i istota są bezinteresowne”Muzyka chrześcijańska z napisami „Boża miłość i istota są bezinteresowne” Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa (II) Nadszedł Bóg, Bóg jest królem”Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa (II) Nadszedł Bóg, Bóg jest królem” Muzyka chrześcijańska | „Wszechmocny Bóg króluje” Bóg Wszechmogący jest moim Panem i BogiemMuzyka chrześcijańska | „Wszechmocny Bóg króluje” Bóg Wszechmogący jest moim Panem i Bogiem Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga”Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga” Najpiękniejsze pieśni uwielbienia 2019 - Piosenki chrześcijańskie z napisamiNajpiękniejsze pieśni uwielbienia 2019 - Piosenki chrześcijańskie z napisami Piosenka chrześcijańska 2019 „Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił”Piosenka chrześcijańska 2019 „Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił” Muzyka chrześcijańska 2019 | „Kto poznał Boga w ciele”Muzyka chrześcijańska 2019 | „Kto poznał Boga w ciele” Piękna piosenka chrześcijańska 2019 „Bóg dał ludziom całą swą miłość”Piękna piosenka chrześcijańska 2019 „Bóg dał ludziom całą swą miłość” Piosenka chrześcijańska 2019 | „Sens ukazania się Boga” Wychwalanie nadejścia ZbawcyPiosenka chrześcijańska 2019 | „Sens ukazania się Boga” Wychwalanie nadejścia Zbawcy Piosenka chrześcijańska 2019 „Wielkie są korzyści z wiary w praktycznego Boga”Piosenka chrześcijańska 2019 „Wielkie są korzyści z wiary w praktycznego Boga” Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawdziwe ucieleśnienie władzy Stwórcy”Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawdziwe ucieleśnienie władzy Stwórcy” Muzyka chrześcijańska | „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga” Mądrość i wielka moc BożaMuzyka chrześcijańska | „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga” Mądrość i wielka moc Boża Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania”Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania” Piękna piosenka chrześcijańska 2019 „Czysta miłość bez skazy”Piękna piosenka chrześcijańska 2019 „Czysta miłość bez skazy” Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2019 „Rzeka wody życia”Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2019 „Rzeka wody życia” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie” Piosenka o Bogu „Pokora Boga jest tak miła” (Oficjalne wideo)Piosenka o Bogu „Pokora Boga jest tak miła” (Oficjalne wideo) Najlepsza muzyka chrześcijańska „Bóg poszukuje twego serca i ducha”Najlepsza muzyka chrześcijańska „Bóg poszukuje twego serca i ducha” Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną”Muzyka chrześcijańska z tekstem „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną” Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2018 „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej”Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2018 „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej” Pieśń uwielbienia jezusa | „Naśladujcie Pana Jezusa” Podążaj za Panem i idź Drogą KrzyżowąPieśń uwielbienia jezusa | „Naśladujcie Pana Jezusa” Podążaj za Panem i idź Drogą Krzyżową Najpiękniejsze pieśń religijna | „Boża istota prawdziwie istnieje” Boża autentyczność i pięknoNajpiękniejsze pieśń religijna | „Boża istota prawdziwie istnieje” Boża autentyczność i piękno Najpiękniejsza piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości”Najpiękniejsza piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości” Pieśń chrześcijańska 2019 „Ci, których zbawi Bóg, są pierwsi w Jego sercu”Pieśń chrześcijańska 2019 „Ci, których zbawi Bóg, są pierwsi w Jego sercu” Piosenka chrześcijańska „Wszystko żyje według reguł i praw ustanowionych przez Boga”Piosenka chrześcijańska „Wszystko żyje według reguł i praw ustanowionych przez Boga” Muzyka chrześcijańska „Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo)Muzyka chrześcijańska „Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo) Muzyka chrześcijańska | „On jest prawdą, drogą i życiem” Bóg jest mym Zbawicielem na zawszeMuzyka chrześcijańska | „On jest prawdą, drogą i życiem” Bóg jest mym Zbawicielem na zawsze Muzyka chrześcijańska | „Pogańskie narody będą sławić imię Boga” Wychwalaj Boga WszechmogącegoMuzyka chrześcijańska | „Pogańskie narody będą sławić imię Boga” Wychwalaj Boga Wszechmogącego Hymn słów Boga „Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa”Hymn słów Boga „Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa” Hymn słów Boga „Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca”Hymn słów Boga „Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca” Piosenka chrześcijańska 2019 „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”Piosenka chrześcijańska 2019 „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Muzyka chrześcijańska 2019 „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę”Muzyka chrześcijańska 2019 „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę” Piosenka chrześcijańska 2019 „Boża wola wobec ludzi nigdy się nie zmieni”Piosenka chrześcijańska 2019 „Boża wola wobec ludzi nigdy się nie zmieni” Dobra muzyka chrześcijańska 2018 | „Doskonała Boża troska nad wszystkim” Bezinteresowna miłość BogaDobra muzyka chrześcijańska 2018 | „Doskonała Boża troska nad wszystkim” Bezinteresowna miłość Boga Muzyka uwielbienia | „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną” Wielka miłość BogaMuzyka uwielbienia | „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną” Wielka miłość Boga Najlepsza muzyka chrześcijańska „Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich”Najlepsza muzyka chrześcijańska „Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich” Muzyka chrześcijańska | „Wszystkie tajemnice zostały odsłonięte” Sprawiedliwy Bóg ukazał sięMuzyka chrześcijańska | „Wszystkie tajemnice zostały odsłonięte” Sprawiedliwy Bóg ukazał się Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana”Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana” Muzyka chrześcijańska „Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia”Muzyka chrześcijańska „Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia” Piosenka chrześcijańska | „Stracony czas już nigdy nie wróci” Bóg upomina człowiekaPiosenka chrześcijańska | „Stracony czas już nigdy nie wróci” Bóg upomina człowieka Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawda jest najwyższym z życiowych aforyzmów”Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawda jest najwyższym z życiowych aforyzmów” Muzyka chrześcijańska „Zmiany w usposobieniu są nieodłączne od dzieła Ducha Świętego”Muzyka chrześcijańska „Zmiany w usposobieniu są nieodłączne od dzieła Ducha Świętego” Muzyka chrześcijańska 2019 „Inny wiek, inne dzieło Boże”Muzyka chrześcijańska 2019 „Inny wiek, inne dzieło Boże” Muzyka chrześcijańska 2019 | „Pieśń zwycięzców” Obietnice i błogosławieństwa BogaMuzyka chrześcijańska 2019 | „Pieśń zwycięzców” Obietnice i błogosławieństwa Boga Piosenka chrześcijańska 2019 „Bóg ma nadzieję pozyskać prawdziwą ludzką miłość i wiarę”Piosenka chrześcijańska 2019 „Bóg ma nadzieję pozyskać prawdziwą ludzką miłość i wiarę” Najlepsza muzyka chrześcijańska 2019 „Tylko przez bojaźń Bożą można uniknąć zła”Najlepsza muzyka chrześcijańska 2019 „Tylko przez bojaźń Bożą można uniknąć zła” Muzyka chrześcijańska 2019 | „Kiedy otworzysz swoje serce na Boga” Ujrzenie miłości BogaMuzyka chrześcijańska 2019 | „Kiedy otworzysz swoje serce na Boga” Ujrzenie miłości Boga Najlepsza muzyka chrześcijańska 2019 „Ludzie lepiej znają Boga poprzez dzieło słów”Najlepsza muzyka chrześcijańska 2019 „Ludzie lepiej znają Boga poprzez dzieło słów” Pieśń modlitwa 2019 | „Prawdziwa modlitwa” Dobry sposób, by być bliżej BogaPieśń modlitwa 2019 | „Prawdziwa modlitwa” Dobry sposób, by być bliżej Boga Piosenka chrześcijańska 2019 „Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga”Piosenka chrześcijańska 2019 „Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga” Najlepsza muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg przybywa do nas bez rozgłosu”Najlepsza muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg przybywa do nas bez rozgłosu” Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg pojawił się na Wschodzie świata z chwałą”Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg pojawił się na Wschodzie świata z chwałą” Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością”Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością” Pieśń chrześcijańska „Ludzie zdobyci przez Boga posiedli rzeczywistość”Pieśń chrześcijańska „Ludzie zdobyci przez Boga posiedli rzeczywistość” Najlepsza muzyka chrześcijańska „Boża władza i moc objawiona w ciele”Najlepsza muzyka chrześcijańska „Boża władza i moc objawiona w ciele” Pieśń chrześcijańska „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia”Pieśń chrześcijańska „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia” Muzyka chrześcijańska „Wielki czerwony smok upada, w miarę jak rośnie Boży lud”Muzyka chrześcijańska „Wielki czerwony smok upada, w miarę jak rośnie Boży lud” Muzyka chrześcijańska | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Zbawiciel powróciłMuzyka chrześcijańska | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Zbawiciel powrócił Muzyka chrześcijańska | „Tożsamość i pozycja Samego Boga” Bóg jest Królem WszechświataMuzyka chrześcijańska | „Tożsamość i pozycja Samego Boga” Bóg jest Królem Wszechświata Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska „Bóg ujawnił człowiekowi swoje pełne usposobienie”Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska „Bóg ujawnił człowiekowi swoje pełne usposobienie” Piosenka chrześcijańska „Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości”Piosenka chrześcijańska „Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości” Najlepsza muzyka chrześcijańska „Prawdziwa wiara pochodzi tylko z poznania Boga”Najlepsza muzyka chrześcijańska „Prawdziwa wiara pochodzi tylko z poznania Boga” Piosenka chrześcijańska „Zasady szukania prawdziwej drogi”Piosenka chrześcijańska „Zasady szukania prawdziwej drogi” Muzyka chrześcijańska 2018 | „Symbol Bożego usposobienia” Poznanie istoty StwórcyMuzyka chrześcijańska 2018 | „Symbol Bożego usposobienia” Poznanie istoty Stwórcy Muzyka chrześcijańska 2018 „Nigdy nie poznasz Boga za pomocą pojęć i wyobrażeń”Muzyka chrześcijańska 2018 „Nigdy nie poznasz Boga za pomocą pojęć i wyobrażeń” Muzyka chrześcijańska 2018 | „Oznaki Bożego zwycięstwa” Chrystus ustanowił Królestwo na ziemiMuzyka chrześcijańska 2018 | „Oznaki Bożego zwycięstwa” Chrystus ustanowił Królestwo na ziemi Pieśń chrześcijańska 2018 „Dzieło i ekspresja Chrystusa określają Jego istotę”Pieśń chrześcijańska 2018 „Dzieło i ekspresja Chrystusa określają Jego istotę” Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 „Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie”Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 „Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie” Muzyka chrześcijańska 2018 | „Znaczenie wiary w Boga” Czym jest prawdziwa wiara w Boga?Muzyka chrześcijańska 2018 | „Znaczenie wiary w Boga” Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Muzyka chrześcijańska 2018 | „Pokora Boga jest tak miła” Alleluja, chwała Bogu!Muzyka chrześcijańska 2018 | „Pokora Boga jest tak miła” Alleluja, chwała Bogu! Pieśń chrześcijańska 2018 „W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo”Pieśń chrześcijańska 2018 „W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo” Pieśń uwielbienia boga | „Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe” Alleluja, Chwalcie Pana BogaPieśń uwielbienia boga | „Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe” Alleluja, Chwalcie Pana Boga Muzyka chrześcijańska 2018 „Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne”Muzyka chrześcijańska 2018 „Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne” Muzyka chrześcijańska 2018 „Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los”Muzyka chrześcijańska 2018 „Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los” Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 | „Czysta miłość bez skazy” Co to znaczy naprawdę kochać Boga?Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 | „Czysta miłość bez skazy” Co to znaczy naprawdę kochać Boga? Muzyka chrześcijańska 2018 „Czy Dzieło Boga znasz?”Muzyka chrześcijańska 2018 „Czy Dzieło Boga znasz?” Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 „Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą”Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 „Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą” Pieśń chrześcijańska 2018 „Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość”Pieśń chrześcijańska 2018 „Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość” Najlepsza muzyka chrześcijańska „Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę”Najlepsza muzyka chrześcijańska „Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę” Najlepsza muzyka chrześcijańska „Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych”Najlepsza muzyka chrześcijańska „Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych” Pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny”Pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny” Muzyka chrześcijańska | „Boże Królestwo pojawiło się na Ziemi” Ludzie wszystkich narodów czczą BogaMuzyka chrześcijańska | „Boże Królestwo pojawiło się na Ziemi” Ludzie wszystkich narodów czczą Boga Muzyka chrześcijańska | „Dzieło Boga czyni postępy wciąż” Bóg jest zawsze nowy a nigdy staryMuzyka chrześcijańska | „Dzieło Boga czyni postępy wciąż” Bóg jest zawsze nowy a nigdy stary Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2018 | „Bóg wraca jako zwycięzca” Wychwalanie zwycięstwa BożegoNajpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2018 | „Bóg wraca jako zwycięzca” Wychwalanie zwycięstwa Bożego Muzyka chrześcijańska 2018 | „Wszystko w rękach Boga” Wychwalanie Boga WszechmogącegoMuzyka chrześcijańska 2018 | „Wszystko w rękach Boga” Wychwalanie Boga Wszechmogącego Piosenka chrześcijańska | „Czy znasz źródło życia wiecznego?” Zdobywanie ścieżki życia wiecznegoPiosenka chrześcijańska | „Czy znasz źródło życia wiecznego?” Zdobywanie ścieżki życia wiecznego Piosenka chrześcijańska 2018 „Szatan nie może niczego zmienić pod Bożą władzą”Piosenka chrześcijańska 2018 „Szatan nie może niczego zmienić pod Bożą władzą” Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 „Ostateczny rezultat, jaki Boże dzieło ma na celu osiągnąć”Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 „Ostateczny rezultat, jaki Boże dzieło ma na celu osiągnąć” Piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg ma nadzieję, że człowiek nadal będzie żył”Piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg ma nadzieję, że człowiek nadal będzie żył” Piosenka chrześcijańska 2018 | „Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi” Boża miłość i zbawieniePiosenka chrześcijańska 2018 | „Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi” Boża miłość i zbawienie Muzyka do modlitwy 2018 „Znaczenie modlitwy”Muzyka do modlitwy 2018 „Znaczenie modlitwy” Pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku”Pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku” Pieśń chrześcijańska 2018 „Celem Bożego zarządzania jest ocalenie ludzkości”Pieśń chrześcijańska 2018 „Celem Bożego zarządzania jest ocalenie ludzkości” Muzyka chrześcijańska „Bóg wcielony dni ostatecznych działa przede wszystkim poprzez słowa”Muzyka chrześcijańska „Bóg wcielony dni ostatecznych działa przede wszystkim poprzez słowa” Piosenka chrześcijańska 2018 | „Bóg zstępuje z sądem” Jezus Chrystus powróciłPiosenka chrześcijańska 2018 | „Bóg zstępuje z sądem” Jezus Chrystus powrócił Hymn słów Boga | „Smutek skażonej ludzkości” Boże objawienie zepsutej ludzkości dni ostatecznychHymn słów Boga | „Smutek skażonej ludzkości” Boże objawienie zepsutej ludzkości dni ostatecznych Pieśń chrześcijańska 2018 | „Nikt nie powstrzyma Bożego dzieła” Bóg jest wszechmocnyPieśń chrześcijańska 2018 | „Nikt nie powstrzyma Bożego dzieła” Bóg jest wszechmocny Pieśń chrześcijańska 2018 „Istotą Chrystusa jest Bóg”Pieśń chrześcijańska 2018 „Istotą Chrystusa jest Bóg” Muzyka chrześcijańska | „Jak szukać śladów Boga” Bądźcie mądrymi pannami i powitajcie powrót PanaMuzyka chrześcijańska | „Jak szukać śladów Boga” Bądźcie mądrymi pannami i powitajcie powrót Pana Muzyka chrześcijańska | „Bóg boleje nad przyszłością człowieka” Tylko Bóg najmocniej kocha człowiekaMuzyka chrześcijańska | „Bóg boleje nad przyszłością człowieka” Tylko Bóg najmocniej kocha człowieka Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie”Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie” Muzyka chrześcijańska | „Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło” Dostrzeganie ukazania się BogaMuzyka chrześcijańska | „Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło” Dostrzeganie ukazania się Boga Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 „Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka”Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 „Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka” Muzyka chrześcijańska 2018 | „Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży” Chwalcie wielką moc BogaMuzyka chrześcijańska 2018 | „Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży” Chwalcie wielką moc Boga Pieśń chrześcijańska 2018 | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii PanaPieśń chrześcijańska 2018 | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii Pana Pieśń chrześcijańska 2018 „Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego”Pieśń chrześcijańska 2018 „Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego” Pieśń chrześcijańska 2018 | „Wszechmocna lecz praktyczna jest istota Boga” Jak wielki jest BógPieśń chrześcijańska 2018 | „Wszechmocna lecz praktyczna jest istota Boga” Jak wielki jest Bóg Piosenka chrześcijańska 2018 | „Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia” Nauki BożePiosenka chrześcijańska 2018 | „Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia” Nauki Boże Piosenka chrześcijańska 2018 „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Boże zbawieniePiosenka chrześcijańska 2018 „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Boże zbawienie Piosenka chrześcijańska 2018 „Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Chwalcie wielką moc BogaPiosenka chrześcijańska 2018 „Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Chwalcie wielką moc Boga Sprawiedliwość Boża „Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu” Piosenka chrześcijańska 2018Sprawiedliwość Boża „Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu” Piosenka chrześcijańska 2018 Piosenka chrześcijańska 2018 „Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga” Obfita miłość BożaPiosenka chrześcijańska 2018 „Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga” Obfita miłość Boża Bóg jest miłością „Tylko gdy Bóg staje się ciałem, człowiek może być Jego powiernikiem”Bóg jest miłością „Tylko gdy Bóg staje się ciałem, człowiek może być Jego powiernikiem” Piosenka chrześcijańska 2018 „Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie”Piosenka chrześcijańska 2018 „Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie” Hymn słów Boga 2018 „Tylko ci, którzy zostali oczyszczeni wejdą do spoczynku”Hymn słów Boga 2018 „Tylko ci, którzy zostali oczyszczeni wejdą do spoczynku” Muzyka chrześcijańska 2018 „Boża wola jest jawną dla wszystkich” Czy rozumiesz wolę Boga?Muzyka chrześcijańska 2018 „Boża wola jest jawną dla wszystkich” Czy rozumiesz wolę Boga? Hymn słów Boga 2018 „Bóg jest wcielony, by pokonać szatana i zbawić ludzkość”Hymn słów Boga 2018 „Bóg jest wcielony, by pokonać szatana i zbawić ludzkość” Muzyka chrześcijańska 2018 „Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka” Wola BogaMuzyka chrześcijańska 2018 „Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka” Wola Boga Muzyka chrześcijańska 2018 „Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga” Jesteś moim BogiemMuzyka chrześcijańska 2018 „Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga” Jesteś moim Bogiem Muzyka chrześcijańska 2018 „Jak Bóg panuje nad wszystkim”Muzyka chrześcijańska 2018 „Jak Bóg panuje nad wszystkim” Hymn słów Boga | „Dwa tysiące lat tęsknoty” Pan Jezus powróciłHymn słów Boga | „Dwa tysiące lat tęsknoty” Pan Jezus powrócił Muzyka chrześcijańska „W Wieku Królestwa Bóg doskonali człowieka przez słowa” Moc Bożego SłowaMuzyka chrześcijańska „W Wieku Królestwa Bóg doskonali człowieka przez słowa” Moc Bożego Słowa Muzyka chrześcijańska 2018 „Bóg ceni tego, który słucha Jego słowa i jest Mu posłuszny”Muzyka chrześcijańska 2018 „Bóg ceni tego, który słucha Jego słowa i jest Mu posłuszny” Hymn słów Boga | „Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni” Miłość Boża jest wszechobecnaHymn słów Boga | „Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni” Miłość Boża jest wszechobecna Hymn słów Boga „Boża litość nad ludzkością” Miłość BogaHymn słów Boga „Boża litość nad ludzkością” Miłość Boga Poezja chrześcijańska „Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość”Poezja chrześcijańska „Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość”

Muzyka chrześcijańska 2018 „Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne”

Teledyski do hymnów   789  

Wstęp

Muzyka chrześcijańska 2018 „Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne”

I

Bóg daje to co najlepsze.

Najlepsze z siebie daje Bóg.

W cichości znosi cierpienie.

Nie ujawniając. Czeka w milczeniu.

Nie chłodny, nie odrętwiały, bez śladu słabości.

Jego miłość i istota bezinteresowne są.

Co najlepsze daje Bóg. Najlepsze rzeczy daje On.

Za całą ludzkość cierpi w milczeniu.

Co najlepsze daje Bóg. Najlepsze rzeczy daje On.

Za całą ludzkość cierpi w milczeniu dając…

II

To jest Jego istota, usposobienie,

to kim naprawdę On jest, On jest Stwórcą wszystkiego.

Boska odporność nie jest zimna, ni odrętwiała.

A miłość i istota bezinteresowne są.

Co najlepsze daje Bóg.

Najlepsze rzeczy daje On.

Za całą ludzkość cierpi w milczeniu.

Co najlepsze daje Bóg. Najlepsze rzeczy daje On.

Za całą ludzkość cierpi w milczeniu dając…

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Zalecenie ładne piosenki religijne:

Dobra muzyka chrześcijańska 2018 | „Doskonała Boża troska nad wszystkim” Bezinteresowna miłość Boga

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/God-s-perfect-care-over-all-hymn.html

Najpiękniejsze pieśń religijna | „Boża istota prawdziwie istnieje” Boża autentyczność i piękno

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/God-s-essence-truly-exists-hymn.html

Poezja chrześcijańska „Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/God-in-the-flesh-to-save-mankind-hymn.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga