Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg zstępuje z sądem”

Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg zstępuje z sądem”

886 |17 lutego 2020

Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg zstępuje z sądem”

Schodząc do narodu wielkiego, czerwonego smoka,

Bóg do wszechświata zwraca się,

a ten zaczyna drżeć.

Czy istnieje miejsce, które nie poddaje się Bożemu sądowi?

Lub nie zmaga się z dopustami, jakie zsyła?

Gdziekolwiek pójdzie Bóg, zniszczenia rzuca nasienie.

Jest to jedna z metod realizacji Jego dzieła

i bez wątpienia jest aktem zbawienia dla człowieka,

a to, co Bóg mu okazuje, jest wciąż w pewnym sensie miłością.

Bóg chce sprawić, by jeszcze więcej ludzi mogło Go poznać i zobaczyć.

W ten sposób zaczną czcić Boga, którego nie widzieli przez tyle lat,

a który teraz tak realny jest.

Bóg chce sprawić, by jeszcze więcej ludzi mogło Go poznać i zobaczyć.

W ten sposób zaczną czcić Boga, którego nie widzieli przez tyle lat,

a który teraz tak realny jest,

a który teraz tak realny jest.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie: Pieśni kościelne

Pieśń chrześcijańska | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami“ https://pl.kingdomsalvation.org/videos/brought-glory-to-the-east-mv.html

Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” | Chór ewangelii https://pl.kingdomsalvation.org/videos/kingdom-descends-upon-the-world.html

Muzyka chrześcijańska „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa” https://pl.kingdomsalvation.org/videos/Christ-has-brought-age-of-kingdom-mv.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj