Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Część czwarta)

Wypowiedzi Chrystusa   1787  

Wstęp

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Część czwarta)

Słowa Boga w tym materiale wideo pochodzą z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”. Zawartość wideo:

Prawdziwa skrucha, jaka dokonała się w sercach mieszkańców Niniwy, zjednuje im Boże miłosierdzie i przemienia ich własne cele

Boże miłosierdzie i wyrozumiałość nie są czymś rzadkim – rzadkością jest prawdziwa skrucha człowieka

Sprawiedliwe usposobienie Stwórcy jest czymś realnym i żywym

Szczere uczucia Stwórcy wobec ludzkości

Stwórca daje wyraz szczerym uczuciom wobec ludzkości

Zalecenie słowo Boże na każdy dzień

Słowo Ducha Świętego „Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/behold-God-in-judgment-chastisement-word.html

Słowo Boże na dziś „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/Savior-has-returned-word.html

Słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/Christ-does-work-of-judgment-with-truth-word.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga