Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo Ducha Świętego „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Część piąta)

Wypowiedzi Chrystusa   1410  

Wstęp

Słowo Ducha Świętego „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Część piąta)

Słowa Boga w tym materiale wideo pochodzą z książki „Słowo Ukazuje się w Ciele”. Zawartość wideo:

Pięć typów ludzkich

Osobowość pierwszego typu zwie się osobowością fazy „niemowlęcia w powijakach”.

Osobowość drugiego typu to osobowość z etapu „oseska”.

Trzeci typ osobowości znajduje się na etapie małego dziecka odstawianego od piersi.

Typ czwarty wyznacza stadium dojrzewania dziecka; to znaczy dzieciństwo.

Typ piąty to etap dojrzałego życia, czyli etap dorosłości.

Zalecenie:

Słowo Ducha Świętego „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Część druga) https://www.youtube.com/watch?v=6RnG-okB06g

Słowo Ducha Świętego „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Część trzecia) https://www.youtube.com/watch?v=EO_McEVQxxI

Słowo Ducha Świętego „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Część czwarta) https://www.youtube.com/watch?v=IjaX6e3BqlM

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga