Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych (wybór)

– Słowa Ducha Świętego do Kościołów

  • 1
  • 2
  • 3

Część druga

Słowa Chrystusa, gdy chodził pośród kościołów (Wybrane fragmenty)

1Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek
2Bóg kieruje losem całej ludzkości
3Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
4Jakie poglądy powinni mieć wierzący
5Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
6Należy wyeliminować religijną służbę Bogu
7Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
8Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni
9Nikczemni zostaną z pewnością ukarani
10Jak służyć zgodnie z wolą Boga
11Jak poznać rzeczywistość
12Przykazania nowego wieku
13Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
14Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
15Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
16Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
17Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
18Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
19Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga
20Wierząc, powinno się skupiać na rzeczywistości – uczestnictwo w obrzędach religijnych nie jest wiarą
21Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
22Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
23Wiek Królestwa to Wiek Słowa
24Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu
25Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
26Krótkie omówienie książki „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia”
27Tylko ci, którzy znają Boga, mogą nieść o Nim świadectwo
28Jak Piotr poznał Jezusa
29Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle
30Czy jesteś tym, który ożył?
31Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem
32Wszyscy ludzie, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu
33Wybór z dziesięciu fragmentów słowa Boga z tekstu „Dzieło i wejście”
34Wybór z trzech fragmentów słowa Boga z tekstu „Wizja dzieła Bożego”
35Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii”
36Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „Tajemnica Wcielenia”
37Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „Wewnętrzna prawda dzieła podboju”
38Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia
39Czy Święta Trójca istnieje?
40Doświadczenia Piotra: jego znajomość karcenia i sądu
41Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji?
42Jakie jest Twoje pojmowanie Boga?
43Co to znaczy być prawdziwą osobą
44Co wiesz o wierze?
45Nikt, kto jest z ciała, nie ucieknie przed Dniem Gniewu
46Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
47Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości
48Dzieło w Wieku Prawa
49Prawdziwa historia stojąca za dziełem Wieku Odkupienia
50Powinieneś wiedzieć, jak cała ludzkość rozwijała się aż po dzień dzisiejszy
51O nazwach i tożsamości
52Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie
53Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
54Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
55Różnica pomiędzy służbą Boga wcielonego a obowiązkiem człowieka
56Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
57Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek
58Dzieło Boga i dzieło człowieka
59Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga
60Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga
61Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga
62Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka
63Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego
64Przywrócenie właściwego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu
65Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku
66Zanim ujrzysz duchowe ciało Jezusa, Bóg stworzy już na nowo niebo i ziemię
67Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, z pewnością są przeciwnikami Boga
68Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani
69Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem
70Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?
71Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy
72Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy
73Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia
74Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia
75Wobec kogo jesteś lojalny?
76Trzy przestrogi
77Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne
78Jak poznać Boga na ziemi
79Dziesięć dekretów administracyjnych, które muszą być przestrzegane przez wybranych ludzi Boga w Wieku Królestwa
80Powinniście zważać na wasze uczynki
81Bóg jest źródłem ludzkiego życia
82Westchnienie Wszechmogącego
83Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem
  • 1
  • 2
  • 3
Wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych (wybór) Wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych (wybór)