13. Jaka jest różnica między zrozumieniem prawdy a zrozumieniem doktryny?

Ważne słowa Boga:

Osiągnięcie prawdziwego rozumienia rzeczywistego znaczenia słowa Boga nie jest prostą sprawą. Nie myśl w ten sposób: potrafię interpretować dosłowne znaczenie słów Boga, a każdy mówi, że to jest dobre i mnie chwali, więc liczy się to jako rozumienie słowa Boga. To nie to samo, co rozumienie słowa Boga. Jeśli uzyskałeś trochę światła z wnętrza słowa Boga i masz poczucie prawdziwego znaczenia słowa Boga, jeśli potrafisz wyrazić znaczenie Bożego słowa i co one ostatecznie osiągną, to dopiero gdy będziesz miał jasność we wszystkich tych rzeczach, będzie to można uznać za pewien stopień rozumienia słowa Boga. Rozumienie słowa Boga nie jest zatem takie proste. To, że potrafisz kwieciście wytłumaczyć dosłowne znaczenie litery słowa Boga, nie oznacza jeszcze, że je rozumiesz. Niezależnie od tego, jak dobrze potrafisz wytłumaczyć dosłowne znaczenie słowa Boga, wciąż jest to tylko ludzka wyobraźnia i ludzki sposób myślenia – jest on do niczego!

z rozdziału „Jak poznać naturę człowieka” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Myślicie, że opanowanie wiedzy o prawdzie jest szczególnie istotne, podobnie jak nauczenie się na pamięć fragmentów słów Boga. Ale to, jak ludzie rozumieją słowo Boga, w ogóle nie jest ważne. Myślicie, że jest niezwykle ważne, aby ludzie potrafili zapamiętać wiele Bożych słów, byli w stanie obszernie omawiać doktrynę i odkrywać wiele formuł w Bożych słowach. Dlatego zawsze chcecie systematyzować te rzeczy, aby wszyscy śpiewali na tę samą nutę, mówili te same rzeczy, rozmawiali o tych samych doktrynach, mieli tę samą wiedzę i przestrzegali tych samych reguł – taki jest wasz cel. Wydaje się, że robicie to po to by ludzie zyskali rozumienie, kiedy w rzeczywistości jest odwrotnie – nie macie pojęcia, że uczycie ludzi reguł, które znajdują się poza prawdą słów Boga. Aby pozwolić ludziom zdobyć rzeczywiste rozumienie prawdy, musisz powiązać je z rzeczywistością i z dziełem oraz rozwiązywać praktyczne problemy zgodnie z prawdą słów Boga. Tylko w ten sposób ludzie mogą zrozumieć prawdę i wejść w rzeczywistość, i tylko osiągnięcie takiego rezultatu oznacza, że naprawdę przyprowadzacie ludzi przed oblicze Boga. Jeśli mówisz tylko o duchowych teoriach, doktrynach i regułach, jeśli wkładasz cały wysiłek wyłącznie w dosłowne znaczenie słów, to możesz osiągnąć jedynie tyle, że ludzie będą powtarzać te same rzeczy i przestrzegać reguł, ale nie będziesz w stanie poprowadzić ludzi ku zrozumieniu prawdy. Zwłaszcza zaś nie będziesz w stanie sprawić, by ludzie lepiej zrozumieli siebie samych, by okazali skruchę i przeszli przemianę.

z rozdziału „Bez prawdy łatwo jest obrazić Boga” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Jeśli przeczytaliście sporą ilość słowa Bożego, lecz zrozumieliście tylko znaczenie samego tekstu i nie posiadacie wiedzy z pierwszej ręki na jego temat, w oparciu o wasze własne doświadczenia, nie poznacie słowa Bożego. Jeśli o ciebie chodzi, słowo Boże nie jest życiem, to tylko martwe litery. I jeśli jedynie trzymasz się kurczowo tych liter, nie uda ci się uchwycić esencji Bożego słowa ani zrozumieć woli Boga. Tylko dzięki doświadczaniu Jego słowa w swoich prawdziwych przeżyciach, duchowy wymiar słowa Bożego otworzy się dla ciebie i tylko w doświadczeniu możesz uchwycić duchowe znaczenie wielu prawd. Tylko poprzez doświadczenie możesz odsłonić tajemnice Bożego słowa. Jeśli nie wprowadzasz go w czyn, wówczas, bez względu na Jego przejrzystość, jedyną rzeczą, jaką pojmujesz są puste litery i doktryny, które stały się dla ciebie religijnymi nakazami. Czyż nie to samo uczynili faryzeusze? Jeśli praktykujecie i doświadczacie słowa Bożego, staje się ono dla was praktyczne. Jeśli nie dążycie do praktykowania Go, wówczas znaczy ono dla was niewiele więcej niż legenda o trzecim niebie. (…)

(…) Prawdziwe zrozumienie słowa Bożego pojawia się wtedy, gdy praktykujesz prawdę i musisz pojąć, że „tylko poprzez praktykowanie prawdy można je zrozumieć”. Dzisiaj po przeczytaniu słowa Bożego, możesz powiedzieć zaledwie tyle, że je poznałeś, ale nie możesz powiedzieć, że je rozumiesz. Niektórzy twierdzą, że jedynym sposobem praktykowania prawdy jest najpierw ją zrozumieć, ale to tylko częściowo słuszne stwierdzenie i nie do końca precyzyjne. Póki nie masz poznania danej prawdy, nie doświadczyłeś tej prawdy. Uczucie rozumienia czegoś, co słyszysz podczas kazania, nie jest prawdziwym zrozumieniem, lecz tylko poznaniem literalnego znaczenia słów prawdy, co nie jest tym samym, co zrozumienie jej prawdziwego znaczenia. Tylko to że posiadasz powierzchowną wiedzę na temat prawdy, nie oznacza, że faktycznie ją rozumiesz i uznajesz. Prawdziwe znaczenie prawdy płynie z faktu jej doświadczenia. Dlatego tylko wtedy, gdy osobiście zaznasz prawdy, będziesz mógł ją zrozumieć i uchwycić jej ukryte części. Dogłębne doświadczenie prawdy jest jedyną drogą do zrozumienia jej konotacji i istoty.

z rozdziału „Zrozumiawszy prawdę, praktykujcie ją” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Czy wiedza, o której mówisz, jest zgodna z prawdą, zależy w dużej mierze od tego, czy masz praktyczne doświadczenie. Tam, gdzie w twoim doświadczeniu jest prawda, twoja wiedza będzie praktyczna i cenna. Dzięki doświadczeniu możesz również zdobyć rozeznanie i wnikliwość, pogłębić wiedzę oraz nabyć mądrości i zdrowego rozsądku we własnym postępowaniu. Wiedza wypowiadana przez ludzi, którzy nie posiadają prawdy, jest doktryną, bez względu na to, jak jest ona wzniosła. Ten typ osoby może być bardzo inteligentny w sprawach ciała, ale może nie mieć rozeznania w sprawach duchowych. Jest tak dlatego, że ci ludzie nie mają żadnego doświadczenia w sprawach duchowych. Są to ludzie, którzy nie są oświeceni w sprawach duchowych i nie rozumieją ducha. Niezależnie od tego, o którym aspekcie wiedzy mówisz, o ile jest to twoja istota, to jest to twoje osobiste doświadczenie, twoja prawdziwa wiedza. To, o czym mówią ci, którzy mówią tylko o doktrynie, to znaczy ci, którzy nie mają prawdy ani rzeczywistości, można również nazwać ich istotą, ponieważ ich doktryna powstaje dzięki głębokiej kontemplacji i refleksji, ale jest to tylko doktryna i nic innego niż wytwór wyobraźni!

z rozdziału „Dzieło Boga i dzieło człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Wszystko, co nie pochodzi z twojego własnego doświadczenia – bez względu na to, czy nauczyłeś się tego z książek, czy na podstawie doświadczenia innych ludzi – staje się dla ciebie doktryną. Gdy natomiast doświadczasz danej rzeczy i osiągasz rezultat na podstawie swego doświadczenia, wówczas uzyskasz prawdziwe zrozumienie, a słowa, które wypowiadasz podczas rozmów we wspólnocie, będą prawdziwe. Jedynie wtedy stają się one prawdziwą rzeczywistością. Przyjrzyj się temu, w jaki sposób niewierzący badają daną teorię: badają ją na podstawie tego, co zostało napisane, badają doktryny i porównują je, a następnie wyciągają wnioski. Zwłaszcza teologowie oraz pastorzy, a także naukowcy i badacze zajmujący się teologią, po przeczytaniu fragmentu Bożych słów nie szukają prawdy ani prawdziwego zrozumienia Boga na podstawie praktycznego doświadczenia. W zamian przeprowadzają dochodzenie oraz porównują różne teorie, a na koniec dochodzą do pewnych wniosków. Czy zatem wnioski, które wyciągają, są rzeczywiste, czy doktrynalne? Wszystkie one są doktrynalne. Jest tak dlatego, że doszli do nich na podstawie wyspecjalizowanego badania nad tekstem oraz namysłu, nie są one natomiast oparte na ich własnym doświadczeniu. Wnioski wyciągnięte z dosłownych badań nad tekstem oraz nad rzeczami opisanymi w Biblii stworzyły jeden rodzaj teorii, nazywany teorią teologiczną. Nie ma w niej miejsca na zrozumienie na podstawie doświadczenia ani nie jest w niej obecne oświecenie Ducha Świętego. Głębsze zrozumienie na podstawie oświecenia przez Ducha Świętego przekracza to, co bierze się z powierzchownego znaczenia słów; nie da się tego wyrazić w żadnym powierzchownym języku. Duch Święty będzie cię oświecał oraz iluminował tylko wtedy, gdy będziesz szukać prawdy po wejściu w doświadczenie. Rzeczy, które Duch Święty oświeca i iluminuje dla ciebie, to rzeczy, które są najbardziej rzeczywiste oraz najbardziej prawdziwe dla ciebie, a rzeczy tych nie możesz wziąć z Biblii bez względu na to, jak dokładnie ją badasz. Zatem dziś Bóg prosi nas, byśmy doświadczyli Jego słowa. Jeśli Duch Święty oświeci nas w naszym doświadczaniu słowa Boga, wówczas możemy zdobyć prawdziwe zrozumienie Bożych słów. Jest to prawdziwe zrozumienie, którego nie da się osiągnąć bez względu na to, jak dokładnie badasz dosłowne znaczenie Bożych słów. Jest to coś, czego nie może objąć ludzka myśl, i coś, czego nie możesz sobie wyobrazić bez względu na to, jak bardzo się starasz. Więc tylko prawda, którą otrzymujesz dzięki przewodnictwu, oświeceniu oraz iluminacji Ducha Świętego, jest rzeczywistym zrozumieniem Boga.

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Jaka jest rzeczywista różnica pomiędzy słowami doktryny a prawdą? Prawda to istotne aspekty słowa Bożego. Reprezentuje ona Bożą wolę. Słowa doktryny należą do kategorii rzeczy powierzchownych oraz reprezentują ludzkie pojęcia i wyobrażenia. Nie są one zgodne z prawdą. Istotne aspekty prawdy są niezwykle praktyczne. Mają one zasadniczy charakter i są wybitnie przekonujące. Gdy osoba rozumie coś istotnego, jej serce się rozjaśnia oraz dostępuje wyzwolenia – nie podlega ona już dłużej ograniczeniom przepisów. Z drugiej strony, słowa doktryny są puste i nierealistyczne. Są tylko przepisami i konwencjami, które sprawiają, że ludzie są szczególnie podatni na ograniczenia, a także nie czują się wolni. Co więcej, nieważne, jak wiele słów doktryny zna dana osoba, nie mogą one spowodować zmiany w jej usposobieniu życiowym. Nie przynoszą one ludziom wiele fundamentalnych korzyści. Zatem słowa doktryny po prostu nie mogą się równać z prawdą. Prawda może stać się życiem człowieka. Kiedy ktoś przyjmie prawdę, spowoduje to to zmianę jego usposobienia życiowego. Rozumienie mnóstwa doktryn może tylko przynieść arogancję, zarozumialstwo, dumę i sprawić, że traci się rozsądek. Tylko gdy prawda jest dla kogoś samym życiem, jego praktyka staje się realna. Nieważne, jak wiele słów doktryny ktoś rozumie, nie będzie on posiadać rzeczywistości. Kiedy napotka na jakiś problem, ciągle nie będzie wiedzieć, co praktykować. Wszyscy, którzy są udoskonalani przez Boga, są ludźmi, którzy posiadają prawdę, podczas gdy wszyscy ci, którzy nie przeszli udoskonalania przez Boga, są ludźmi słów doktryny. Ci, którzy posiadają prawdę, są zdatni do tego, by być używani przez Boga. Ich praca przynosi owoc i są rzeczywiście zdolni do wprowadzenia innych w Bożą obecność. Praca tych, którzy koncentrują się na słowach doktryny, nie przynosi prawdziwych rezultatów. Nie potrafią oni zaopatrzyć ludzi w autentyczne doświadczenie i zrozumienie, a tym bardziej nie mogą użyć prawdy do rozwiązywania problemów. Dlatego nie są w stanie wprowadzić innych w Bożą obecność. Osoba, która posiada prawdę, nie stroni od ludzi szukających prawdy i jest w stanie rozwiązać wszelkie praktyczne problemy, które ludzie mają w swej wierze. Ci, którzy podkreślają znaczenie słów doktryny, boją się ludzi szukających się prawdy, ponieważ brakuje im samym realnych rzeczy w sobie, a doktryny, o których mówią, nie mogą rozwiązać faktycznych problemów. Toteż nie mają oni odwagi zwracać się do innych, aby postawić pytania, i oczywiście w jeszcze mniejszym stopniu potrafią rozwiązywać praktyczne trudności. Ci, którzy posiadają prawdę, ośmielają się stawić czoła rzeczywistości. Ci, którzy się koncentrują na słowach doktryny, nie ośmielają się stawić czoła rzeczywistości, lecz jej unikają. Takie są zasady odróżniania prawdy od słów doktryny.

z publikacji Rozmowy zwierzchnika

Wstecz: 12. Co to znaczy „zostawić wszystko za sobą i naśladować Boga”?

Dalej: 14. Co to jest branie udziału w ceremonii religijnej?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

1. Czym jest sąd?

Ważne słowa Boga: Dzieło sądu jest osobistą pracą Boga, więc powinno w naturalny sposób być wykonane przez Boga we własnej osobie. Nie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce