13. Jaka jest różnica między zrozumieniem prawdy a zrozumieniem doktryny?

Ważne słowa Boga:

Prawdziwe zrozumienie rzeczywistego znaczenia Bożych słów nie jest prostą sprawą. Nie należy myśleć w następujący sposób: „Potrafię zinterpretować dosłowne znaczenie słów Boga, każdy twierdzi, że moja interpretacja jest właściwa i popiera ją, więc oznacza to, że rozumiem Boże słowa”. To jednak nie jest tożsame ze zrozumieniem słów Boga. Jeśli uzyskałeś nieco światła z wypowiedzi Boga i uchwyciłeś sens prawdziwego znaczenia Jego słów oraz jeśli potrafisz wyrazić intencję stojącą za Jego słowami oraz określić skutek, jaki ostatecznie wywołają, to gdy już osiągniesz jasne zrozumienie tych wszystkich rzeczy, będzie można uznać, że posiadłeś w jakimś stopniu zrozumienie słów Boga. Dlatego też zrozumienie Bożych słów wcale nie jest takie proste. Sam fakt, że potrafisz w kwiecisty sposób wyjaśnić dosłowne znaczenie słów Boga, nie oznacza, że je rozumiesz. Bez względu na to, w jak wielkim stopniu potrafisz wyjaśnić ich dosłowne znaczenie, twoje wyjaśnienie nadal opiera się na ludzkiej wyobraźni i sposobie myślenia. To bezużyteczne!

fragment rozdziału „Jak poznać naturę człowieka” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Zbłądziliście w waszym streszczaniu prawdy, kiedy już dokonacie całego tego streszczenia, otrzymujecie jedynie reguły. Wasze „streszczanie prawdy” nie służy temu, by ludzie uzyskali życie bądź osiągnęli zmiany usposobienia wskutek kontaktu z prawdą. Służy natomiast temu, by ludzie opanowali pewną wiedzę i pewne doktryny stanowiące część prawdy. Wydaje się, że zrozumieli cel przyświecający dziełu Boga, a w rzeczywistości opanowali jedynie pewne słowa i doktryny. Nie rozumieją ukrytego znaczenia prawdy; w niczym nie różni się to od studiowania teologii albo czytania Biblii. Opracowujesz te księgi czy tamte materiały, by opanować ten aspekt doktryny bądź tamten aspekt wiedzy. Pierwszorzędnie mówicie o doktrynach – ale co dzieje się, kiedy kończycie mówić? Ludzie nie potrafią wtedy doświadczać, nie mają rozumienia dzieła Boga ani nie mają żadnego rozumienia siebie samych. Wszystko, co ostatecznie zyskają, to formuły i reguły – potrafią rozmawiać o tych kilku rzeczach, ale już o niczym więcej. Gdyby Bóg uczynił coś nowego, czy byłbyś w stanie dopasować do tego wszystkie doktryny, które znasz? Wszystko, co masz, to tylko reguły i po prostu uczysz ludzi teologii, nie pozwalając im doświadczyć słowa Boga ani prawdy. Zatem owe opracowywane przez was książki mogą doprowadzić ludzi jedynie do teologii i wiedzy, do nowych formuł, reguł i konwencji. Nie mogą przywieść ich przed Boga ani pozwolić im zrozumieć prawdy Jego woli. Myślicie, że stawiając pytanie za pytaniem, a potem sami dostarczając na nie odpowiedzi i pisząc streszczenia i podsumowania, sprawicie, że wasi bracia i siostry je zrozumieją. Myślisz, że oprócz tego, iż kwestie te łatwo zapamiętać, to zarazem są od razu zrozumiałe i że jest to znakomity sposób postępowania. Ale tym, co ci ludzie rozumieją, nie jest ukryte znaczenie prawdy i nie da się go dopasować do rzeczywistości – to tylko słowa i doktryny. Byłoby więc lepiej, gdybyś w ogolenie robił tych rzeczy. Kiedy je robisz, wiedziesz ludzi ku zrozumieniu i opanowaniu wiedzy. Wprowadzasz innych w doktryny, w religię, i każesz im podążać za Bogiem i wierzyć w Niego w ramach tychże doktryn. Czy nie postępujesz tak samo jak Paweł?

fragment rozdziału „Bez prawdy łatwo jest obrazić Boga” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Jeśli przeczytaliście dużo słowa Bożego, lecz zrozumieliście tylko znaczenie samego tekstu i nie posiadacie wiedzy z pierwszej ręki na jego temat w oparciu o wasze praktyczne doświadczenia, wówczas nie poznacie słowa Bożego. Dla ciebie słowo Boże nie jest życiem, to tylko martwe litery. A jeśli w życiu stosujesz się tylko do martwych liter, nie uda ci się uchwycić istoty Bożego słowa ani zrozumieć woli Boga. Tylko dzięki doświadczaniu Jego słowa w twoich prawdziwych przeżyciach otworzy się dla ciebie duchowy wymiar słowa Bożego. Tylko przez doświadczenie możesz uchwycić duchowe znaczenie wielu prawd i odkryć tajemnice Bożego słowa. Jeśli nie wprowadzasz Bożego słowa w życie, wówczas bez względu na to, jak jest ono jasne, jedyną rzeczą, jaką pojmujesz, są puste litery i doktryny, które stały się dla ciebie religijnymi przepisami. Czyż tak samo nie postępowali faryzeusze? Jeśli praktykujecie słowo Boże i doświadczacie go, staje się ono dla was praktyczne. Jeśli nie dążycie do jego praktykowania, wówczas znaczy ono dla was niewiele więcej niż legenda o trzecim niebie. (…)

(…) Prawdziwe zrozumienie słowa Bożego ma miejsce wtedy, gdy praktykujesz prawdę. Musisz pojąć, że „można je zrozumieć tylko poprzez praktykowanie prawdy”. Dzisiaj po przeczytaniu słowa Bożego możesz powiedzieć zaledwie tyle, że je poznałeś, ale nie możesz powiedzieć, że je rozumiesz. Niektórzy twierdzą, że jedynym sposobem praktykowania prawdy jest najpierw ją zrozumieć. Jest to jednak tylko częściowo słuszne i nie do końca precyzyjne stwierdzenie. Przed uzyskaniem wiedzy o danej prawdzie, nie mogłeś jej doświadczyć. Poczucie, że zrozumiałeś coś, co słyszysz podczas kazania, nie jest prawdziwym zrozumieniem, lecz tylko poznaniem literalnego znaczenia słów prawdy, a to nie to samo, co zrozumienie zawartego w niej prawdziwego znaczenia. Samo to, że posiadasz powierzchowną wiedzę na temat prawdy, nie oznacza, że faktycznie ją rozumiesz i znasz. Prawdziwe znaczenie prawdy płynie z faktu jej doświadczenia. Dlatego dopiero gdy doświadczysz prawdy, będziesz mógł ją zrozumieć i pojąć jej ukryte części. Pogłębienie doświadczenia prawdy jest jedyną drogą do uchwycenia jej znaczenia i zrozumienia jej istoty.

fragment rozdziału „Zrozumiawszy prawdę, powinieneś wprowadzać ją w życie” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Czy wiedza, o której mówisz, jest zgodna z prawdą, zależy w dużej mierze od tego, czy masz praktyczne doświadczenie. Tam, gdzie w twoim doświadczeniu jest prawda, twoja wiedza będzie praktyczna i cenna. Dzięki doświadczeniu możesz również zdobyć rozeznanie i wnikliwość, pogłębić wiedzę oraz nabyć mądrości i zdrowego rozsądku we własnym postępowaniu. Wiedza wypowiadana przez ludzi, którzy nie posiadają prawdy, jest doktryną, bez względu na to, jak jest ona wzniosła. Ten typ osoby może być bardzo inteligentny w sprawach ciała, ale może nie mieć rozeznania w sprawach duchowych. Jest tak dlatego, że ci ludzie nie mają żadnego doświadczenia w sprawach duchowych. Są to ludzie, którzy nie są oświeceni w sprawach duchowych i ich nie rozumieją. Niezależnie od tego, o którym aspekcie wiedzy mówisz, o ile jest to twoja istota, to jest to twoje osobiste doświadczenie, twoja prawdziwa wiedza. To, o czym mówią ci, którzy mówią tylko o doktrynie, to znaczy ci, którzy nie mają prawdy ani rzeczywistości, można również nazwać ich istotą, ponieważ ich doktryna powstaje dzięki głębokiej kontemplacji i refleksji, ale jest to tylko doktryna i nic innego niż wytwór wyobraźni!

fragment rozdziału „Dzieło Boga i dzieło człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Wszystko, co nie pochodzi z twojego własnego doświadczenia – bez względu na to, czy nauczyłeś się tego z książek, czy na podstawie doświadczenia innych ludzi – staje się dla ciebie doktryną. Gdy natomiast doświadczasz danej rzeczy i osiągasz rezultat na podstawie swego doświadczenia, wówczas uzyskasz prawdziwe zrozumienie, a słowa, które wypowiadasz podczas rozmów we wspólnocie, będą prawdziwe. Jedynie wtedy stają się one prawdziwą rzeczywistością. Przyjrzyj się temu, w jaki sposób niewierzący badają daną teorię: badają ją na podstawie tego, co zostało napisane, badają doktryny i porównują je, a następnie wyciągają wnioski. Zwłaszcza teologowie oraz pastorzy, a także naukowcy i badacze zajmujący się teologią, po przeczytaniu fragmentu Bożych słów nie szukają prawdy ani prawdziwego zrozumienia Boga na podstawie praktycznego doświadczenia. W zamian przeprowadzają dochodzenie oraz porównują różne teorie, a na koniec dochodzą do pewnych wniosków. Czy zatem wnioski, które wyciągają, są rzeczywiste, czy doktrynalne? Wszystkie one są doktrynalne. Jest tak dlatego, że doszli do nich na podstawie wyspecjalizowanego badania nad tekstem oraz namysłu, nie są one natomiast oparte na ich własnym doświadczeniu. Wnioski wyciągnięte z dosłownych badań nad tekstem oraz nad rzeczami opisanymi w Biblii stworzyły jeden rodzaj teorii, nazywany teorią teologiczną. Nie ma w niej miejsca na zrozumienie na podstawie doświadczenia ani nie jest w niej obecne oświecenie Ducha Świętego. Głębsze zrozumienie na podstawie oświecenia przez Ducha Świętego przekracza to, co bierze się z powierzchownego znaczenia słów; nie da się tego wyrazić w żadnym powierzchownym języku. Duch Święty będzie cię oświecał oraz iluminował tylko wtedy, gdy będziesz szukać prawdy po wejściu w doświadczenie. Rzeczy, które Duch Święty oświeca i iluminuje dla ciebie, to rzeczy, które są najbardziej rzeczywiste oraz najbardziej prawdziwe dla ciebie, a rzeczy tych nie możesz wziąć z Biblii bez względu na to, jak dokładnie ją badasz. Zatem dziś Bóg prosi nas, byśmy doświadczyli Jego słowa. Jeśli Duch Święty oświeci nas w naszym doświadczaniu słowa Boga, wówczas możemy zdobyć prawdziwe zrozumienie Bożych słów. Jest to prawdziwe zrozumienie, którego nie da się osiągnąć bez względu na to, jak dokładnie badasz dosłowne znaczenie Bożych słów. Jest to coś, czego nie może objąć ludzka myśl, i coś, czego nie możesz sobie wyobrazić bez względu na to, jak bardzo się starasz. Więc tylko prawda, którą otrzymujesz dzięki przewodnictwu, oświeceniu oraz iluminacji Ducha Świętego, jest rzeczywistym zrozumieniem Boga.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Jaka jest rzeczywista różnica pomiędzy słowami doktryny a prawdą? Prawda to istotne aspekty słowa Bożego. Reprezentuje ona Bożą wolę. Słowa doktryny należą do kategorii rzeczy powierzchownych oraz reprezentują ludzkie pojęcia i wyobrażenia. Nie są one zgodne z prawdą. Istotne aspekty prawdy są niezwykle praktyczne. Mają one zasadniczy charakter i są wybitnie przekonujące. Gdy osoba rozumie coś istotnego, jej serce się rozjaśnia oraz dostępuje wyzwolenia – nie podlega ona już dłużej ograniczeniom przepisów. Z drugiej strony, słowa doktryny są puste i nierealistyczne. Są tylko przepisami i konwencjami, które sprawiają, że ludzie są szczególnie podatni na ograniczenia, a także nie czują się wolni. Co więcej, nieważne, jak wiele słów doktryny zna dana osoba, nie mogą one spowodować zmiany w jej usposobieniu życiowym. Nie przynoszą one ludziom wiele fundamentalnych korzyści. Zatem słowa doktryny po prostu nie mogą się równać z prawdą. Prawda może stać się życiem człowieka. Kiedy ktoś przyjmie prawdę, spowoduje to to zmianę jego usposobienia życiowego. Rozumienie mnóstwa doktryn może tylko przynieść arogancję, zarozumialstwo, dumę i sprawić, że traci się rozsądek. Tylko gdy prawda jest dla kogoś samym życiem, jego praktyka staje się realna. Nieważne, jak wiele słów doktryny ktoś rozumie, nie będzie on posiadać rzeczywistości. Kiedy napotka na jakiś problem, ciągle nie będzie wiedzieć, co praktykować. Wszyscy, którzy są udoskonalani przez Boga, są ludźmi, którzy posiadają prawdę, podczas gdy wszyscy ci, którzy nie przeszli udoskonalania przez Boga, są ludźmi słów doktryny. Ci, którzy posiadają prawdę, są zdatni do tego, by być używani przez Boga. Ich praca przynosi owoc i są rzeczywiście zdolni do wprowadzenia innych w Bożą obecność. Praca tych, którzy koncentrują się na słowach doktryny, nie przynosi prawdziwych rezultatów. Nie potrafią oni zaopatrzyć ludzi w autentyczne doświadczenie i zrozumienie, a tym bardziej nie mogą użyć prawdy do rozwiązywania problemów. Dlatego nie są w stanie wprowadzić innych w Bożą obecność. Osoba, która posiada prawdę, nie stroni od ludzi szukających prawdy i jest w stanie rozwiązać wszelkie praktyczne problemy, które ludzie mają w swej wierze. Ci, którzy podkreślają znaczenie słów doktryny, boją się ludzi szukających się prawdy, ponieważ brakuje im samym realnych rzeczy w sobie, a doktryny, o których mówią, nie mogą rozwiązać faktycznych problemów. Toteż nie mają oni odwagi zwracać się do innych, aby postawić pytania, i oczywiście w jeszcze mniejszym stopniu potrafią rozwiązywać praktyczne trudności. Ci, którzy posiadają prawdę, ośmielają się stawić czoła rzeczywistości. Ci, którzy się koncentrują na słowach doktryny, nie ośmielają się stawić czoła rzeczywistości, lecz jej unikają. Takie są zasady odróżniania prawdy od słów doktryny.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Wstecz: 12. Co to znaczy „zostawić wszystko za sobą i naśladować Boga”?

Dalej: 14. Co to jest branie udziału w ceremonii religijnej?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce