36. Ile osób w ramach religii powróci się do Boga w tych katastrofach?

Ważne słowa Boga:

Kiedy zwracam Moje oblicze do wszechświata, aby przemówić, cała ludzkość słyszy Mój głos, a następnie widzi wszystkie dzieła, które wykonałem w całym wszechświecie. Ci, którzy postępują wbrew Mojej woli, to znaczy, którzy sprzeciwiają Mi się uczynkami człowieka, będą podlegać Mojemu karceniu. Wezmę liczne gwiazdy niebios i uczynię je na nowo, a dzięki Mnie słońce i księżyc zostaną odnowione – niebo przestanie być takie jak było; niezliczone rzeczy na ziemi zostaną odnowione. Wszystko stanie się pełne dzięki Moim słowom. Wiele narodów we wszechświecie zostanie na nowo podzielonych i zastąpionych przez Moje królestwo, tak, że narody na ziemi znikną na zawsze i wszystkie staną się królestwem, które oddaje Mi cześć; wszystkie narody ziemi zostaną zniszczone i przestaną istnieć. Spośród istot ludzkich we wszechświecie, wszystkie należące do diabła zostaną wytracone; wszyscy, którzy czczą szatana, zostaną powaleni przez Mój płonący ogień – to znaczy, z wyjątkiem tych, którzy teraz są w strumieniu, reszta zostanie obrócona w popiół. Kiedy będę karcić wiele narodów, ludzie ze świata religii, w różnym zakresie, powrócą do Mojego królestwa, podbici przez Moje dzieła, bo ujrzą oni nadejście Świętego na białym obłoku. Wszyscy ludzie podążą za swoim własnym rodzajem i otrzymają karcenie, które będzie się różniło w zależności od tego, co uczynili. Wszyscy ci, którzy stanęli przeciwko Mnie, zginą; jeśli chodzi o tych, których czyny na ziemi Mnie nie dotyczą, będą oni, z powodu tego, jak zostali uniewinnieni, nadal istnieć na ziemi pod rządami Moich synów i Mojego ludu. Objawię się niezliczonym ludom i wielu narodom, a Mój głos będzie rozbrzmiewać na ziemi, aby głosić zakończenie Mego wielkiego dzieła, aby cała ludzkość zobaczyła to na własne oczy.

fragment Rozdziału 26 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Niektórzy pytają: „W końcu ile osób w kręgach religijnych będzie w stanie uwierzyć w Boga Wszechmogącego?”. Przeczytajcie więcej słów Boga Wszechmogącego, a będziecie wiedzieć. Obecnie brama łaski nie została jeszcze zamknięta, nie dotarliśmy do czasu wielkich katastrof. Szczególnie w trakcie wielkich katastrof będą pewni ludzie w świecie religijnym, którzy wrócą do Boga w różnym stopniu. Dlatego nie da się obecnie tego ustalić. „Wszyscy w świecie religijnym, którzy nie przyjmują Boga Wszechmogącego, muszą zginąć”. Jest jeszcze trochę czasu. Czy wiesz, kto w kręgach religijnych przyjmie w tym czasie Boga, a kto Go nie przyjmie? Jest to coś, czego nie możemy jasno dostrzec. Tylko Bóg to wie. Jednakże, kiedy głosimy ewangelię i składamy świadectwo o Bogu ludziom religijnym, to odkrywamy, że oni to odrzucają. Wszyscy sprzeciwiają się Bogu Wszechmogącemu i potępiają Go. Czyż wszyscy tego nie widzieliśmy? A więc głoszenie ewangelii ludziom religijnym jest niezwykle trudne. To przesądza o tym, że ci z kręgów religijnych, którzy ostatecznie wrócą do Boga Wszechmogącego, będą stanowić garstkę osób. To dlatego, że są zbyt mocno ograniczani przez pastorów, starszych oraz przez pojęcia religijne. Są zbyt mocno zwiedzeni negatywną propagandą. Nie posiadają serc szukających prawdy i badających prawdziwą drogę. Czy to nie jest prawda? Jeśli pójdziesz do miejsca kultu religijnego, by głosić ewangelię, spotkasz się z tym oto: po pierwsze odrzucą cię i zmieszają z błotem, po drugie zawstydzą, po trzecie urządzą zmasowany atak lub wyszydzą i potępią. Znajdą się nawet osoby, które zrobią ci zdjęcie bez twojej zgody i pokażą je wszystkim innym w swym kościele, mówiąc: „Ta osoba przyszła, by głosić ewangelię o Bogu Wszechmogącym. Nikt nie powinien jej przyjmować”. Tak religijny świat traktuje każdego, kto przychodzi, by głosić ewangelię o Bogu Wszechmogącym w dniach ostatecznych. Co nam to pokazuje? Świat religijny długo działał jako stabilna forteca antychrystów i stał się częścią szatańskich sił zła. Jednakże nie możesz mówić, że nikt ze świata religijnego nie może być zbawiony – są tacy, którzy mogą, jednak jest ich bardzo, bardzo niewielu.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Niektórzy ludzie pytają: „Dlaczego mówisz, że nie będzie wielu ludzi ze świata religii, którzy przyjmą Boże dzieło przed wielkimi katastrofami? Nie sądzę, żeby była to pewna sprawa”. Czy spośród wierzących z Wieku Łaski, w ramach dowolnego z kościołów, większość jest tam po to, by szczerze dążyć do prawdy, czy tylko po to, by najeść się do syta Bożego chleba? Większość ludzi jest tam jedynie po to, by najeść się do syta Bożego chleba. Czyż nie ma w kościołach wielu ludzi, którzy są opętani przez demony, mówią językami, doznają objawień, miewają wizje, uzdrawiają choroby, wyganiają demony oraz czynią cuda? Ci, którzy są opętani przez demony, stanowią pewną część; ci, którzy jedynie chcą się najeść Bożego chleba, stanowią kolejną część, a inni, którzy są antychrystami, oraz niegodziwcy nienawidzący prawdy, stanowią jeszcze inną część. A ponadto są jeszcze zdezorientowani ludzie, którzy nie mają nawet najbardziej mglistego zrozumienia prawdy. Gdy oddzielimy te grupy ludzi, to czy pozostali, którzy kochają prawdę, stanowić będą większość? Czy będą stanowili choćby dziesięć procent całości? Nie, to niemożliwe! Czyż nie taki jest faktyczny stan rzeczy? Zatem ci we wspólnocie religijnej, którzy będą w stanie wrócić przed Boga, nim nastąpią wielkie katastrofy, to tylko bardzo skromna mniejszość. Wcale nie będą oni stanowić większości, bo ludzie kochający prawdę zawsze byli bardzo nieliczni w świecie religii. Wszystko to jest oparte na faktach i nie zostało powiedziane bezpodstawnie.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 35. Dlaczego Bóg umieści pośród katastrof tych, którzy odmawiają przyjęcia Boga Wszechmogącego?

Dalej: 37. Czym jest zmiana usposobienia?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce