Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Słowa Chrystusa, gdy chodził pośród kościołów III

(od lipca 1993 do grudnia 1993 r.)

1Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji?
2Cel zarządzania człowiekiem
3Istota i tożsamość człowieka
4Jaka jest przyrodzona tożsamość i wartość człowieka?
5Czyż nie są jedynie zwierzętami ci, którzy się nie uczą i nic nie wiedzą?
6Wybrani w Chinach nie mogą reprezentować żadnego z plemion Izraela
7Jakie macie zrozumienie błogosławieństwa?
8Jeśli chodzi o Boga, jakie jest Twoje Jego pojmowanie?
9Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem
10Co wiesz o wierze?
11Kiedy spadające liście wrócą do swoich korzeni, będziesz żałował wszelkiego zła, które popełniłeś
12Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu
13Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
14Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości
15Wasz charakter jest tak pośledni!
16Dzieło w Wieku Prawa
17Prawdziwa historia dzieł w Wieku Odkupienia
18Słowa do młodych i starych
19Powinieneś wiedzieć, jak rozwijała się cała ludzkość po dzień dzisiejszy
20O nazwach i tożsamości
21Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie
22Powinniście na bok odsunąć błogosławieństwa, jakie daje status, i postarać się zrozumieć Bożą wolę zbawienia człowieka
23Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
24Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
25Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka
26Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
27Jaką należy mieć postawę wobec trzynastu listów?
28Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek
29Dzieło Boga i dzieło człowieka
30Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga
31Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga
32Istota ciała zamieszkana przez Boga
33Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka
34Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego
35Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku
36Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu