Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Słowa Chrystusa Kroczącego pośród Kościołów (III)

1Interpretacja wypowiedzi szesnastej
2Interpretacja wypowiedzi siedemnastej
3Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji?
4Cel zarządzania człowiekiem
5Istota i tożsamość człowieka
6Jaka jest przyrodzona tożsamość i wartość człowieka
7Czyż nie są jedynie bestiami ci, którzy się nie uczą i nic nie wiedzą?
8Wybrani w Chinach nie mogą reprezentować żadnego z plemion Izraela
9Jakie masz zrozumienie błogosławieństwa?
10Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem
11Co wiesz o wierze?
12Kiedy spadające liście wrócą do swoich korzeni, będziesz żałował wszelkiego zła, które popełniłeś
13Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu
14Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
15Dzieło głoszenia Ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości
16Wasz charakter jest tak pośledni!
17Dzieło w Wieku Prawa
18Prawdziwa historia dzieł w Wieku Odkupienia
19Słowa do młodych i starych
20Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie
21Powinniście na bok odsunąć błogosławieństwa, jakie daje status, i postarać się zrozumieć Bożą wolę zbawienia człowieka
22Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
23Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
24Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka
25Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
26Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek
27Dzieło Boga i dzieło człowieka
28Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga
29Istota ciała zamieszkana przez Boga
30Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka
31Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego
32Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku
33Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu