Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Część Trzecia

Słowa Chrystusa Kroczącego pośród Kościołów

(I, II, III, IV)

Słowa Chrystusa Kroczącego pośród Kościołów (I)

1Ścieżka… (4)
2Ścieżka … (5)
3Ścieżka… (6)
4Ścieżka… (8)
5O etapach dzieła Bożego
6Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
7Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
8Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne
9Zwyczajne życie duchowe wprowadza ludzi na właściwy tor
10Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni
11Nikczemni muszą zostać ukarani
12Jak służyć zgodnie z wolą Boga?
13O tym, że każdy ma swą rolę do odegrania
14O tym, do czego Bóg wykorzystuje człowieka
15Zrozumiawszy prawdę, praktykujcie ją
16O doświadczeniu
17Przykazania Nowego Wieku
18Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
19Przestrzeganie przykazań i praktykowanie prawdy
20Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
21Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
22Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
23Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
24Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
25Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
26Ucieknij spod wpływu ciemności, a zostaniesz zdobyty przez Boga
27Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych
28Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
29Szczera miłość do Boga jest spontaniczna
30Ci, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga
31O wyciszaniu serca przed Bogiem
32Osiąganie doskonałości dzięki świadomości woli Bożej
33Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
34Wiek Królestwa to Wiek Słowa
35Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu
36Ludzie, którzy są zdolni do bezwzględnego posłuszeństwa wobec praktyczności Boga są tymi, którzy prawdziwie Boga kochają
37Tylko doświadczając bolesnych prób, możesz poznać piękno Boga
38Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
39Jak Piotr poznał Jezusa
40Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle
41Ostrzeżenie dla tych, którzy nie praktykują prawdy
42Czy ożyłeś?
43Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem
44Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu
45Tylko wprowadzenie prawdy w życie oznacza posiadanie rzeczywistości
46Powinieneś zachować oddanie dla Boga
47O normalnym życiu duchowym
48Ścieżka… (7)
49Jakie punkty widzenia powinni mieć wierzący?
50Dyskusja o życiu kościoła i prawdziwym życiu
51Człowiek osiągający zbawienie jest tym, który pragnie praktykować prawdę