Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Część trzecia

Słowa Chrystusa, gdy chodził pośród kościołów

(od sierpnia 1992 do sierpnia 2014 r.)

Słowa Chrystusa, gdy chodził pośród kościołów I

(od sierpnia 1992 do października 1992 r.)

1Ścieżka… (1)
2Ścieżka… (2)
3Ścieżka… (3)
4Ścieżka… (4)
5Ścieżka… (5)
6Ścieżka… (6)
7Ścieżka… (7)
8Ścieżka… (8)
9Jakie poglądy powinni mieć wierzący?
10O etapach dzieła Bożego
11Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
12Należy zakazać religijnego sposobu służenia Bogu
13Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
14Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne
15Zwyczajne życie duchowe wprowadza ludzi na właściwy tor
16Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni
17Nikczemni muszą zostać ukarani
18Jak wkroczyć w stan zwyczajny
19Jak służyć zgodnie z wolą Boga?
20Jak poznać rzeczywistość
21O normalnym życiu duchowym
22Dyskusja o życiu kościoła i prawdziwym życiu
23O wypełnianiu swoich funkcji przez każdego
24O tym, do czego Bóg wykorzystuje człowieka
25Zrozumiawszy prawdę, praktykujcie ją
26Człowiek osiągający zbawienie jest tym, który pragnie praktykowa prawdę
27W co powinien być wyposażony odpowiedni pasterz
28O doświadczeniu
29Przykazania nowego wieku
30Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
31Przestrzeganie przykazań i praktykowanie prawdy
32Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
33Tylko wprowadzenie prawdy w życie oznacza posiadanie rzeczywistości
34Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
35Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
36Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
37Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
38Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
39Ucieknij spod wpływu ciemności, a zostaniesz zdobyty przez Boga
40Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych
41Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
42Szczera miłość do Boga jest spontaniczna
43O praktyce modlitewnej
44Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami
45Ci, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga
46O wyciszaniu serca przed Bogiem
47Osiąganie doskonałości dzięki świadomości woli Bożej
48Bóg doskonali tych, którzy są według Jego serca
49Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
50Wiek Królestwa to Wiek Słowa
51Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu
52Ludzie, którzy są zdolni do bezwzględnego posłuszeństwa wobec praktyczności Boga są tymi, którzy prawdziwie Boga kochają
53Tylko doświadczając bolesnych prób, możesz poznać piękno Boga
54Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
55Krótka Rozmowa o „Tysiącletnim Królestwie, Które Nadeszło”
56Jak Piotr poznał Jezusa
57Tylko doświadczając oczyszczenia człowiek może naprawdę pokochać Boga
58Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle
59Tylko ci, którzy koncentrują się na praktyce, mogą być udoskonaleni
60Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana
61Ostrzeżenie dla tych, którzy nie praktykują prawdy
62Powinieneś zachować oddanie dla Boga
63Czy ożyłeś?
64Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem
65Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu