Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Część trzecia

Słowa Chrystusa, gdy chodził pośród kościołów

(od sierpnia 1992 do sierpnia 2014 r.)

Słowa Chrystusa, gdy chodził pośród kościołów I

(od sierpnia 1992 do października 1992 r.)

1Ścieżka… (1)
2Ścieżka… (2)
3Ścieżka… (3)
4Ścieżka… (4)
5Ścieżka… (5)
6Ścieżka… (6)
7Ścieżka… (7)
8Ścieżka… (8)
9Jakie poglądy powinni mieć wierzący
10O etapach dzieła Bożego
11Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
12Należy zakazać religijnego sposobu służenia Bogu
13Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
14Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne
15Zwyczajne życie duchowe wprowadza ludzi na właściwy tor
16Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni
17Nikczemni muszą zostać ukarani
18Jak wkroczyć w stan zwyczajny
19Jak służyć zgodnie z wolą Boga
20Jak poznać rzeczywistość
21O normalnym życiu duchowym
22Dyskusja o życiu kościoła i prawdziwym życiu
23O wypełnianiu swoich funkcji przez każdego
24O tym, do czego Bóg wykorzystuje człowieka
25Zrozumiawszy prawdę, praktykujcie ją
26Człowiek osiągający zbawienie jest tym, który pragnie praktykowa prawdę
27W co powinien być wyposażony odpowiedni pasterz
28O doświadczeniu
29Przykazania nowego wieku
30Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
31Jak wyglądają twoje relacje z Bogiem?
32Skoncentruj się bardziej na rzeczywistości
33Przestrzeganie przykazań i praktykowanie prawdy
34Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
35Tylko wprowadzenie prawdy w życie oznacza posiadanie rzeczywistości
36Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
37Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
38Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
39Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
40Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
41Ucieknij spod wpływu ciemności, a zostaniesz zdobyty przez Boga
42Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych
43Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
44Szczera miłość do Boga jest spontaniczna
45O praktyce modlitewnej
46Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami
47Ci, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga
48O wyciszaniu serca przed Bogiem
49Osiąganie doskonałości dzięki świadomości woli Bożej
50Bóg doskonali tych, którzy są według Jego serca
51Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
52Wiek Królestwa to Wiek Słowa
53Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu
54Ludzie, którzy są zdolni do bezwzględnego posłuszeństwa wobec praktyczności Boga są tymi, którzy prawdziwie Boga kochają
55Ci, którzy mają być udoskonaleni, muszą przejść przez oczyszczenie
56Tylko doświadczając bolesnych prób, możesz poznać piękno Boga
57Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
58Krótkie omówienie książki „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia”
59Tylko ci, którzy znają Boga, mogą nieść o Nim świadectwo
60Jak Piotr poznał Jezusa
61Tylko doświadczając oczyszczenia człowiek może naprawdę pokochać Boga
62Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle
63Tylko ci, którzy koncentrują się na praktyce, mogą być udoskonaleni
64Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana
65Ostrzeżenie dla tych, którzy nie praktykują prawdy
66Powinieneś zachować oddanie dla Boga
67Czy ożyłeś?
68Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem
69Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu