Krótka przemowa o źródle ciemności i zła na świecie

29 stycznia 2019

Autorstwa Yang Le, Autonomiczny Region Mongolii Wewnętrznej

Kiedy byłam jeszcze w szkole, mój ojciec zachorował i odszedł. Kiedy umarł, wujkowie po obu stronach rodziny, którym ojciec często pomagał, nie tylko nie zajęli się nami – moją matką, dwiema siostrami i mną, gdy zostałyśmy bez źródła dochodu – ale przeciwnie, zrobili wszystko, co mogli, aby wyciągnąć z nas zysk, walcząc z nami nawet o tę odrobinę dziedzictwa, którą ojciec zostawił po sobie. W obliczu obojętności moich krewnych i wszystkich tych rzeczy, które zrobili, a których nigdy bym się nie spodziewała, czułam tak skrajny ból i nie mogłam zrobić nic jak tylko nienawidzić całkowitego braku sumienia oraz bezduszności, którą ci krewni przejawiali, zyskując jednocześnie przekonanie o zmienności ludzkiej natury. Po tych wydarzeniach, gdy tylko dostrzegłam w społeczeństwie lub wśród członków rodziny jakieś przejawy walki o pieniądze, czy nawet przypadki pozwów i wzajemnych morderstw z powodu pieniędzy, czułam, że dzisiejszy świat jest zbyt przepełniony ciemnością, że ludzkie serca rzeczywiście są złowrogie i że świat naprawdę jest zbyt zmienny! W tym czasie myślałam, że powodem, dla którego świat jest tak pełen ciemności jest to, że ludzie stali się źli, że nie mają już więcej sumienia i że jest zbyt wielu złych ludzi na świecie. Potem, tylko dzięki lekturze słów Boga zrozumiałam, że to, co widziałam, było tylko powierzchniowym zjawiskiem, a nie źródłem ciemności i zła na świecie. Z Bożych słów dostrzegłam wyraźnie prawdziwe źródło ciemności i zła w świecie.

Boże słowa mówią: „Zanim człowiek został zepsuty przez szatana, w sposób naturalny podążał z Bogiem i był posłuszny Jego słowom, kiedy je usłyszał. W sposób naturalny posiadał zdrowy rozsądek i sumienie oraz zwykłe człowieczeństwo. Zepsucie przez szatana spowodowało, że jego pierwotny rozsądek, sumienie i człowieczeństwo stały się mętne oraz upośledzone przez szatana. W efekcie utracił swoje posłuszeństwo wobec Boga i miłość do Niego. Rozsądek człowieka stał się niezrównoważony, a jego usposobienie podobne do zwierzęcego, więc jego buntowniczość wobec Boga upowszechnia się i umacnia. Jednakże człowiek nie wie o tym i nie dostrzega tego, jedynie ślepo sprzeciwiając się i buntując” („Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Wiedza o kilku tysiącach lat starożytnej kultury i historii zamknęła myślenie i pojęcia oraz perspektywy mentalne człowieka tak ściśle, że są one nieprzeniknione i nie podlegają degradacji[1]. (…) Etyka feudalna przeniosła życie człowieka do »Hadesu«, tak że człowiek ma jeszcze mniej zdolności do sprzeciwu. Różne rodzaje ucisku zmusiły człowieka do stopniowego opadania głębiej w Hadesie. (…) Poznanie starożytnej kultury po cichu wykradło człowieka sprzed obecności Boga i skierowało człowieka do króla diabłów i ich synów. Cztery Księgi i Pięć Klasyków przeniosły myślenie i pojęcia człowieka w inny wiek buntu, sprawiając, że człowiek dalej wielbił tych, którzy napisali te księgi i klasyki, promując swe pojęcia Boga. Król diabłów, w chwili gdy triumfalnie przejął ludzkie serce, bez wiedzy człowieka bezdusznie wyrzucił z niego Boga. Od tego czasu człowiek posiadał szpetną i nikczemną duszę z twarzą króla diabłów. Nienawiść do Boga przepełniała ich piersi, a złośliwość króla diabłów rozprzestrzeniała się w człowieku dzień po dniu. (…) Te diabły są gangiem wspólników![2] Zstępują pośród śmiertelnych, by dogadzać sobie w przyjemnościach i wzbudzać rozruchy. Wzbudzane przez nich niepokoje powodują zmienność w świecie i rodzą panikę w sercu człowieka, a tak zdeformowali człowieka, że przypomina zwierzęta nieznośnej brzydoty, nie posiadając już najmniejszego śladu oryginalnego świętego człowieka” („Dzieło i wejście (7)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Boże słowa ujawniają źródło całej ciemności i zła w świecie, a także to, że wszystko to pojawiło się z powodu zepsucia szatana. Na początku rodzaj ludzki, stworzony przez Boga, słuchał i czcił Go; ludzie byli w stanie słuchać Bożych słów i posiadali sumienie oraz rozum zwykłego człowieczeństwa. Ale od kiedy rodzaj ludzki został zepsuty przez szatana, ludzie zaczęli słuchać jego słów, tracąc tym samym Boże baczenie i ochronę, poddając się domenie szatana. W ciągu kilku tysięcy lat szatan nieprzerwanie używał teorii materializmu, ewolucji i ateizmu, by zwodzić i deprawować ludzi. Takie zdania jak „na ziemi w ogóle nie ma Boga”, „nigdy nie było żadnego Zbawcy”, „każdy za siebie, a diabeł łapie tych, co na końcu”, „człowiek umiera dla pieniędzy; ptak umiera dla jedzenia”, „człowiek zostawia za sobą swe imię gdziekolwiek przebywa, tak jak gęś wydobywa z siebie krzyk gdziekolwiek leci”, „ciasny umysł nie czyni nikogo szlachetnym; prawdziwy człowiek ma w sobie też jad” oraz „chwytaj dzień dla przyjemności, gdyż życie jest krótkie”, wszystkie one są truciznami wpajanymi przez szatana. Rzeczy te stają się naszym życiem i prawami przetrwania, na których polegamy, tak, że tylko niewielu ludzi wierzy już w istnienie Boga, nikt nie czci już Nieba i nikt nie słucha już rozumu ani swego sumienia. W zepsutym sercu ludzkości nie ma już dłużej miejsca dla Boga, nie ma już więcej ograniczeń wynikających z prawa i regulacji pochodzących od Boga. Wszyscy ludzie zostali zatruci i są pod kontrolą szatana, tak więc człowiek stał się bardziej arogancki, przebiegły, samolubny, podły, chciwy, okrutny, jeszcze bardziej zły i rozwiązły, niepohamowany, jeszcze bardziej samowolny, bezbożny i przewrotny. Ludzie stali się degeneratami pozbawionymi sumienia, moralności, ludzkiej natury, a złośliwość stała się dla nich drugą naturą. W szczególności zdanie „każdy za siebie, a diabeł łapie tych co na końcu” jest śmiertelną trucizną, którą szatan zaszczepia człowiekowi. Wykształciłam głębokie zrozumienie tego dzięki moim wujkom. Zepsuta ludzkość żyje wyłącznie dla własnego interesu, umieszczając zysk ponad wszystkim, myśląc „po cóż wstawać wcześnie, skoro nie ma w tym nic dla mnie?” By zyskać więcej jeszcze większych korzyści człowiek może wyrządzić każde zło albo nikczemność, dopuścić się wszelkiego bezwstydu, niegodziwości albo podłej i szemranej umowy. Między ludźmi nie ma prawdziwej miłości ani uczucia – wszystko to jest oszustwem, używaniem i ranieniem siebie nawzajem. Członkowie tej samej rodziny mogą się skłócić i stać wrogami, walcząc ze sobą nawzajem o pieniądze i korzyści. Wówczas krewni i przyjaciele dla zysku nawet jeszcze bardziej zapominają o wszystkich moralnych zasadach; mogą wyglądać jak ludzie, ale mają serca bestii. To, że człowiek może dopuścić się tych złych czynów, wynika z tego, że jest zepsuty przez szatana. I to jest źródło ciemności na świecie.

W wielu zjawiskach, wśród których żyjemy, możemy dostrzec z największą łatwością ciemność tego świata. Możemy powiedzieć, że ludzie, którzy dziś przewodzą złym trendom świata, wszyscy należą do szatana. Szczególnie ateistyczni, autorytarni władcy są książętami diabłów, a pośród nich KPCh jest najciemniejszą i najbardziej reakcyjną władzą. Od kiedy KPCh przejęła władzę używała jej w swych rękach, by tłumić i kontrolować swój lud, rozprzestrzeniając wszelkiego rodzaju fałszywe rozumowania i kłamstwa, by zwodzić ludzi i zatruwać ich umysły, przez co człowiek nie przypomina już dłużej człowieka. KPCh czci przemoc i popiera rewolucję. Używa przemocy, aby zdobyć władzę i aby rządzić narodem. Powszechnie używa siły, aby rozwiązywać problemy, a pod jej władzą ludzie również preferują przemoc. Międzyludzkie konflikty i przemoc są aż nazbyt powszechne. Jest jeszcze więcej przypadków kradzieży i morderstw, które sprawiają, że w ludziach gotuje się krew, a metody zabijania ludzi są jeszcze bardziej okrutne i odrażające. Wszystkie te fakty są powszechnie dostępne dla wszystkich. W rozwoju ekonomicznym KPCh wszystkie takie zwroty jak „nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, póki łapie myszy”, „prostytucja jest lepsza niż nędza”, „pieniądze kręcą światem”, „można być pozbawionym wszystkiego poza pieniędzmi” oraz „pieniądze mogą zdziałać wszystko”, cieszą się czcią. Wraz z jej potężnym orędownictwem na rzecz tego typu rzeczy, ludzie mają w wysokim poważaniu pieniądze i władzę, ktokolwiek ma pieniądze i władzę może prosperować, zaś ten, kto nie ma pieniędzy ani władzy, może być tylko uciskany, przełykając wszystkie żale i na skutek tego serca wszystkich ludzi wypełnione są wyłącznie pieniędzmi. Dla pieniędzy więzy pokrewieństwa zostają zapomniane; dla pieniędzy i władzy można przyjmować i oferować łapówki, kupować i sprzedawać oficjalne stanowiska, rabować, defraudować, zabijać ludzi i przejmować ich dobytek – można powiedzieć, że ludzie uciekną się do wszelkich koniecznych środków. Co więcej, prostytucja jest wszechobecna w dzisiejszym społeczeństwie, a miejsca nierządu i handlu narkotykami można znaleźć wszędzie. Łapówki o charakterze seksualnym i handel seksem są w modzie, a ludzie stosują się do zła, szanują zło, nie myślą, że jest to haniebne, uważają raczej, że przynosi to chwałę. Najgorszą i reakcyjną rzeczą jest to, że KPCh silnie promuje ateizm i zaprzecza istnieniu Boga, zaprzecza Bożej suwerenności i zabrania ludziom czcić prawdziwego Boga, zamiast tego zmuszając ludzi, by czcili szatana. Ci, którzy żyją w mistyfikacji i dezinformacji KPCh, nie wiedzą, że istnieje prawdziwy Bóg, albo czczą prawdziwego Boga, ale zamiast tego podążają za szatanem i szanują zło tak, że są nawet bardziej zepsuci i zdeprawowani. Teraz mogę dostrzec wyraźniej, że to z powodu tego „modelu” KPCh, człowiek stał się tak zepsuty i zły, pozbawiony sumienia i człowieczeństwa. Źródło całej tej ruiny leży całkowicie w KPCh. Arcy-zbrodniarz, który stworzył zło w ludzkich sercach, zepsute obyczaje i zmienność świata w społeczeństwie, to właśnie KPCh. KPCh mająca władzę to szatan mający władzę; KPCh jest podstawową przyczyną całej ciemności i zła tego świata. Tak długo jak długo KPCh się nie rozpadnie, a szatan nie zostanie unicestwiony, rodzaj ludzki nie będzie w stanie żyć w świetle, a świat nigdy nie zazna spokoju.

Po tym, jak dostrzegłam ciemność i zło KPCh oraz to, jak psuje i depcze ona ludzi pod swymi stopami, czuję jeszcze mocniej świętość i piękno Chrystusa. Tylko Chrystus może zbawić rodzaj ludzki i pomóc mu wyłamać się z tej ciemności i złego miejsca i tylko kiedy Chrystus zdobędzie władzę, światło dla rodzaju ludzkiego zostanie sprowadzone światło. Ponieważ Bóg jest źródłem sprawiedliwości i światła, tylko Bóg nie może zostać przytłoczony i naruszony przez ciemność i zło, tylko Bóg może zmienić stare oblicze całego świata i przynieść światło na ziemię i tylko Bóg może doprowadzić rodzaj ludzki do wspaniałego przeznaczenia. Poza Bogiem nikt nie może wykonać tej pracy i nikt nie może pokonać ani unicestwić szatana. Właśnie tak, jak jest o tym mowa w słowach Bożych: „Na rozległym obszarze świata nieustannie zachodzą niezliczone zmiany. Oceany zamulają się, stając się polami, które zalewane są przez oceany, i tak w kółko. Z wyjątkiem Tego, który dzierży władzę nad wszystkimi rzeczami we wszechświecie, nikt nie jest w stanie przewodzić tej ludzkości i kierować nią. Nie ma żadnego mocarza, który by się trudził czy poczynił przygotowania dla tej ludzkości. Tym bardziej zaś nie ma nikogo, kto mógłby poprowadzić ją ku jej świetlanemu przeznaczeniu i uwolnić ją od ziemskich niesprawiedliwości” („Bóg jest źródłem ludzkiego życia” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Skoryguję niesprawiedliwość ludzkiego świata. Będę wykonywać Moje dzieło własnymi rękami na całym świecie, zakazując szatanowi ponownego szkodzenia Mojemu ludowi, zakazując nieprzyjaciołom robienia wszystkiego, co tylko zechcą. Zostanę Królem na ziemi i przeniosę tam Mój tron, sprawiając, że wszyscy Moi wrogowie upadną na ziemię i wyznają przed Mną swoje zbrodnie” (Rozdział 27 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Widziałam w Bogu jego wszechmoc i jego władzę, widziałam, że tylko Bóg może ocalić nas, żyjących w domenie szatana, którzy zostali przez szatana tak dotknięci i podeptani. Z tego powodu moje serce jeszcze bardziej tęskni za przejęciem władzy przez Chrystusa i za tym, aby królestwo szatana osiągnęło swój kres.

Składam dzięki oświeceniu Bożych słów, które pozwoliły mi dostrzec źródło ciemności i zła w świecie i które spowodowały, że w mym sercu powstała prawdziwa odraza do szatana i pozwoliły mi zrozumieć, że tylko Chrystus może poprowadzić człowieka do tego, aby wyrwał się z tego ciemnego miejsca i wkroczył w światłość. Tylko podążając za Chrystusem i czcząc Chrystusa można wyrwać się z szatańskiego schorzenia. Od dzisiaj chcę podążać za prawdą i podążać za kierownictwem Chrystusa, zaakceptować słowa Boże i uczynić je swym życiem, pozbyć się wszystkich trucizn czerwonego smoka i odrzucić kontrolę mrocznego szatańskiego wpływu, całkowicie buntować się przeciwko szatanowi i osiągnąć Boże zbawienie oraz zostać udoskonaloną przez Boga.

Przypisy:

1. „Nie podlegają degradacji” ma tu wydźwięk satyryczny i oznacza, że ludzie są oschli w swojej wiedzy, kulturze i zapatrywaniach na duchowość.

2. „Wspólnicy” są tego samego pokroju, co „banda opryszków”.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zmagania o szczerą mowę

Autorstwa Weniela, Filipiny W 2017 roku przyjęłam dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Zwykle radośnie spędzałam czas na...

Dlaczego jestem tak zarozumiały?

Autorstwa Rui Zhi, Korea Południowa Zajmowałem się filmami kościoła. Po okresie nauki zdołałem poznać pewne zasady i nabrałem nowych...

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze