I

W jaki sposób Pan pojawia się i wykonuje dzieło?
Jak mamy zachować czujność, aby powitać Jego przyjście?

01W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci?

Istotne wersety biblijne

Ważne słowa Boga

Powiązanych materiałów wideo

Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (1) – W jaki sposób wypełniają się proroctwa o powrocie Pana Jezusa?

Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (1) – W jaki sposób wypełniają się proroctwa o powrocie Pana Jezusa?

Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (2) – Kiedy Pan powróci, w jaki sposób ukaże się ludzkości

Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (2) – Kiedy Pan powróci, w jaki sposób ukaże się ludzkości

Film ewangeliczny „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (1) – Jak Pan się ukaże i w jaki sposób wykona swoje dzieło, kiedy powróci?

Film ewangeliczny „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (1) – Jak Pan się ukaże i w jaki sposób wykona swoje dzieło, kiedy powróci?

Pieśń chrześcijańska 2018 | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami”

Pieśń chrześcijańska 2018 | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami”

Film ewangeliczny „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (1) – Jak będzie wyglądał Pan, kiedy znów nadejdzie?

Film ewangeliczny „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (1) – Jak będzie wyglądał Pan, kiedy znów nadejdzie?

02Jak mamy zachować czujność i w jaki sposób czekać, aby być w stanie powitać
Pana pojawienie się?

Istotne wersety biblijne

Ważne słowa Boga

Więcej>

Powiązanych materiałów wideo

Piosenka chrześcijańska | „Jak szukać śladów Boga”

Piosenka chrześcijańska | „Jak szukać śladów Boga”

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (1) – Jak należy wyczekiwać drugiego przyjścia Pana?

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (1) – Jak należy wyczekiwać drugiego przyjścia Pana?

Film ewangeliczny | „Zdjąć urok” Klip filmowy (1) – Jak powitać Pana, który powraca w dniach ostatecznych?

Film ewangeliczny | „Zdjąć urok” Klip filmowy (1) – Jak powitać Pana, który powraca w dniach ostatecznych?

Muzyka chrześcijańska „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga”

Muzyka chrześcijańska „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga”

Ewangelia – FAQ

II

Z jakimi pojęciami religijnymi
trzeba uporać się w pierwszej kolejności, aby powitać pojawienie się Pana?

01Czy jest pewne, że kiedy Pan powróci, to pojawi się w obrębie świata religijnego?
Czy pozostanie w kościele oznacza, że będzie się w stanie powitać Pana?

Istotne wersety biblijne

Ważne słowa Boga

„Od kilku tysięcy lat człowiek z utęsknieniem oczekuje możliwości bycia świadkiem przyjścia Zbawiciela. Człowiek pragnie ujrzeć Jezusa Zbawiciela schodzącego na białym obłoku, we własnej osobie, pośród tych, którzy od tysięcy lat tęsknili za Nim i Go pragnęli. Człowiek pragnie powrotu Zbawiciela i Jego ponownego złączenia z ludźmi, to znaczy tego, by Jezus Zbawiciel powrócił do ludzi, z którymi był rozdzielony przez tysiące lat. (…) Człowiek tego nie wie: choć święty Jezus Zbawiciel jest pełen uczucia i miłości dla człowieka, jakże mógłby działać w „świątyniach” zamieszkałych przez plugastwo i nieczyste duchy? Chociaż człowiek oczekuje na Jego przybycie, w jaki sposób może On ukazać się tym, którzy spożywają ciało nieprawych, piją ich krew, noszą ich ubiór, którzy wierzą w Niego, ale Go nie znają, którzy ciągle Go przepędzają?”

Powiązanych materiałów wideo

Film ewangelia „Wiara w Boga” Klip filmowy (3) – Co Boskie dzieło i Jego ukazanie się przynosi wspólnocie religijnej?

Film ewangelia „Wiara w Boga” Klip filmowy (3) – Co Boskie dzieło i Jego ukazanie się przynosi wspólnocie religijnej?

Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4) – Czy można uzyskać zbawienie poprzez wiarę w Pana w ramach religii?

Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4) – Czy można uzyskać zbawienie poprzez wiarę w Pana w ramach religii?

Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (4) – Wyrwij się z niewoli faryzeuszy religijnych i powróć do Boga

Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (4) – Wyrwij się z niewoli faryzeuszy religijnych i powróć do Boga

Ewangelia – FAQ

02Czy możemy iść śladami Pana i powitać Jego przyjście, pozostając wierni nakazom Biblii?

Istotne wersety biblijne

Ważne słowa Boga

Powiązanych materiałów wideo

Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (4) – Czy wiara w Biblię jest tożsama z wiarą w Pana

Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (4) – Czy wiara w Biblię jest tożsama z wiarą w Pana

Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (2) – czy całe Boże dzieło i wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii?

Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (2) – czy całe Boże dzieło i wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii?

Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (3) – Wyjdź poza Biblię, weź udział wraz z Panem w uczcie królestwa niebieskiego

Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (3) – Wyjdź poza Biblię, weź udział wraz z Panem w uczcie królestwa niebieskiego

Ewangelia – FAQ

03Czy możemy powitać Pana, jeśli bezwzględnie wystrzegamy się fałszywych Chrystusów i odmawiamy poszukiwania i badania pojawienia się i dzieła Pana?

Istotne wersety biblijne

Ważne słowa Boga

Powiązanych materiałów wideo

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (2) – Panna Mądra potrafi odróżnić prawdziwego Chrystusa od fałszywych

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (2) – Panna Mądra potrafi odróżnić prawdziwego Chrystusa od fałszywych

Słowo Boże na każdy dzień | „Przedmowa” | Fragment 110

Słowo Boże na każdy dzień | „Przedmowa” | Fragment 110

Ewangelia – FAQ

III

W jaki sposób możemy się upewnić, że słowa Boga Wszechmogącego są głosem Boga i że Pan pojawił się, aby wykonać dzieło?

Istotne wersety biblijne

Ważne słowa Boga

„Jego słowa niosą siłę życia i pokazują nam drogę, którą powinniśmy kroczyć, i pozwalają nam zrozumieć, czym jest prawda. Jego słowa zaczynają nas przyciągać, zaczynamy skupiać się na tonie i sposobie w jaki się wypowiada, podświadomie zaczynamy interesować się głosem serca tej niczym nie wyróżniającej się osoby. On podejmuje przez wzgląd na nas żmudne starania, niedosypia i niedojada, szlocha za nami, wzdycha za nami, jęczy w chorobie za nas, cierpi upokorzenie ze względu na nasze przeznaczenie i zbawienie, a Jego serce krwawi i roni łzy przez nasze odrętwienie i buntowniczość. Jego istota i to, co On posiada, są poza zasięgiem zwykłej osoby i nie mogą być w posiadaniu ani zostać osiągnięte przez żadnego zepsutego. Wykazuje się tolerancją i cierpliwością, której nie posiada zwykła osoba, a Jego miłość nie jest w posiadaniu żadnej stworzonej istoty. Nikt oprócz Niego nie może poznać wszystkich naszych myśli ani posiadać takiego pojmowania naszej natury i istoty, osądzać buntu i zepsucia ludzkości czy mówić do nas i działać w ten sposób pośród nas w imieniu Boga niebieskiego. Nikt oprócz Niego nie może posiadać autorytetu, mądrości i godności Boga; usposobienie Boga i to, co On ma i czym jest, pochodzi w całości od Niego. Nikt oprócz Niego nie może wskazać nam drogi i oświecić nas. Nikt poza Nim nie może objawić tajemnic, których Bóg nie ujawnił od stworzenia aż do dzisiaj. Nikt poza Nim nie może ocalić nas od niewoli szatana i naszego zepsutego usposobienia. On reprezentuje Boga i wyraża głos Jego serca, Jego napomnienia i słowa Jego sądu wobec całej ludzkości. On rozpoczął nowy wiek, nową erę, sprowadzając nowe niebo i ziemię, nowe dzieło; przyniósł nam nadzieję i zakończył życie, które prowadziliśmy we mgle, pozwalając nam w pełni ujrzeć ścieżkę zbawienia. On zdobył całą naszą istotę i pozyskał nasze serca. Od tego momentu nasze umysły stają się świadome, a nasze dusze wydają się odradzać: ta zwyczajna nieistotna osoba, która żyje pośród nas i przez długi czas była przez nas odrzucana – czyż nie jest Panem Jezusem, który jest zawsze w naszych myślach i kogo pragniemy nocą i dniem? To jest On! To naprawdę On! On jest naszym Bogiem! On jest prawdą, drogą i życiem!” Więcej>

Powiązanych materiałów wideo

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (5) – Jak rozpoznać głos Boga? (1)

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (5) – Jak rozpoznać głos Boga? (1)

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (6) – Jak rozpoznać głos Boga? (2)

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (6) – Jak rozpoznać głos Boga? (2)

Film ewangeliczny „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (4) – Pan puka do drzwi: Czy rozpoznasz Jego głos? (1)

Film ewangeliczny „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (4) – Pan puka do drzwi: Czy rozpoznasz Jego głos? (1)

Film ewangeliczny „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (5) – Pan puka do drzwi: Czy rozpoznasz Jego głos? (2)

Film ewangeliczny „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (5) – Pan puka do drzwi: Czy rozpoznasz Jego głos? (2)

Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (2) – W jaki sposób możemy być pewni, że Pan Jezus już powrócił?

Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (2) – W jaki sposób możemy być pewni, że Pan Jezus już powrócił?

Ewangelia – FAQ

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Święte miasto Nowe Jeruzalem zstąpiło z nieba „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” | Chrześcijańska muzyka chóralna

Święte miasto Nowe Jeruzalem zstąpiło z nieba „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” | Chrześcijańska muzyka chóralna

Pieśń uwielbienia 2020 | „Oblicze Króla Królestwa jest niezrównanie chwalebne”

Pieśń uwielbienia 2020 | „Oblicze Króla Królestwa jest niezrównanie chwalebne”

Film chrześcijański | „Pragnienie” Bóg ujawnia tajemnicę nadejścia królestwa niebieskiego (Dubbing PL)

Film chrześcijański | „Pragnienie” Bóg ujawnia tajemnicę nadejścia królestwa niebieskiego (Dubbing PL)

Chwalcie powrót Pana | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego”

Chwalcie powrót Pana | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego”

Pieśń chrześcijańska 2018 | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami”

Pieśń chrześcijańska 2018 | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami”

Skecz chrześcijański | „Pobożne życzenia” Czy zdobyłeś bilet do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL)

Skecz chrześcijański | „Pobożne życzenia” Czy zdobyłeś bilet do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL)

{{alt}}

{{title}}

Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (2) – W jaki sposób możemy być pewni, że Pan Jezus już powrócił?

Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (2) – W jaki sposób możemy być pewni, że Pan Jezus już powrócił?

Więcej wspaniałej treści

Czy chciałbyś poznać ścieżkę umożliwiającą powitanie pojawienia się Pana!