I

W czasie dni ostatecznych Bóg dokonuje dzieła osądzania rozpoczynającego się od domu Boga, tworząc w Chinach grupę zwycięzców.

II

Bóg w tajemnicy przybył do Chin, kraju, w którym spoczywa zwinięty wielki, czerwony smok. Bóg wyraził prawdę, dokonując podboju grupy ludzi i udoskonalając ich, by stali się zwycięzcami.

III

Boże dzieło dni ostatecznych udoskonala grupę ludzi, czyniąc z nich zwycięzców przed nadejściem wielkiej katastrofy. Jakie jest zatem znaczenie tego, że Bóg tworzy owych zwycięzców?

IV

Doświadczywszy Bożego sądu i karcenia, jak również wszelkiego rodzaju prześladowań i cierpienia, stworzeni przez Boga zwycięzcy niosą w dniach ostatecznych donośne świadectwo. Czego więc dotyczy owo świadectwo?

V

Zwycięzcy stworzeni przez Boga przed nadejściem katastrofy są esencją Jego trwającego sześć tysięcy lat dzieła zarządzania. Jakie więc obietnice składa Bóg zwycięzcom i jakich udziela im błogosławieństw?

Wersety biblijne do wykorzystania

Więcej wspaniałej treści

Czy chcesz się dowiedzieć, jak zostać zwycięzcą?