Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Zwój otwarty przez Baranka

– Słowa Ducha Świętego do Kościołów

  • 1
  • 2
  • 3

Część druga

Słowa Chrystusa, gdy chodził pośród kościołów (Wybrane fragmenty)

1Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek
2Bóg kieruje losem całej ludzkości
3Dodatek:Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
4Jakie poglądy powinni mieć wierzący
5Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
6Należy zakazać religijnego sposobu służenia Bogu
7Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
8Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni
9Nikczemni muszą zostać ukarani
10Jak służyć zgodnie z wolą Boga
11Jak poznać rzeczywistość
12Przykazania nowego wieku
13Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
14Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
15Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
16Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
17Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
18Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
19Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
20Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych
21Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
22Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
23Wiek Królestwa to Wiek Słowa
24Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu
25Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
26Krótkie omówienie książki „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia”
27Jak Piotr poznał Jezusa
28Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle
29Czy ożyłeś?
30Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem
31Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu
32Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii”
33Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia
34Czy Trójca istnieje?
35Doświadczenia Piotra: jego znajomość karcenia i sądu
36Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji?
37Jeśli chodzi o Boga, jakie jest Twoje Jego pojmowanie?
38Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem
39Co wiesz o wierze?
40Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu
41Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
42Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości
43Dzieło w Wieku Prawa
44Prawdziwa historia stojąca za dziełem w Wieku Odkupienia
45Powinieneś wiedzieć, jak rozwijała się cała ludzkość po dzień dzisiejszy
46O nazwach i tożsamości
47Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie
48Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
49Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
50Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka
51Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
52Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek
53Dzieło Boga i dzieło człowieka
54Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga
55Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga
56Istota ciała zamieszkana przez Boga
57Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka
58Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego
59Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu
60Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku
61Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię
62Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga
63Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani
64Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem
65Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?
66Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy
67Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy
68Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia
69Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia
70Wobec kogo jesteś lojalny?
71Trzy przestrogi
72Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne
73Jak poznać Boga na ziemi
74Dziesięć Dekretów Administracyjnych, Które Muszą Być Przestrzegane Przez Wybranych Ludzi Boga w Wieku Królestwa
75Powinniście zważać na wasze uczynki
76Bóg jest źródłem ludzkiego życia
77Westchnienie Wszechmogącego
78Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem
79Tylko ci, którzy znają Boga, mogą nieść o Nim świadectwo
  • 1
  • 2
  • 3