Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Zwój otwarty przez Baranka

  • 1
  • 2
  • 3

Część Druga Słowa Chrystusa Kroczącego pośród Kościołów (Wybrane Fragmenty)

1Trzynasta wypowiedź
2Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek
3Bóg kieruje losem całej ludzkości
4Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
5Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga
6Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny
7Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni
8Nikczemni muszą zostać ukarani
9Jak służyć zgodnie z wolą Boga?
10Przykazania Nowego Wieku
11Nadeszło Królestwo Tysiąclecia
12Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie
13Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
14Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
15Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga
16Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
17Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
18Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych
19Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
20Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani
21Wiek Królestwa to Wiek Słowa
22Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu
23Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga
24Jak Piotr poznał Jezusa
25Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle
26Czy ożyłeś?
27Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem
28Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu
29Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii”
30Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia
31Doświadczenia Piotra: jego znajomość karcenia i sądu
32Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji?
33Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem
34Co wiesz o wierze?
35Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu
36Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
37Dzieło głoszenia Ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości
38Dzieło w Wieku Prawa
39Prawdziwa historia dzieł w Wieku Odkupienia
40Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie
41Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
42Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
43Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka
44Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
45Dzieło Boga i dzieło człowieka
46Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga
47Istota ciała zamieszkana przez Boga
48Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka
49Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego
50Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu
51Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku
52Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię
53Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga
54Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani
55Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem
56Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy
57Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy
58Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia
59Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia
60Trzy przestrogi
61Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne
62Dziesięć Dekretów Administracyjnych, Które Muszą Być Przestrzegane Przez Wybranych Ludzi Boga w Wieku Królestwa
63Powinniście zważać na wasze uczynki
64Bóg jest źródłem ludzkiego życia
65Westchnienie Wszechmogącego
66Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym przewodnictwem
67Jakie punkty widzenia powinni mieć wierzący?
68Wobec kogo jesteś lojalny?
69Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek
70Jak poznać rzeczywistość
  • 1
  • 2
  • 3