32. Jaką nagrodę otrzymują panny mądre? Czy panny głupie ulegną zniszczeniu?

Ważne słowa Boga:

„Podążanie za dziełem Ducha Świętego” oznacza zrozumienie woli Boga dzisiaj, zdolność do działania zgodnie z obecnymi wymogami Boga, zdolność do posłuszeństwa i podążania za Bogiem dnia dzisiejszego i wejście zgodne z najnowszymi wypowiedziami Boga. Dotyczy to tylko tego, kto podąża za dziełem Ducha Świętego i znajduje się w strumieniu Ducha Świętego. Tacy ludzie są nie tylko zdolni do przyjęcia Bożej pochwały i ujrzenia Boga, lecz mogą także poznać Boże usposobienie z ostatniego Jego dzieła i mogą z Jego ostatniego dzieła poznać ludzkie koncepcje i nieposłuszeństwo oraz ludzką naturę i istotę; co więcej, są oni w stanie stopniowo osiągać zmiany w usposobieniu podczas swej służby. Tylko tacy ludzie są w stanie pozyskać Boga i naprawdę znaleźli prawdziwą drogę. Ci, którzy zostali wyeliminowani przez dzieło Ducha Świętego, są ludźmi, którzy nie są w stanie podążać za ostatnim dziełem Boga i którzy buntują się przeciwko ostatniemu dziełu Boga. Tacy ludzie otwarcie sprzeciwiają się Bogu dlatego, że Bóg dokonał nowego dzieła, a ponieważ obraz Boga nie jest tym samym, jaki jest w ich koncepcjach, w wyniku tego otwarcie sprzeciwiają się Bogu i osądzają Boga, co prowadzi do wzgardy i odrzucenia ich przez Boga. Wiedza o najnowszym dziele Boga nie jest czymś łatwym, lecz jeśli ludzie są nastawieni na to, by wypełniać dzieło Boga i poszukiwać Jego dzieła, wówczas będą mieli okazję ujrzeć Boga i będą mieli szansę, by zyskać najnowsze przewodnictwo Ducha Świętego. Ci, którzy świadomie sprzeciwiają się dziełu Bożemu, nie mogą otrzymać oświecenia Ducha Świętego ani przewodnictwa Boga; tak więc to, czy ludzie mogą otrzymać najnowsze dzieło Boga, zależy od łaski Bożej, od ich dążeń i od ich intencji.

Wszyscy, którzy potrafią być posłuszni dzisiejszym wypowiedziom Ducha Świętego, są błogosławieni. Nie ma znaczenia, jacy byli ani jak działał w nich Duch Święty – ci, którzy pozyskali najnowsze dzieło, są błogosławieni najbardziej, a ci, którzy nie są w stanie podążać za najnowszym dziełem, zostaną wyeliminowani. Bóg chce tych, którzy są w stanie przyjąć nowe światło, i chce tych, którzy przyjmują i znają Jego najnowsze dzieło. Dlaczego powiedziane jest, że musisz być cnotliwą dziewicą? Cnotliwa dziewica jest w stanie szukać dzieła Ducha Świętego i rozumieć nowe rzeczy, a ponadto być w stanie odłożyć na bok stare koncepcje i być posłuszną dzisiejszemu dziełu Boga. Ta grupa, która akceptuje najnowsze dzieło dnia dzisiejszego, została przez Boga wybrana przed wiekami i jest najbardziej błogosławiona spośród ludzi. Słyszycie głos Boga bezpośrednio i widzicie Jego objawienie, i tak w całym niebie i na ziemi, i przez wieki nikt nie był bardziej błogosławiony niż wy, niż ta grupa.

fragment rozdziału „Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Po doświadczeniu każdego etapu dzieła Boga wcielonego w Wieku Królestwa, poczujesz, jak spełniają się w końcu nadzieje podtrzymywane przez lata. Poczujesz, że dopiero teraz rzeczywiście spotkałeś Boga twarzą w twarz; dopiero teraz ujrzałeś twarz Boga, usłyszałeś słowa wypowiadane przez Niego osobiście, doceniłeś mądrość dzieła Bożego i rzeczywiście odczułeś, jak prawdziwy i wszechmogący jest Bóg. Poczujesz, że zyskałeś wiele rzeczy, których jak dotąd ludzie nie widzieli ani nie posiadali. Wtedy w pełni dowiesz się, co to znaczy wierzyć w Boga i co znaczy szukać Jego serca. Jeśli jednak będziesz kurczowo trzymać się poglądów z przeszłości i odrzucisz fakt drugiego wcielenia Boga lub zaprzeczysz mu, to pozostaniesz z pustymi rękoma i nic nie zyskasz, i ostatecznie zostaniesz uznany za winnego sprzeciwieniu się Bogu. Ci, którzy są posłuszni prawdzie i podporządkowują się dziełu Bożemu, przyjdą pod imieniem drugiej inkarnacji Boga – Wszechmogącego. Będą w stanie przyjąć osobiste przewodnictwo Boga i posiądą więcej wyższej prawdy oraz otrzymają prawdziwe życie ludzkie. Stanie przed nimi wizja nigdy nie oglądana przez ludzi w przeszłości: „I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników; A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a Jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a Jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z Jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy” (Objawienie Jana 1:12-16). Wizja ta wyraża całe usposobienie Boga, a takie wyrażenie Jego całego usposobienia jest także wyrażeniem dzieła Boga, kiedy tym razem staje się On ciałem. W potoku skarcenia i sądów Syn Człowieczy wyraża swoje immanentne usposobienie, wypowiadając swoje słowa, umożliwiając wszystkim tym, którzy przyjęli Jego skarcenie i sąd, ujrzenie prawdziwej twarzy Syna Człowieczego, twarzy będącej wiernym opisem twarzy Syna Człowieczego, którą zobaczył Jan. (Rzecz jasna, wszystko to pozostanie niewidzialne dla tych, którzy nie przyjmą dzieła Boga w Wieku Królestwa.) Prawdziwej twarzy Boga nie można w pełni wyrazić słowami człowieka, więc Bóg używa wyrażenia swojego immanentnego usposobienia, aby pokazać człowiekowi swoją prawdziwą twarz. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy doświadczyli immanentnego usposobienia Syna Człowieczego, ujrzeli prawdziwą twarz Syna Człowieczego, bo Bóg jest zbyt wielki i nie może zostać w pełni wyrażony słowami człowieka. Kiedy człowiek doświadczy każdego etapu dzieła Boga w Wieku Królestwa, wtedy pozna prawdziwe znaczenie słów Jana mówiących o Synu Człowieczym pośród świeczników: „Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a Jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a Jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z Jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy”. Wówczas będziesz wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że to zwykłe ciało, które wypowiedziało tak wiele słów, jest rzeczywiście drugą inkarnacją Boga. I rzeczywiście odczujesz, jak jesteś błogosławiony, i poczujesz ogromne szczęście. Czyż nie chciałbyś przyjąć tego błogosławieństwa?

fragment rozdziału „Przedmowa” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Mówię wam, że ci, którzy wierzą w Boga z powodu znaków, na pewno należą do tych, którzy zostaną zniszczeni. Ci, którzy nie są w stanie przyjąć słów Jezusa, który powrócił do ciała, są z pewnością potomstwem piekła, potomkami upadłego archanioła, grupą ludzi, która zostanie poddana wiecznej zagładzie. Wielu ludzi może nie obchodzić to, co mówię, ale nadal chcę powiedzieć każdemu tak zwanemu świętemu, który podąża za Jezusem, że kiedy zobaczycie Jezusa zstępującego z nieba na białym obłoku na własne oczy, będzie to publiczne pojawienie się Słońca sprawiedliwości. Być może będzie to dla ciebie czas wielkiego podekscytowania, jednak powinieneś wiedzieć, że czas, kiedy będziesz świadkiem zstępowania Jezusa z nieba, jest również czasem, kiedy ty zstąpisz do piekła, aby ponieść karę. Będzie to czas końca Bożego planu zarządzania, i właśnie wtedy Bóg nagrodzi dobrych i ukarze niegodziwych. Bo sąd Boży skończy się, zanim człowiek zobaczy znaki, ponieważ istnieje tylko wyrażenie prawdy. Ci, którzy przyjmują prawdę i nie szukają znaków, a tym samym zostali oczyszczeni, powrócą przed tron Boży i dostaną się w objęcia Stwórcy. Tylko ci, którzy trwają w przekonaniu, że „Jezus, który nie jeździ na białym obłoku jest fałszywym Chrystusem” podlegają wiecznej karze, bo wierzą tylko w Jezusa, który pokazuje znaki, ale nie uznają Jezusa, który głosi surowy sąd i wskazuje prawdziwy sposób życia. I właśnie dlatego Jezus rozprawi się z nimi, gdy otwarcie powróci na białym obłoku. Są zbyt uparci, zbyt pewni siebie, zbyt aroganccy. W jaki sposób tacy degeneraci mogliby zostać nagrodzeni przez Jezusa?

fragment rozdziału „Zanim ujrzysz duchowe ciało Jezusa, Bóg stworzy już na nowo niebo i ziemię” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Chrystus przychodzi w dniach ostatecznych, aby wszyscy, którzy naprawdę w Niego wierzą, mogli otrzymać życie. Jego dzieło ma na celu zakończenie starego wieku i wejście w nową erę, i jest drogą, która muszą obrać wszyscy, którzy chcą do niej wkroczyć. Jeśli nie jesteś w stanie Go uznać, a zamiast tego potępiasz Go, bluźnisz przeciwko Niemu lub nawet Go prześladujesz, to jesteś skazany na wieczny ogień i nigdy nie wejdziesz do królestwa Bożego. Chrystus jest bowiem Sam w sobie wyrazem Ducha Świętego, wyrazem Boga, Tego, któremu Bóg powierzył do wykonania swoje dzieło na ziemi. Dlatego mówię, że jeśli nie potrafisz zaakceptować wszystkiego, co robi Chrystus w dniach ostatecznych, to bluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu. Kara, która powinna zostać wymierzona tym, którzy bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu jest oczywista dla wszystkich. Mówię również, że jeśli przeciwstawiasz się Chrystusowi dni ostatecznych i zaprzeczasz Mu, to nie ma nikogo, kto mógłby ponieść konsekwencje w twoim imieniu. Co więcej, od tego dnia nie będziesz miał kolejnej szansy na uzyskanie aprobaty Boga; nawet jeśli spróbujesz odkupić swoje winy, nigdy więcej nie zobaczysz oblicza Boga. Bo to, czemu się sprzeciwiasz, nie jest człowiekiem; to, czemu zaprzeczasz, nie jest jakąś czczą istotą, ale Chrystusem. Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji? Nie popełniłeś małego błędu, ale haniebne przestępstwo.

fragment rozdziału „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Bóg wcielony w dniach ostatecznych zstępuje skrycie między ludzi, aby przemówić. A także, aby dokonywać dzieła osądzania. Oczyszcza i doskonali wszystkich ludzi, którzy słyszą Jego głos i powracają przed Jego tron, czyniąc z nich grupę zwycięzców. Następnie zaś, Bóg zsyła ogromną klęskę, oczyszczając i srogo karcąc wszystkich tych ludzi, którzy nie zgadzają się z sądem Boga w dniach ostatecznych. Później Bóg zstępuje na obłokach, by otwarcie pojawić się przed wszystkimi. W ten sposób wypełniłoby się proroctwo, które zawarte jest w Księdze Objawienia 1:7: „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi”. Gdy Pan zstępuje na obłokach, ci, którzy przebili Go włócznią, nadal są w stanie Go widzieć? A kim są te osoby, które przebiły Pana włócznią? Niektórzy twierdzą, że to ci sami ludzie, którzy wcześniej przybili Pana Jezusa do krzyża. Ale czy tak jest naprawdę? Czy ludzie, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa, nie zostali już dawno wyklęci i zgładzeni przez Boga? Tak naprawdę ci, co przebili Go włócznią, to ci, którzy nie poszukują głosu Boga i którzy odrzucają Boga Wszechmogącego kiedy Bóg wcielony zstępuje skrycie w dniach ostatecznych, by czynić swe dzieło. Ale wtedy zobaczą oni, że Bóg Wszechmogący, którego odrzucali i którego tak potępiali, to właśnie Jezus Zbawiciel, na którego wyczekiwali przez tyle długich lat. Będą płakali, będą bili się w piersi i zgrzytali zębami. Jedynie panny mądre, które są w stanie usłyszeć głos Boga, będą mogły powitać powrót Pana, stawić się przed Jego tronem i uczestniczyć w wieczerzy zaślubin Baranka, a potem dołączyć do grona udoskonalonych zwycięzców. W ten sposób wypełniłoby się proroctwo z Księgi Objawienia 14:4, „Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka”. Ci, którzy tylko wyznają pogląd, że Pan zstąpi na obłokach, ale w ogóle nie poszukują i nie badają dzieła Boga, są uważani za panny głupie. Szczególnie ci, którzy stawiają zaciekły opór Bogu Wszechmogącemu, i potępiają Go, są faryzeuszami i antychrystami obnażonymi przez dzieło Boże w dniach ostatecznych. To są ludzie, którzy ponownie ukrzyżowali Boga. Każdy z nich doświadczy za swoje czyny wielkich klęsk i Boskiej kary.

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Dziś słowo Boże jest głoszone coraz szerzej oraz niesie się mu świadectwo, a wy jesteście pierwszą grupą ze wszystkich narodów, ze wszystkich regionów, która przyjmuje dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych. Jesteście najbardziej pobłogosławieni. (…) Po pierwsze przyjęliście dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, ponieważ widzieliście, że Pan Jezus powrócił, że wcielił się jako Syn Człowieczy, wyrażając prawdę i wykonując dzieło sądu w dniach ostatecznych. Więc wasza akceptacja oznacza, że zostaliście pochwyceni, pochwyceni przed oblicze Boga. Zostaliście uniesieni w powietrze, aby spotkać się z Panem. Co oznacza to „powietrze”? Szerzenie ewangelii w celu pozyskania ludzi oraz przemawianie online – czy to nie oznacza „w powietrzu”? Gdzie jest „powietrze”? „Powietrze” to metafora i przedstawia ona pytanie, czy jesteśmy w niebie, czy na ziemi. Mówiąc najbardziej dosłownie, jesteśmy na ziemi, ale cieszymy się życiem u boku Boga oraz jemy i pijemy z Bożego słowa, które jest wodą rzeki żywej, która wypływa z tronu, tak że żyjemy, jakbyśmy byli w trzecim niebie. A gdzie jesteśmy zgodnie z faktycznym znaczeniem? Czy jesteśmy w niebie, czy na ziemi? Ciężko powiedzieć, więc używamy wyrażenia „w powietrzu”, żeby to opisać. Dziś zostaliście pochwyceni przed Boży tron, by ucztować z Barankiem, co jest ucztowaniem z Bogiem. Po drugie pozyskaliście okazję, by zostać udoskonalonymi przez Boga w dniach ostatecznych. Jeśli jesteś oczyszczony oraz udoskonalony poprzez sąd i karcenie przed tronem Chrystusa, to będziesz mieć kwalifikacje, by zdobyć Bożą aprobatę. Co za olbrzymie błogosławieństwo! Osiągnęliśmy to, co przez wieki pragnęli osiągnąć święci, ale większości z nich się to nie udało. Czy nie jesteśmy najszczęśliwsi? Po trzecie przechodzimy Boże karcenie oraz sąd, jesteśmy przycinani i rozprawiają się z nami, a także się nas chłoszcze oraz dyscyplinuje. Choć trochę cierpimy w sercu i z początku możemy być zawstydzeni, to w końcu coś zyskamy. To znaczy – będziemy mieli wynik obmywania, rozumienia prawdy oraz poznania Boga. Choć gdy jesteśmy chłostani, odkładamy na bok naszą dumę i wizerunek, padamy na twarz i gorzko szlochamy, wyznając nasze grzechy i pokutując, to jednak po przejściu okresu takiego oczyszczenia, zaczynamy urzeczywistniać prawdziwe podobieństwo człowieka. Stajemy się coraz bardziej rozsądni, nasze sumienie się budzi, nasze duchy się rozjaśniają – i widzimy Boga. Stajemy się całkowicie pewni tej ścieżki, a nasza droga staje się coraz jaśniejsza, aż w końcu określamy się na naszej ścieżce stawania się udoskonalonymi – i zostajemy zwycięzcami. Co to znaczy stać się zwycięzcami? To znaczy, że nie przechodzimy przez cierpienie spowodowane wielką katastrofą. Kiedy ona nadejdzie: „Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie” (Ps 91:7). Czy nie jest to wielkie błogosławieństwo? Na niewierzących i ludzi religijnych spadnie katastrofa, a choć może się zdawać, że my sami będziemy w środku tego kataklizmu, to Bóg jest z nami, więc na nas on nie spadnie. Jeśli naprawdę pozyskałeś prawdę, mówię ci, że nie zasmakujesz śmierci. Te słowa są prawdą. Boża obietnica na dni ostateczne, największe błogosławieństwo, wypełni się na nas.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 31. Czym są panny mądre? Czym są panny głupie?

Dalej: 33. Czym jest pochwycenie przed katastrofą? Czym jest zwycięzca, który zostaje stworzony przed katastrofą?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze