Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

245 Postanawiam być osobą uczciwą

1 Wcześniej moja wiara w Pana polegała tylko na dążeniu do gruntownego zrozumienia teorii biblijnej. Nie zwracałem uwagi na praktykowanie lub spełnianie wymogu Pana, by stać się osobą uczciwą. Dopuszczałem się występków, którymi przeciwstawiałem się Bogu i oszukiwałem Go, a mimo to byłem otępiały i obojętny. Moje częste modlitwy i oddawanie chwały miały na celu tylko pozyskanie błogosławieństw. Przysięgałem kochać Boga, lecz kiedy napotykałem na próby, źle je rozumiałem i narzekałem. Moja ciężka praca dla Pana była tylko po to, abym mógł zostać ukoronowany i nagrodzony. Wydawałem się pokorny i cierpliwy, lecz moje serce było pełne arogancji i fałszu. Miałem dużo biblijnej wiedzy, lecz nadal byłem związany grzechem. Podążałem ścieżką faryzeuszy, a niecierpliwie pragnąłem być pochwyconym do królestwa niebieskiego.

2 Dopiero dziś, doświadczywszy sądu i karcenia Bożych słów, przebudziłem się i dostrzegłem swoje błędy. Wyraźnie zobaczyłem mój fałsz i moją przewrotność oraz to, że brak mi prawdziwego człowieczeństwa. Troszczyłem się tylko o teorię, ale nie praktykowałem prawdy. Szedłem swoją własną drogą. Boży sąd i obmywanie sprawiają, że urzeczywistniam człowieczeństwo osoby uczciwej. Każde z Bożych słów jest prawdziwe i, co więcej, staje się dla mnie podstawą do tego, jak być człowiekiem. Zachowanie zgodne z prawdą to szlachetne życie oraz spokojny i odprężony duch. Istotą Boga jest wierność, lubi On ludzi uczciwych, a nienawidzi tych zwodniczych. Tylko ludzie uczciwi kochają prawdę i zostaną najbardziej pobłogosławieni przez Boga. Ludzie uczciwi kochają Go i okazują Mu posłuszeństwo. Tylko oni mogą wejść do królestwa niebieskiego.

Wstecz:Stawanie się nowym człowiekiem, by przynieść pociechę Bożemu sercu

Dalej:Skrucha i nowy początek

Powiązane treści

 • Błogosławieni ci, którzy kochają Boga

  Ⅰ Tylko ci, którzy kochają Boga, mogą o Bogu świadczyć, otrzymywać Jego błogosławieństwa i obietnice. Tylko ci, którzy kochają Boga, są Jego powiernik…

 • Bóg jest sprawiedliwy dla wszystkich

  Ⅰ Jeśli chodzi o to, jak szukasz Boga lub jak Go traktujesz, to największe znaczenie ma Twoje nastawienie. Boga nie można lekceważyć ani odsuwać na b…

 • Sens ukazania się Boga

  Ⅰ Ukazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe. We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski sposób, zstępuje pośr…

 • Żyję w obecności Boga

  1 Codziennie zachowuję ciszę w obecności Boga, kontemplując i rozważając Jego słowo. Badam siebie i dostrzegam, że w moich myślach i mowie jest nadal …