Pytanie 7: Przeczytałem fragment słowa Boga Wszechmogącego. „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga”. To fantastyczny fragment słowa Bożego, bardzo użyteczny. I ważny. Dlaczego zepsuta ludzkość musi otrzymać zbawienie poprzez Boże wcielenie? Ludzie muszą pilnie zrozumieć ten aspekt prawdy. Proszę, pochylmy się nad tym.

Odpowiedź:

Zepsuta ludzkość bardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” – ten fragment Słowa Bożego tłumaczy znaczenie zbawienia zepsutej ludzkości przez wcielenie Boga. Przeczytajmy fragment słowa Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi:

To właśnie dlatego, że szatan doprowadził ciało człowieka do zepsucia, a człowiek jest tym, którego Bóg zamierza zbawić, Bóg musi przyjąć ciało do walki z szatanem i by osobiście prowadzić człowieka jako pasterz. Tylko to jest korzystne dla Jego dzieła” („Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Ciało człowieka zostało całkowicie poddane zepsuciu i stało się czymś, co opiera się Bogu, a nawet otwarcie sprzeciwia się i zaprzecza istnieniu Boga. To zepsute ciało jest po prostu zbyt niesforne i nie ma nic trudniejszego, niż opanowanie lub zmiana zepsutego usposobienia ciała. Szatan wchodzi w ciało człowieka, aby wzbudzać niepokój i wykorzystuje ciało człowieka, aby przeszkadzać w dziele Bożym i osłabiać plan Boży, a tym samym człowiek staje się szatanem i wrogiem Boga. Aby człowiek został zbawiony, musi najpierw zostać zdobyty. To właśnie z tego powodu Bóg podejmuje wyzwanie i przychodzi w ciele, aby wykonywać pracę, którą zamierza wykonywać i walczyć z szatanem. Jego celem jest zbawienie ludzkości, która została zepsuta, oraz klęska i unicestwienie szatana, który przeciwko Niemu się buntuje. Pokonuje szatana poprzez swoje dzieło podboju człowieka i jednocześnie ratuje zepsutą ludzkość. W ten sposób jest to dzieło, które osiąga dwa cele naraz” („Zepsuta ludzkość bardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Ciało człowieka zostało zepsute, głęboko zaślepione i skrzywdzone przez szatana. Najbardziej podstawowym powodem, dla którego Bóg działa osobiście w ciele, jest to, że przedmiotem Jego zbawienia jest człowiek, który jest z ciała, a także dlatego, że szatan używa ciała człowieka, aby przeszkadzać w dziele Bożym. Walka z szatanem jest w rzeczywistości dziełem zdobywania człowieka, a jednocześnie człowiek jest również przedmiotem Bożego zbawienia. Zatem dzieło Boga wcielonego jest niezbędne. Szatan poddał ciało człowieka zepsuciu, a człowiek stał się wcieleniem szatana, a przez to celem do pokonania przez Boga. W ten sposób dzieło walki z szatanem i zbawienia ludzkości odbywa się na ziemi, a Bóg musi stać się człowiekiem, aby walczyć z szatanem. Jest to dzieło o najwyższym stopniu praktyczności. Kiedy Bóg działa w ciele, to w rzeczywistości prowadzi walkę z szatanem w ciele. Kiedy On działa w ciele, to wykonuje swoje dzieło w sferze duchowej, i sprawia, że całe Jego dzieło w sferze duchowej staje się realne na ziemi. Celem podboju jest człowiek, który jest nieposłuszny wobec Niego; ten, który zostaje pokonany, jest ucieleśnieniem szatana (oczywiście jest to również człowiek), który jest w nieprzyjaźni z Nim, i tym, który zostaje ostatecznie zbawiony jest również człowiek. Dlatego jest jeszcze bardziej konieczne, aby On stał się człowiekiem, który ma zewnętrzną powłokę stworzenia, aby mógł prowadzić prawdziwą walkę z szatanem, zdobywając człowieka, który jest nieposłuszny wobec Niego i posiada taką samą powłokę zewnętrzną, i zbawiając człowieka, który ma taką samą powłokę zewnętrzną jak On i został skrzywdzony przez szatana. Jego wrogiem jest człowiek, przedmiotem jego podboju jest człowiek i przedmiotem Jego zbawienia jest człowiek, który został przez Niego stworzony. Dlatego On musi stać się człowiekiem i w ten sposób Jego dzieło staje się znacznie łatwiejsze. Jest On w stanie pokonać szatana i podbić ludzkość, a ponadto jest w stanie zbawić ludzkość” („Zepsuta ludzkość bardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Ze słów Boga Wszechmogącego rozumiemy, że zepsuta ludzkość musi być zbawiona przez wcielenie Boga, dlatego że ludzkie ciało zostało całkowicie oszukane i zepsute przez szatana. Wszyscy ludzie żyją w domenie szatana, nie umieją odróżnić dobra od zła, piękna od brzydoty. Nie widzą różnicy między tym, co pozytywne, a tym, co negatywne. Żyją zgodnie z szatańską filozofią, prawem i naturą. Są aroganccy, zapatrzeni w siebie, lekkomyślni i nie przestrzegają prawa. Wszyscy są ucieleśnieniem szatana. Stają się zepsuci, bo knują z szatanem przeciw Bogu, nawet jeśli o tym nie wiedzą. Bóg jest Stwórcą. Tylko On zna na wskroś prawdziwą naturę człowieka i wie, jak bardzo została zepsuta. Tylko Bóg umie odsłonić i przeniknąć szatańską naturę człowieka i jego zepsute usposobienie. Może powiedzieć człowiekowi, jak powinien żyć. I może w pełni podbić, oczyścić i zbawić ludzkość. Nikt poza Bogiem, żadne ludzkie stworzenie nie zna natury zepsucia człowieka i nie może przekazać ludziom, jak powinien żyć człowiek. Jeśli Bóg chce wyrwać zepsutą do szpiku kości ludzkość ze szponów szatana i ją zbawić, to tylko wcielony Bóg, wyrażający prawdę i Boże usposobienie, powie człowiekowi, jakie prawdy musi posiadać. Tak człowiek zrozumie prawdę i pozna Boga. Przejrzy spisek szatana i rozmaite błędne przekonania. Dopiero wtedy człowiek odstąpi od szatana i wyrzeknie się go. A wróci przed oblicze Boga. Dzieło Bożego wcielenia odsłoni naturę wszystkich ludzi. Bo wszyscy są aroganccy i nie chcą się poddać. Kiedy Bóg się wcieli, by wyrazić prawdę, ludzie na pewno odpowiedzą własnymi wyobrażeniami, oporem, a nawet wojną. Wtedy zostanie w pełni ukazana prawda o oporze ludzkości i zdradzie Pana. Bóg przeprowadzi swój osąd ludzi na podstawie zepsucia, które okażą i na podstawie ich prawdziwej natury. Tylko tak Bóg bez przeszkód podbije, obmyje i udoskonali ludzkość. Dzięki osądzającemu słowu Bożemu człowiek pozwoli się stopniowo podbić i oczyścić. Gdy Bóg całkowicie podbije człowieka, zaczyna on być posłuszny Bogu wcielonemu. Zaczyna akceptować Boży sąd i skarcenie oraz okazywać mu posłuszeństwo, a także doświadcza dzieła Bożego. Poszukuje prawdy i już nie żyje zgodnie z filozofią i zasadami szatana. Gdy człowiek żyje zgodnie ze słowem Bożym, wtedy następuje zwycięstwo Boga nad szatanem. Człowiek zepsuty stanowi z kolei łup w walce Boga z szatanem. W skrócie, Bóg wyrywa zepsutą ludzkość z objęć szatana. Tylko dzieło wcielonego Boga może przynosić takie skutki. Bóg koniecznie musi się wcielić, by zbawić ludzkość. Tylko Bóg wcielony może całkowicie podbić ludzkość i zbawić ją. Ludzie, którymi Bóg się posługuje, nie potrafią odkupić ani zbawić ludzkości.

Zepsuty człowiek potrzebuje Boga, który stanie się ciałem, który go osobiście osądzi i oczyści, jeśli chce być zbawiony. Podczas kontaktu wcielonego Boga z człowiekiem Bóg pozwala stanąć ze sobą twarzą w twarz i zrozumieć siebie. Ci, którzy rzeczywiście poszukują prawdy, przyjmują osąd i oczyszczenie od Chrystusa dni ostatecznych. Umieją być posłuszni Bogu, powodowani swą naturą. W sercach poczują do Niego miłość. Zostaną ocaleni z domeny szatana. Czy to nie najlepszy sposób, by Bóg zbawił i udoskonalił ludzkość? Ponieważ Bóg stał się ciałem, możemy stanąć z Nim twarzą w twarz i doświaczyć Jego prawdziwego dzieła. Mamy okazję uzyskać dokładne słowo Boże, wprost od Boga. Być przez Niego wypasani i pojeni – niczym owce przez pasterza. Zaczniemy polegać na Bogu, być mu posłuszni i naprawdę Go kochać. Gdyby Bóg nie stał się ciałem, by dokonać dzieła zbawienia ludzkości, nie mógłby osiągnąć tego praktycznego skutku. Bóg Wszechmogący mówi: „Najlepszą rzeczą w Jego dziele wykonywanym w ciele jest to, że może On przekazać dokładne słowa i napomnienia, i swoją szczególną wolę dla ludzkości tym, którzy idą za Nim, tak aby Jego uczniowie mogli później dokładniej i konkretniej przekazać całe Jego dzieło w ciele i Jego wolę dla całej ludzkości tym, którzy akceptują tę drogę. Tylko dzieło Boga w ciele pośród ludzi naprawdę urzeczywistnia fakt życia i przebywania Boga razem z człowiekiem. Tylko to dzieło zaspokaja pragnienie człowieka, aby patrzeć na oblicze Boga, świadczyć o dziele Boga i bezpośrednio wsłuchiwać się w słowo Boże” („Zepsuta ludzkość bardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Dziełem, które ma największą wartość dla zepsutego człowieka jest to, które zapewnia dokładne słowa, jasne cele do realizacji, które można zobaczyć i dotknąć. Odpowiednie dla człowieka jest realistyczne dzieło i wskazówki otrzymywane na czas, a tylko rzeczywiste dzieło może go wybawić od zepsutego i zdeprawowanego usposobienia. Tylko Bóg wcielony może to osiągnąć; tylko Bóg wcielony może wybawić człowieka z jego dotychczasowego zepsutego i zdeprawowanego usposobienia” („Zepsuta ludzkość bardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Zepsuta ludzkość bardziej potrzebuje zbawienia przez Boga Wcielonego i bardziej potrzebuje bezpośredniego działania Boga Wcielonego. Ludzkość potrzebuje Wcielonego Boga, aby ją prowadził jak pasterz, wspierał ją, podlewał, karmił, osądzał i karcił, i potrzebuje większej łaski i większego odkupienia przez Wcielonego Boga. Tylko Bóg w ciele może być powiernikiem człowieka, pasterzem człowieka, bieżącą pomocą dla człowieka, a wszystko to sprawia, że wcielenie jest potrzebne dziś i było potrzebne w przeszłości” („Zepsuta ludzkość bardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Kiedy Bóg staje się ciałem, by zbawić zepsutą ludzkość, posługuje się językiem ludzi, by jasno przekazać ludzkości Boże żądania, wolę, usposobienie i wszystko to, co On ma i czym jest. Wtedy, bez skomplikowanych poszukiwań, człowiek może jasno zrozumieć wolę Bożą, Boże żądania i to, jak powinien praktykować. Może też w praktyce zrozumieć i poznać Boga. Podobnie w Wieku Łaski Piotr spytał Pana Jezusa: „Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” (Mt 18:21). Jezus wprost powiedział Piotrowi: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18:22). Z tego widać, że wcielony Pan Jezus karmił i wspierał ludzi zawsze i wszędzie, gdzie się zjawił, dając człowiekowi najbardziej praktyczną i czystą strawę. W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący został wcielony pośród ludzi, wyrażając prawdę, aby poprawić obecną sytuację człowieka. Wyraża Boże usposobienie i wszystko to co Bóg ma i czym jest, aby wspierać i pielęgnować ludzkość, aby wskazywać błędy i niedokładności w ludzkiej wierze w Boga. Powiadamiać człowieka o woli i oczekiwaniach Pana. Dawać ludziom najbardziej praktyczną i potrzebną strawę i wsparcie. Na przykład, kiedy żyjemy, buntując się i przeciwstawiając się Bogu, a o tym nie wiemy, słowo Boże bezpośrednio odsłania nas i osądza. To pozwala nam zobaczyć, poprzez słowo Boże, jak nasza szatańska natura sprzeciwia się Bogu. Kiedy podążamy za Bogiem dla naszych korzyści i jesteśmy zadufani w sobie, Bóg obnaża nasze niedoskonałości i mówi nam, w co mamy wierzyć jako Jego wyznawcy. Gdy doświadczając Bożego osądu, źle go zrozumiemy, słowo Boże przypomina nam o szczerych intencjach Boga, który zbawia i osądza ludzkość, wyjaśniając nasze niezrozumienie Boga i inne kwestie. Wszyscy wybrańcy Boga dogłębnie doświadczyli, jak Bóg wcielony stale nam pomaga i odżywia nas, byśmy nie musieli błądzić ani szukać. Musimy tylko czytać więcej słowa Boga Wszechmogącego, by otrzymać od Pana pożywienie i napój. Poprzez słowa, które wyraża Bóg, naprawdę rozumiemy Bożą wolę, Jego usposobienie oraz wszystko to, co On ma i czym jest. Przez to zrozumienie zyskujemy wiedzę, jak postępować w taki sposób, by urzeczywistniać prawdziwe życie i dostrzegać nikczemne spiski szatana, jasno widząc, że my sami jesteśmy przez niego do szpiku kości zepsuci. W ten sposób pomału pozbywamy się grzechu i mrocznego wpływu szatana. Na skutek tego nasze życiowe usposobienie się zmienia i wkraczamy na właściwą ścieżkę, żyjemy w prawdzie. To wcielenie Boga uczyniło to wszystko możliwym.

Bóg wcielił się, by dokonać swojego dzieła i wyrazić swoje słowo, pozwalając człowiekowi otrzymać najpraktyczniejszą strawę życiową. Chociaż człowiek ma wiele wyobrażeń na temat Boga wcielonego, który dokonuje dzieła osądzania, To Bóg przynosi człowiekowi właściwy sposób życia i zbawienie wieczne. Człowiek dochodzi do tego, by polegać na Bogu. Przeczytajmy kolejny fragment słowa Boga Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący mówi: „Nie sposób wyobrazić sobie ani zmierzyć dzieła, którego On dokonuje w ciele, bo Jego ciało jest niepodobne do żadnego cielesnego człowieka; bo chociaż zewnętrzna powłoka jest identyczna, to istota nie jest taka sama. Z powodu Jego ciała ludzie mają wiele wyobrażeń na temat Boga, ale Jego ciało może również pozwolić człowiekowi zdobyć bogactwo wiedzy, a nawet podbić każdego człowieka posiadającego podobną powłokę zewnętrzną. Nie jest On bowiem zwykłym człowiekiem, ale jest Bogiem z zewnętrzną powłoką człowieka i nikt nie może Go całkowicie zgłębić ani zrozumieć” („Zepsuta ludzkość bardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

To dzięki dziełu Boga wcielonego Bóg staje się ciałem, które ma namacalną formę, które może być widziane i dotykane przez człowieka. Nie jest On bezkształtnym Duchem, ale ciałem, z którym człowiek może się kontaktować i je widzieć. Jednak większość Bogów, w których wierzą ludzie, to bezcielesne bóstwa, które są bezkształtne, a także mają dowolną formę. W ten sposób Bóg wcielony stał się wrogiem większości tych, którzy wierzą w Boga, a ci, którzy nie mogą przyjąć faktu wcielenia Bożego, również stali się wrogami Boga. (…) Chociaż większość ludzi stało się wrogami Boga z powodu tego ciała, kiedy On ukończy swoje dzieło, ci, którzy są przeciwko Niemu, nie tylko przestaną być Jego wrogami, ale wręcz przeciwnie – staną się Jego świadkami. Staną się świadkami, którzy zostali przez Niego zdobyci; świadkami, którzy są z Nim zgodni i nieodłączni. On sprawi, że człowiek będzie wiedział, jak ważne jest dla człowieka Jego dzieło w ciele i człowiek będzie wiedział, jak ważne jest to ciało dla znaczenia istnienia człowieka; będzie znał Jego prawdziwą wartość dla rozwoju życia człowieka, a ponadto będzie wiedział, że ciało to stanie się żywą krynicą życia, z którą człowiek nie może się rozstać” („Zepsuta ludzkość bardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Chociaż przyjął ciało pospolitego Syna Człowieczego, wcielając się w dniach ostatecznych, by zbawić i udoskonalić ludzkość, chociaż nie czyni cudów i nie zostawia znaków, nie posiada nadludzkich cech, ani nie jest imponującej postury, chociaż jest obiektem ataków ludzi, którzy mają błędne wyobrażenia, zaprzeczają Mu, stawiają Mu opór i odrzucają Go, to prawda, którą wyraża Chrystus i Jego dzieło osądzania dają ludziom dostęp do słowa Bożego i pozwalają im poznać prawdę oraz ujrzeć ukazanie się Boga. Chociaż nie widzieliśmy prawdziwej osoby Bożej, dostrzegliśmy Jego immanentne usposobienie i Jego świętą istotę, co jest tym samym, co ujrzenie prawdziwej osoby Bożej. Widzieliśmy Boga, który teraz naprawdę żyje między nami. Realnie czujemy, że zostaliśmy pochwyceni przed Jego tron. Doświadczając dzieła Bożego, stając twarzą w twarz z Bogiem, radujemy się dostępem do żywej wody życia, która tryska z Jego tronu. Doświadczywszy Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych, stopniowo poznaliśmy szczere intencje, z którymi Bóg przystępuje do zbawienia ludzkości. Widzimy, jaką cenę płaci Bóg. Przeciwności które znosi, by zbawić ludzkość, są naprawdę ogromne. Wszystko, co Bóg robi dla nas, jest wyrazem Jego miłości i ma na celu nasze zbawienie. Gardzimy sobą za nasz wcześniejsz opór i głupotę, zaczęliśmy naprawdę kochać Boga i być Mu posłuszni. Doświadczywszy dotychczasowego dzieła Bożego, zrozumieliśmy że zmiany, które obserwujemy w sobie, są wynikiem zbawienia przyniesionego przez wcielenie Boga. Chrystus dni ostatecznych jest największym zbawieniem zepsutej ludzkości. On jest jedyną ścieżką do poznania Boga i uzyskania nagrody Bożej. Przeczytajmy kolejny fragment Słowa Boga Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący mówi: „Tym razem Bóg przychodzi, by działać nie w ciele duchowym, lecz w zwykłym. Nie tylko jest to ciało drugiego wcielenia Bożego, jest to też ciało, w którym Bóg powraca. Jest to bardzo zwykłe ciało. Nie dostrzeżesz w Nim żadnych różnic względem pozostałych ciał, ale możesz otrzymać od Niego prawdy, których nigdy wcześniej nie słyszałeś. To znikome ciało jest ucieleśnieniem wszystkich słów Bożej prawdy – jest tym, co dokonuje Bożego dzieła w dniach ostatecznych i wyrazem całego Bożego usposobienia względem człowieka. Czy nie miałeś wielkiego pragnienia, by zobaczyć Boga w niebie? Czy nie pragnąłeś mocno zrozumieć Boga w niebie? Czy nie pragnąłeś usilnie poznać celu ludzkości? On wyjawi ci wszystkie te sekrety, których żaden człowiek nie był w stanie ci przekazać, i On też powie ci o prawdach, których nie rozumiesz. On jest twoją bramą do Królestwa i twoim przewodnikiem po nowym wieku. (…) Praca, którą Bóg wykonuje w dniach ostatecznych, ma pozwolić człowiekowi zobaczyć, jak Bóg niebiański żyje pośród ludzi na ziemi, a także ma umożliwić człowiekowi osiągnięcie poznania, posłuszeństwa, szacunku i miłości Bożej. Dlatego powrócił On do ciała po raz drugi. Choć to, co człowiek widzi dzisiaj to Bóg, który jest taki sam jak człowiek, Bóg, który ma nos i parę oczu, zwykły Bóg – w końcu Bóg pokaże ci, że bez istnienia tego człowieka niebo i ziemia ulegną wielkim zmianom. Bez istnienia tego człowieka niebo pociemnieje, ziemia pogrąży się w chaosie, a cały rodzaj ludzki będzie żył w głodzie i plagach. On pokaże ci, że bez zbawienia wcielonego Boga w dniach ostatecznych, Bóg już dawno zniszczyłby rodzaj ludzki w piekle. Bez istnienia tego ciała byłbyś zawsze grzesznikiem nad grzesznikami i martwym ciałem na wieki. Powinieneś wiedzieć, że bez istnienia tego ciała cały rodzaj ludzki stawiłby czoła nieszczęściu, które przyszłoby w sposób nieunikniony, co więcej trudne okazałoby się umknięcie przed ostrzejszą Bożą karą przeznaczoną dla rodzaju ludzkiego w dniach ostatecznych. Bez narodzin tego zwykłego ciała wszyscy znaleźlibyście się w stanie, w którym ani życie, ani śmierć nie mogłyby do was przyjść bez względu na to, jak bardzo chcielibyście je znaleźć. Bez istnienia tego ciała, nie bylibyście dziś w stanie przyjąć prawdy i przyjść przed Boży tron. Zostalibyście raczej ukarani z powodu waszych ciężkich grzechów. Czy wiecie? Gdyby Bóg nie wrócił do ciała, nikt nie miałby szansy na zbawienie. I gdyby nie powrót do tego ciała, Bóg już dawno zakończyłby dawne czasy. Skoro tak, to czy ciągle możecie odrzucać drugie wcielenie Boga? Skoro możecie czerpać olbrzymie korzyści z tego zwykłego człowieka, dlaczego nie przyjmiecie Go ochoczo?” („Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

To, że przetrwaliście do dzisiaj, zawdzięczacie temu ciału. Jest tak dlatego, że Bóg mieszka w ciele, w którym wy macie szansę żyć. Całe to szczęście zostało zdobyte z powodu tego zwykłego człowieka. Nie tylko tyle. W końcu, każdy naród będzie wielbił tego zwykłego człowieka, a także będzie składał dziękczynienie i będzie posłuszny temu nieznacznemu człowiekowi, ponieważ to prawda, życie i droga, które przyniósł, zbawiły całą ludzkość, załagodziły konflikt pomiędzy człowiekiem a Bogiem, zbliżyły ich do siebie, a także umożliwiły komunikację między myślami Boga a człowiekiem. To także On przyniósł większą chwałę Bogu. Czy zwykły człowiek, taki jak ten, nie jest warty twojego zaufania i uwielbienia? Czy takie zwykłe ciało nie jest godne tego, by nazywać je Chrystusem? Czy taki zwykły człowiek nie może być wyrazem Boga wśród ludzi? Czy taki człowiek, który pomaga ocalić ludzkość przed katastrofą, nie jest godny waszej miłości i tego, by z Nim wiernie trwać? Jeśli odrzucacie prawdy wypowiedziane przez Jego usta, a także nienawidzicie faktu Jego istnienia pośród was, to jaki czeka was los?” („Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Bez pracy Jezusa ludzkość nie mogłaby zejść z krzyża, lecz bez wcielenia w dniu dzisiejszym, ci, którzy schodzą z krzyża, nigdy nie mogliby dostąpić pochwały od Boga, ani wejść w nowy wiek. Bez przyjścia tego zwykłego człowieka, nigdy nie mielibyście okazji, ani też nie bylibyście w stanie, zobaczyć prawdziwego oblicza Boga, bo wszyscy jesteście ludźmi, którzy już dawno powinni byli zostać zniszczeni. Z powodu przyjścia drugiego wcielenia Boga, Bóg wybaczył wam i okazał wam miłosierdzie. Tym niemniej, słowa, z którymi muszę was w końcu zostawić, brzmią wciąż następująco: ten zwykły człowiek, który jest wcieleniem Boga, ma dla was kluczowe znaczenie. To jest wspaniała rzecz, której Bóg już dokonał wśród ludzi” („Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Wstecz: Pytanie 6: Wszyscy wiemy, że Pan Jezus był ucieleśnieniem Boga. Kiedy ukończył swoje dzieło, został ukrzyżowany, a potem zmartwychwstał, objawił się wszystkim swoim uczniom i wstąpił do nieba w Swoim cudownym ciele duchowym. Tak jak mówi Biblia: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba” (Dz 1:11). Zatem Pismo potwierdza, że kiedy Pan przyjdzie ponownie, objawi się nam Jego zmartwychwstałe ciało duchowe. Dlaczego w dniach ostatecznych Bóg pod cielesną postacią Syna człowieczego czyni dzieło sądu? Jaka jest różnica między zmartwychwstałym ciałem duchowym Pana Jezusa a Jego ucieleśnieniem pod postacią Syna człowieczego?

Dalej: Pytanie 8: Bóg posłużył się Mojżeszem do wykonywania dzieła Wieku Prawa, dlaczego więc Bóg nie posługuje się ludźmi do wykonywania swojego dzieła osądzania w dniach ostatecznych? Czy naprawdę musi stać się ciałem, aby wykonać je samodzielnie? Jaka jest zasadnicza różnica między Bogiem wcielonym a ludźmi, którymi Bóg się posługuje?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce