Przedmowa

W roku 1991 wcielony Bóg Wszechmogący pojawił się w Chinach i rozpoczął swoje dzieło. Wypowiedział kilka milionów słów i wykonuje dzieło sądu dni ostatecznych, poczynając od domu Bożego. Zakończył Wiek Łaski, rozpoczął Wiek Królestwa i przyniósł ewangelię nadejścia królestwa niebieskiego. Bóg Wszechmogący wyraził wszystkie prawdy, aby oczyścić i zbawić ludzkość. Otworzył zapieczętowaną księgę, o której wspomina Apokalipsa Świętego Jana, i całkowicie ujawnił tajemnice trwającego sześć tysięcy lat planu zarządzania, za pomocą którego Bóg zbawia rasę ludzką. Dotyczą one tego, jaki jest cel Bożego zarządzania ludzkością; dlaczego Boże zbawienie ludzkiej rasy składa się z trzech etapów; jak Bóg wykonuje dzieło sądu w dniach ostatecznych; czym jest tajemnica wcielenia; jaka jest ukryta historia Biblii; na czym polega wyjątkowy autorytet Boga, Jego sprawiedliwe usposobienie i Jego świętość; w jaki sposób szatan deprawuje ludzkość, a Bóg ją zbawia; na czym polega tajemnica pochwycenia, zanim nastąpią katastrofy; jak ludzie stają się zwycięzcami; jakie ostateczne przeznaczenie i kres czekają różne rodzaje ludzi; i w jaki sposób urzeczywistni się królestwo Chrystusa. Naprawdę otworzył nowe horyzonty i przygotował ucztę dla naszych oczu! Bóg Wszechmogący mówi: „Powiem wam to, kiedy rozwinę Mój zwój w dniach ostatecznych. (Zwój odnosi się do wszystkich słów, które wypowiedziałem, Moich słów w dniach ostatecznych – to wszystko jest w środku.)” (Rozdział 110 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Dzieło w dniach ostatecznych ujawnia dzieło Jahwe i Jezusa oraz wszystkie tajemnice niezrozumiałe dla człowieka, aby objawić przeznaczenie i koniec ludzkości, a także aby zakończyć całe dzieło zbawienia wśród ludzkości. Ten etap dzieła w dniach ostatecznych kończy wszystko. Wszelkie tajemnice niezrozumiałe dla potrzeb człowieka muszą zostać rozwikłane, aby człowiek mógł zbadać je do głębi i mieć całkowicie jasne zrozumienie w swoim sercu. Tylko wówczas rasa ludzka może być podzielona według rodzajów” („Tajemnica Wcielenia (4)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, wyraził bardzo wiele słów, które są owocne i wyczerpujące oraz pozwalają ludziom zrozumieć, że Chrystus z pewnością jest drogą, prawdą i życiem, i że przynosi ludzkości drogę niekończącego się życia, która jest drogą życia wiecznego.

Pan Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną” (J 10:27). „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:7). Bóg Wszechmogący mówi: „Mój lud będzie słuchał Mego głosu i każdy z tych, którzy naprawdę Mnie kochają powróci przed Mój tron” (Rozdział 1 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Od kiedy w kontynentalnych Chinach rozpoczęło się dzieło dni ostatecznych Boga Wszechmogącego, należący do różnych religii i wyznań ludzie, którzy prawdziwie wierzą w Boga, kochają prawdę i z utęsknieniem czekają na pojawienie się Boga, rozpoznali głos Boga w słowach wypowiadanych przez Boga Wszechmogącego. Dostrzegli, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą, że rzeczywiście są tym, co Duch Święty mówi do kościołów, i że Bóg pojawił się, by wykonać swoje dzieło w czasie dni ostatecznych. Owi ludzie przybywają tłumnie przed tron Boga. Coraz więcej osób na całym świecie usiłuje dzisiaj badać słowa i dzieło Boga Wszechmogącego. Słowa Boga stopniowo przywracają do życia ludzkość, która zaczyna przyjmować prawdę i poznawać ją. Słowa Boga przeniosą ludzkość do nowego wieku: Wieku Królestwa. Słowa Boga osiągną wszystko i wszyscy ludzie, którzy pragną prawdy i czekają na pojawienie się Boga, powrócą przed Jego tron. Tendencja ta jest bardzo wyraźnie widoczna; jest to rzeczywistość, którą Bóg z pewnością zrealizuje.

Obecnie wielu ludzi należących do świata religijnego pragnie pojawienia się Boga i poszukuje go, ale ponieważ nie zwracają oni uwagi na to, co Duch Święty mówi do kościołów, nie słyszą głosu Boga, przez co nie mogą powitać powrotu Boga. Zebraliśmy wizjonerskie prawdy, które wyraził Bóg Wszechmogący w swoim dziele dni ostatecznych, i zredagowaliśmy je w taki sposób, że powstało z nich dwadzieścia prawd dotyczących nauczania ewangelii i niesienia świadectwa o Bogu. Dzięki temu żyjący w różnych zakątkach świata ludzie, którzy dążą do prawdy i pragną pojawienia się Boga, mogą z łatwością badać i analizować dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, słyszeć głos Boga i cieszyć się Jego obecnością. Zestawiliśmy słowa Boga, kazania i omówienia według koncepcji religijnych wspólnych dla tych, którzy poszukują dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i badają je. Dzięki temu będą mogli wyraźnie dostrzec absurdalność i niedorzeczność koncepcji religijnych w świetle prawdy pochodzącej ze słowa Boga. W ten sposób ludzie mogą odrzucić krępujące i ograniczające ich koncepcje religijne, przyjąć zbawienie Boga w dniach ostatecznych i stanąć przed tronem Boga. Mogą pójść śladami Baranka i wejść w nowy wiek!

Dalej: 1. Czym jest wcielenie i jaka jest jego istota?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce