Przedmowa

Rok 1991 był rokiem o wielkim znaczeniu i dalekosiężnych następstwach dla całej – na wskroś skażonej – ludzkości. W tym właśnie roku nasz Zbawiciel Jezus, od dawna oczekiwany przez wszystkich, którzy nabożnie wierzyli w Pana i spragnieni byli prawdy, wreszcie pojawił się i powrócił jako wcielony Bóg Wszechmogący dni ostatecznych. Nadejście Boga Wszechmogącego zaprzeczyło pojęciom wszystkich ludzi, ponieważ nie zstąpił On na białym obłoku do Izraela, ani nie ukazał się wszystkim narodom i ludom, lecz potajemnie nawiedził przerażający bastion ateizmu – Chiny – by w kraju, w którym leży zwinięty wielki, czerwony smok, rozpocząć dzieło sądu, poczynając od domu Bożego. Ponieważ Chiny są najmroczniejszym, najgłębiej skażonym, najbardziej opierającym się Bogu krajem świata i ponieważ jest to kraj, który wielki, czerwony smok i wszelkiego rodzaju złe duchy obrał za swój dom, to właśnie tutaj Bóg wypowiada swoje słowa i to właśnie tutaj Bóg sądzi, karci, oczyszcza i zbawia tych, którzy zostali tak oszukani i do cna zepsuci przez wielkiego, czerwonego smoka. Poprzez swoje dzieło Bóg pozyskał na wschodzie świata grupę zwycięzców, którzy stali się świadectwem triumfu Boga nad szatanem – tym samym Boża mądrość i wszechmoc objawiły się jeszcze bardziej wyraziście. Dokładnie tak, jak powiada Bóg Wszechmogący: „W wielu miejscach Bóg prorokował, że pozyska grupę zwycięzców w ziemi Sinim. Ponieważ zwycięzcy mają być pozyskani na wschodzie świata, miejscem, w którym Bóg stawia stopy podczas swojego drugiego wcielenia, bez wątpienia jest ziemia Sinim, czyli dokładnie to miejsce, gdzie leży zwinięty wielki, czerwony smok. Tam Bóg pozyska potomków wielkiego, czerwonego smoka, aby całkowicie pokonać go i zawstydzić. Bóg obudzi tych ludzi, obarczonych wielkim cierpieniem, wyrwie ich ze snu oraz sprawi, że ockną się, wyjdą z mgły i odrzucą wielkiego, czerwonego smoka. Obudzą się ze swojego snu, zrozumieją, czym naprawdę jest wielki, czerwony smok, staną się zdolni do tego, by oddać całe serce Bogu, powstaną z ucisku mocy ciemności, staną na wschodzie świata i będą dowodem Bożego zwycięstwa. Tylko w ten sposób Bóg pozyska chwałę” („Dzieło i wejście (6)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Za sprawą dzieła i wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych Boży wybrańcy w Chinach, tak gruntownie omamieni przez wielkiego, czerwonego smoka, żyjąc pod jego mrocznymi rządami, zostali bez wyjątku podbici słowami Boga Wszechmogącego. Jeden po drugim zostają oni uwolnieni z więzów i od władzy wielkiego, czerwonego smoka i powracają przed tron Boga, aby zostać podlani oraz otrzymać zaopatrzenie, aby poddano ich przycinaniu i by się z nimi rozprawiono, by Boże słowa ich osądziły i skarciły, a także by ich poddano wszelkiego rodzaju próbom i oczyszczeniom. A wreszcie, mimo że wielki czerwony smok ściga ich i prześladuje na wszystkie sposoby, wybrańcy Boga niosą świadectwo, tym samym stając się modelowym przykładem Bożego dzieła w dniach ostatecznych. Bóg czyni ich pełnymi w Chinach, stają się oni również potężnym świadectwem Bożego zwycięstwa nad ciemnymi mocami szatana.

Od czasu, gdy w Chinach kontynentalnych Bóg Wszechmogący rozpoczął swe dzieło dni ostatecznych, wielki, czerwony smok ani na chwilę nie zaprzestał prześladowań Kościoła Boga Wszechmogącego. Aby wykorzenić Boże dzieło dni ostatecznych, aby uczynić z Chin strefę bezbożności, a także osiągnąć swój cel kontrolowania ludzkości już po wsze czasy, wielki, czerwony smok robi to, co umie najlepiej: burzy, niszczy i stara się jak może stawić opór Bożemu dziełu. Nie tylko szerzy wszelkie możliwe plotki i fałszywe pogłoski, atakując i kłamliwie oskarżając Bożych wybrańców, lecz również stosuje wszelkiego rodzaju nikczemne metody, by ich prześladować: prowadzi zarówno jawne, jak i tajne śledztwa, monitoruje rozmowy telefoniczne, śledzi ludzi, potajemnie ich aresztuje, przeszukuje domy i nakłada grzywny, wymusza torturami zeznania, zastrasza i bałamuci, doprowadzając ich do cielesnej i umysłowej ruiny. Wskutek stosowania tych metod niezliczona ilość wybrańców Boga trafia do aresztu, jest bita i poddawana przymusowej reedukacji przez pracę, niektórzy zostają kalekami lub nawet giną. Wielki czerwony smok stosuje te metody, usiłując zmusić Bożych wybrańców do odrzucenia i zdradzenia Boga, tak by pogodzili się z władzą wielkiego, czerwonego smoka i pozwolili, by na zawsze już nad nimi panował, gnębił ich i wyzyskiwał. Jednak Bóg jest Bogiem wszechmogącym, a Jego mądrość jest realizowana w oparciu o podstępne knowania szatana. Wśród zabójczych tortur, jakie wielki, czerwony smok zadaje Bożym wybrańcom, mimo iż zaznają wielkich cierpień i udręk oraz doświadczają męczarni z zaledwie nikłą szansą na przeżycie, zaczynają wyraźnie dostrzegać reakcyjną, złą istotę wielkiego, czerwonego smoka, na wskroś perwersyjną i sprzeczną z naturą niebios, dostrzegając również jego demoniczne oblicze. W głębi ich serc narasta płomienna nienawiść do wielkiego, czerwonego smoka i rodzi się postanowienie, by nieść świadectwo o Bogu nawet za cenę własnego życia. W końcu zaś ludzie ci zdają się na iluminację i przewodnictwo Bożych słów oraz na siłę, jaką Bóg ich obdarza, póki ostatecznie nie przezwyciężą słabości własnego ciała i nie wyzwolą się z władzy śmierci, by z prawdziwą wiarą i sercem wypełnionym miłością do Boga złożyć przed wielkim czerwonym, smokiem donośne świadectwo o Bogu oraz zawstydzić i ostatecznie pokonać szatana. Dokładnie tak, jak mówi Bóg Wszechmogący: „Bóg nazywa »zwycięzcami« tych, którzy w dalszym ciągu są w stanie trwać przy świadectwie oraz zachować wiarę w Boga i trwać w oddaniu Bogu, gdy znajdują się pod wpływem szatana i są przez niego oblegani – innymi słowy, gdy znajdują się we władaniu sił ciemności. Jeśli bez względu na wszystko nadal potraficie zachować czystość serca i autentyczną miłość Boga, wówczas trwacie przy świadectwie przed obliczem Boga, i to właśnie kogoś takiego Bóg nazywa »zwycięzcą«” („Powinieneś wytrwać w oddaniu Bogu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Owi zwycięzcy są zatem ludźmi, którzy zostają pouczeni i udoskonaleni dzięki słowom Boga w mroku prześladowań ze strony wielkiego, czerwonego smoka.

Innym tacy ludzie nie wydają się nikim niezwykłym, jednak podlewani słowami Boga Wszechmogącego i w nie zaopatrywani, zaczynają rozumieć pewne prawdy, odnajdują też wiarę i determinację, aby wyzwolić się spod ciemnego wpływu szatana, podążać za Bogiem i kroczyć w życiu właściwą ścieżką. Dlatego też wciąż modlą się do Boga, polegają na Bogu, pozostają sprawiedliwi, zdając się na moc płynącą z Bożych słów, i nigdy się nie poddają ani nie załamują, mimo nieludzko okrutnych, zabójczych tortur, jakie im zadaje wielki, czerwony smok, a także w czasie wszystkich tych dni, kiedy wegetują w ciemnych więziennych celach. A choć niektórych spośród nich przemoc może doprowadzić na skraj śmierci, podjęte przez nich postanowienie, że będą podążali za prawdą, tylko się umacnia; i choć niektórzy z nich być może są u progu swojej młodości, doświadczając okrutnych tortur i uwięzienia przez demony wielkiego, czerwonego smoka, mimo wszystko emitują aurę miłości i wyzbywają się swej młodości bez żalu. Chociaż część z nich być może cierpi prześladowania, przeciwności, jest dręczona przez demony, to przecież ludzie ci jeszcze mocniej czują, jak bezcenna jest łaska Boga, a ich miłość do Boga staje się jeszcze silniejsza. Wędrując ową wyboistą drogą, wychylając gorzki kielich brutalności, niektórzy doświadczają oświecenia, inspiracji i przewodnictwa Bożych słów, ich duchy zostają przebudzone i układają pieśni sławiące życie; jeszcze inni zmagają się z ciemnością i prześladowaniami, a w obliczu niebezpieczeństwa doświadczają transcendencji i wielkości Bożej siły życia; są i tacy, którzy zdają się na Boga i w ostatniej chwili zostają wybawieni od śmierci: dostrzegają oni nieporównany bezmiar Bożej miłości i odnajdują punkt oparcia w Bożych słowach, zachowujący ich przy życiu. Tak więc jest jasne, że choć ta grupa Bożych wybrańców, którzy pod przewodnictwem Boga pokonują szatana, pozbawiona zostaje fizycznych wygód, to jednak pozyskuje prawdę, zdobywa duchowe wyzwolenie i urzeczywistnia pełne sensu życie. A choć wybrańcy ci napotykają na swej drodze burze, wichry oraz deszcze i choć zaznają wielkich przeciwności, z mocą niosą przed szatanem donośne świadectwo o Bogu i stają się zwycięzcami, których wśród przeciwności Bóg poucza i doskonali. Wszystko to jest całkowitym wypełnieniem słów Boga Wszechmogącego: „Już wcześniej powiedziałem, że grupa zwycięzców została pozyskana na Wschodzie, tych, którzy przyszli w czasie wielkiego cierpienia” („Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Kiedy czytasz tę książkę, w twym umyśle może się pojawić następujące pytanie: Czyż Bóg nie jest wszechmogący? Dlaczego miałby pozwalać na to, by reżim wielkiego, czerwonego smoka krzywdził w ten sposób Jego wybrany lud? Jeśli tak właśnie sobie myślisz, to oznacza, że nadal nie do końca pojmujesz Bożą wszechmoc i mądrość, ponieważ tylko ci, którzy nie znają Bożego dzieła, osądzają rzeczy jedynie na podstawie ich zewnętrznych oznak oraz na podstawie własnych pojęć i wyobrażeń – w taki sposób nijak nie można rozpoznać prawdziwych owoców Bożego dzieła. Bóg Wszechmogący mówi: „Gdy formalnie rozpoczynam Moje dzieło, wszyscy ludzie poruszają się, jak Ja się poruszam, w ten sposób, że ludzie w całym wszechświecie znajdują zajęcie razem ze Mną, w całym wszechświecie jest »rozradowanie«, a człowiek jest przeze Mnie zmobilizowany. W rezultacie wpędzam samego wielkiego czerwonego smoka w stan gorączki i konsternacji, i służy on Mojemu dziełu, a mimo tego, że jest niechętny, nie jest w stanie pójść za swymi pragnieniami, nie pozostaje mu nic innego jak poddać się Mojej kontroli. We wszystkich Moich planach wielki czerwony smok jest Moim tłem, Moim wrogiem, a także Moim sługą; w tym sensie nigdy nie obniżyłem Moich »wymagań« względem niego. Dlatego ostatni etap dzieła Mojego wcielenia dopełnia się w jego domostwie. W ten sposób wielki czerwony smok może lepiej Mi służyć jak należy, dzięki czemu pokonam go i wypełnię Mój plan” (Rozdział 29 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Bóg zamierza użyć części dzieła złych duchów, by doskonalić część człowieka, aby ci ludzie mogli całkowicie przejrzeć czyny demonów i pozwolili każdemu naprawdę zrozumieć swych przodków. Jedynie wtedy człowiek może zupełnie się wyzwolić, nie tylko opuszczając potomność demonów, ale nawet tym bardziej swych przodków. Jest to pierwotny zamysł Boga, całkowicie pokonujący wielkiego, czerwonego smoka, aby sprawić, że wszyscy ludzie poznają prawdziwą formę wielkiego, czerwonego smoka, zupełnie zdzierając jego maskę i widząc jego prawdziwą formę. Oto co Bóg chce osiągnąć, a jest to Jego ostateczny cel na ziemi, w który włożył tak wiele pracy; dąży On do wypełnienia tego we wszystkich ludziach. Jest to znane jako kierowanie wszystkich rzeczy ku Bożemu celowi” (Rozdział 41 „Interpretacji tajemnic Słowa Bożego dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Na każdym etapie swego dzieła Bóg mobilizuje wszystkie byty do tego, by dla Niego pracowały i Mu służyły, i właśnie tak też się dzieje w ramach Bożego dzieła dni ostatecznych, które wypełnia On w całych Chinach. Wielki, czerwony smok nie jest tu wyjątkiem, gdyż stanowi on kontrast dla Boga i jest przedmiotem służącym Bożemu dziełu. Wykorzystując opór stawiany przez wielkiego, czerwonego smoka i dokonywane przez niego zakłócenia Bożego dzieła, Bóg umożliwia każdemu rozpoznanie prawdziwego oblicza wielkiego, czerwonego smoka, a tym samym umożliwia przecięcie wszelkich łączących z nim więzów i uwolnienie się od jego kajdan. Ale co dokładnie ma wspólnego Boże pragnienie, by ludzie przejrzeli działania demonów i raz na zawsze porzucili wielkiego, czerwonego smoka z osiągnięciem przez nich pełnego zbawienia? Jak wszyscy wiemy, wielki, czerwony smok zachowuje się perwersyjnie, postępuje sprzecznie z nakazami nieba i jest skrajnym reakcjonistą. By uczynić z Chin strefę bezbożności i zachować pełnię swojej mrocznej władzy nad ludem Chin, wielki, czerwony smok ustawicznie wywraca do góry nogami prawdę, bez żadnych skrupułów propaguje ateizm i materializm, a także rozpowszechnia wszelkiego rodzaju sofizmaty i herezje, żeby stopniowo niszczyć umysły ludzi, omamić ich dusze, nie dopuścić, by przybyli przed oblicze Boga i przyjęli Jego zbawienie. Tym samym wielki, czerwony smok osiąga swój cel, jakim jest podporządkowanie sobie ludzi już na zawsze i zupełne ich pochłonięcie. Jeśli ludzie chcą otrząsnąć się ze złudzeń, jakimi mami ich wielki, czerwony smok, jeśli chcą się uwolnić od jego tyranii i opresji oraz w pełni zwrócić się ku Bogu, to tylko doświadczając prześladowań i represji ze strony wielkiego, czerwonego smoka zdołają oni wyraźnie ujrzeć jego złe, nikczemne, odrażające i bezwstydne, demoniczne oblicze: dopiero wówczas wzbierze w nich odraza do niego i ze szczerego serca owo oblicze przeklną. A wtedy poświęcają swoje życie na zerwanie wszelkich więzów łączących ich z wielkim, czerwonym smokiem, raz na zawsze uwalniają się spod wpływu szatana i zaczynają podążać za Bogiem, słuchać Go i kroczyć w życiu ścieżką światła, tym sposobem dążąc do prawdy i osiągając pełnię zbawienia. Jest zatem oczywiste, że Bóg wykorzystuje wielkiego czerwonego smoka jako kontrapunkt i przedmiot użytkowy, by umożliwić swym wybrańcom zrozumienie prawdy, rozwinięcie rozeznania, trwanie przy świadectwie o Bogu, a wreszcie – by mogli zostać udoskonaleni i by osiągnęli pełne zbawienie. Wspaniałe jest to, jak działa Bóg! Posługuje się On zapamiętałymi represjami wielkiego, czerwonego smoka na swojej służbie, aby doskonalić swój lud wybrany, umożliwiając im poznanie sprawiedliwego usposobienia, mądrości i wszechmocy Boga, a także ujrzenie, jak praktyczne jest Boże dzieło, dzięki czemu Boży ludzie wybrani mogą z głębi swych serc prawdziwie wysławiać Boga. Jak mówią słowa Boga Wszechmogącego: „W Moim planie szatan zawsze depcze Mi po piętach, a jako kontrast dla Mojej mądrości zawsze starał się znaleźć sposoby i środki, aby zakłócić Mój pierwotny plan. Czy mogę jednak poddać się jego oszukańczym knowaniom? Wszystko w niebie i na ziemi Mi służy – czy oszukańcze plany szatana stanowią tu jakąś różnicę? To jest właśnie punkt przecięcia Mojej mądrości, to jest właśnie to, co jest cudowne w Moich czynach, i to jest zasada, według której realizuję cały Mój plan zarządzania. W czasie budowania królestwa nadal nie unikam oszukańczych intryg szatana, ale wciąż wykonuję dzieło, które muszę wykonać. Wśród wszystkich rzeczy we wszechświecie, wybrałem uczynki szatana jako kontrast Moich działań. Czyż nie jest to Moja mądrość? Czyż nie jest to dokładnie to, co jest cudowne w Moim dziele? Przy okazji wejścia w Wiek Królestwa, zachodzą ogromne zmiany we wszystkim, co jest na niebie i na ziemi, a one świętują i radują się. Czy jesteście inni? Czyje serce nie rozpływa się ze słodyczy jak miód? Kto nie eksploduje z radości w sercu? Kto nie tańczy z zachwytu? Kto nie wypowiada słów wychwalania?” (Rozdział 8 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Opisy zebrane w tej książce, „Świadectwa zwycięzców”, są bez wyjątku triumfalnymi świadectwami Bożych wybrańców w Chinach, ludzi, których Boże słowa doskonalą pośród zajadłych prześladowań ze strony wielkiego, czerwonego smoka. Jak pokazują fakty, Bóg posługuje się gorączkowym oporem i prześladowaniami ze strony wielkiego, czerwonego smoka, aby pouczać i doskonalić swój lud wybrany, tak by ich życie wzrastało i dojrzewało. Jednocześnie Bóg posługuje się tym oporem i tymi prześladowaniami, aby zdemaskować i wyeliminować wszystkich nikczemników, którzy tak naprawdę w Niego nie wierzą i nie kochają prawdy. To niedwuznacznie pokazuje, że mądrość Boga jest realizowana w oparciu o podstępne knowania szatana, że Bóg już ostatecznie pokonał wielkiego, czerwonego smoka i że osiągnął On pełnię chwały!

Słowa Boga Wszechmogącego mówią: „Wszędzie tam, gdzie pojawia się Jego wcielenie, wróg zostaje doszczętnie zniszczony. Chiny zostaną unicestwione jako pierwsze; kraj ten zostanie spustoszony ręką Boga. Bóg nie okaże tam absolutnie żadnej litości. Dowodem na postępujący upadek wielkiego, czerwonego smoka jest ciągłe dojrzewanie tamtejszych ludzi. Jest to zjawisko oczywiste i każdy może je zauważyć. Dojrzewanie ludzi jest znakiem zbliżającego się upadku wroga” (Rozdział 10 „Interpretacji tajemnic Słowa Bożego dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Boży wybrańcy, którzy trwają przy świadectwie o Bogu, stanowią grupę niosącą świadectwo o Nim właśnie w chwili upadku kraju wielkiego, czerwonego smoka; są oni świadectwem Bożego zwycięstwa w wojnie z szatanem, są też niezbitym dowodem na to, że szatan poniósł porażkę i został upokorzony. Dojrzewanie Bożego ludu obwieszcza upadek narodu wielkiego, czerwonego smoka. Boże dzieło w Chinach kontynentalnych zakończy się w chwale: uczynił On grupę ludzi zwycięzcami i zyskał pełnię swej chwały! Oto wybrany lud Boga wziął na siebie świętą misję, aby zaświadczać o Bożym dziele we wszystkich zakątkach świata i aby głosić święte imię Boga. Imię Boga będzie sławione w całym wszechświecie, cała ludzkość podporządkuje się Bogu i będzie sławić wcielonego Boga Wszechmogącego, wszystkie zaś narody ziemi staną się narodem Chrystusa – to wkrótce uczyni Bóg!

16 sierpnia 2014 r.

Dalej: 1. Dzień po dniu w więzieniu KPCh

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

9. Czas na Brutalne tortury

Autorstwa Chen Hui, ChinyWychowałam się w przeciętnej chińskiej rodzinie. Ojciec był wojskowym, a ponieważ moja osobowość była kształtowana...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze