Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

531 Najważniejsze jest praktykowanie prawdy

1 Możesz być w stanie mówić o jakiejś dozie wiedzy, kiedy trzymasz książkę, gdy jednak ją odkładasz, nie masz żadnej wiedzy; potrafisz jedynie artykułować słowa i doktryny, nie mając żadnej wiedzy z własnego doświadczenia. Dzisiaj musisz uchwycić to, co jest kluczowe – jest to zasadniczy element wkroczenia w rzeczywistość! Na samym początku zrób rzecz następującą: przeczytaj najpierw słowa Boga – spróbuj się uporać z obecnymi w nich duchowymi kategoriami, odnajdź kluczowe wizje w nich zawarte, zidentyfikuj etapy drogi wiodącej do praktykowania – i połącz je wszystkie ze sobą. Odszukaj z osobna każdą z tych rzeczy i wkrocz w nie poprzez swoje doświadczenia.Są to kluczowe rzeczy, jakie musisz uchwycić.

2 Wszystkich was cechuje stan lenistwa, braku motywacji, niechęci do ponoszenia jakichkolwiek kosztów, biernego wyczekiwania. Niektórzy ludzie jeszcze się skarżą; nie rozumieją oni celów ani znaczenia Bożego dzieła, trudno jest im też dążyć do prawdy. Tacy ludzie pogardzają prawdą i w ostateczności zostaną wyeliminowani. Żadnego z nich nie sposób uczynić doskonałym, żaden też nie zostanie oszczędzony. Skoro brak im choćby cienia woli, by oprzeć się wpływom szatana, to nic już nie można dla nich zrobić!

Na podstawie rozdziału „Praktyka (7)”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Kto zrozumiałby wolę Boga?

Dalej:Zbudź się prędko, ty, który jesteś mądry

Powiązane treści

 • Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe

  Ⅰ Bóg gniewa się, że niesprawiedliwość dręczy ludzkość, że istnieją ciemność i zło oraz rzeczy, które wypierają prawdę, że istnieją rzeczy przeciwne …

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…

 • Sens ukazania się Boga

  Ⅰ Ukazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe. We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski sposób, zstępuje pośr…

 • Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania

  Ⅰ Bóg czyni sam dzieło swe. Swą pracę wprawia w ruch. On tworzy ją i kończy, gdy czas. Gdyż On kontroluje wszystko. Bóg czyni sam dzieło swe. Stanie s…