9. Jak należy praktykować i wkroczyć w bycie uczciwym człowiekiem?

Ważne słowa Boga:

Dążenie do prawdy jest tym, co najważniejsze, a jej praktykowanie w rzeczywistości jest bardzo proste. Na początek powinieneś stać się osobą uczciwą, prawdomówną i otworzyć swoje serce. Jeśli jest jakiś temat, którego omówienie z braćmi i siostrami jest dla ciebie zbyt krępujące, to powinieneś uklęknąć i przedstawić go Bogu za pośrednictwem modlitwy. Co powinieneś powiedzieć Bogu? Powiedz Bogu o tym, co masz w sercu, nie poprzestawaj na pustych uprzejmościach i nie próbuj Go zwieść. Zacznij od bycia uczciwym. Jeśli byłeś słaby, wówczas powiedz, że byłeś słaby; jeśli popełniłeś zło, powiedz, że popełniłeś zło; jeśli popełniłeś oszustwo, powiedz, że popełniłeś oszustwo; jeśli miałeś nikczemne i podstępne myśli, powiedz o nich Bogu. Jeśli zawsze rywalizujesz o stanowisko, również i to Mu powiedz. Niech Bóg cię zdyscyplinuje; pozwól, by zaaranżował dla ciebie środowisko. Pozwól, by Bóg pomógł ci pokonać wszystkie trudności i rozwiązać wszystkie problemy. Powinieneś otworzyć swe serce, nie zamykaj go. Nawet jeśli zostawisz Go na zewnątrz, wciąż może On w ciebie wejrzeć Jeśli się jednak na Niego otworzysz, możesz osiągnąć prawdę. Którą drogę powinieneś wybrać? Zacznij od bycia uczciwym i pod żadnym pozorem niczego nie udawaj. … Twoje serce może się otworzyć jedynie wtedy, kiedy praktykujesz uczciwość – i tylko wówczas, gdy twoje serce już się otworzyło, może wejść w ciebie prawda, ty zaś z kolei możesz ją wtedy zrozumieć i osiągnąć. Jeśli twoje serce zawsze jest zamknięte i jeśli nigdy nikomu nie mówisz prawdy i zawsze kryjesz się i robisz uniki, cóż z nich ci przyjdzie? W końcu sam siebie zrujnujesz i nie będziesz w stanie zrozumieć ani osiągnąć żadnych prawd.

fragment rozdziału „Sześć wskaźników postępu w życiu” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Aby być uczciwym, musisz najpierw obnażyć swoje serce, aby wszyscy mogli je zobaczyć, aby wszyscy widzieli twoje myśli i twoją prawdziwą twarz; nie wolno ci udawać ani usiłować się ukryć. Tylko wtedy ludzie zaufają ci i będą cię uważać za uczciwego. Jest to najbardziej fundamentalna praktyka i warunek wstępny bycia uczciwym. Ciągle udajesz, ciągle stwarzasz pozory świętości, cnotliwości, wielkości i wysokich standardów moralnych. Nie pozwalasz ludziom dostrzec swojego zepsucia i swoich braków. Przedstawiasz ludziom fałszywy wizerunek, aby myśleli, że jesteś uczciwy, wspaniały, gotowy do poświęceń, bezstronny i bezinteresowny. Jest to oszustwo. Nie udawaj i nie przedstawiaj się w atrakcyjnej formie; zamiast tego obnaż siebie i obnaż swoje serce, aby inni mogli je zobaczyć. Jeśli potrafisz obnażyć swoje serce przed innymi i jeśli potrafisz obnażyć wszystko, o czym myślisz i co planujesz w swoim sercu – niezależnie od tego, czy jest to pozytywne, czy negatywne – to czyż nie jesteś uczciwy? Jeśli potrafisz obnażyć się tak, by inni zobaczyli cię takiego, jakim jesteś, Bóg także cię zobaczy i powie: „Obnażyłeś się przed innymi tak, aby mogli zobaczyć cię takiego, jakim jesteś, a zatem z pewnością jesteś też uczciwy wobec Mnie”. Jeśli obnażasz się jedynie przed Bogiem, z dala od innych ludzi, a przed nimi zawsze udajesz, że jesteś wspaniały i cnotliwy lub sprawiedliwy i bezinteresowny, to co pomyśli i co powie Bóg? Bóg powie: „Jesteś naprawdę nieuczciwy, jesteś pełen hipokryzji i małostkowości oraz nie jesteś uczciwy”. W ten właśnie sposób Bóg cię potępi. Jeśli pragniesz być uczciwy, to niezależnie od tego, co robisz przed Bogiem czy ludźmi, powinieneś być w stanie się otworzyć i obnażyć.

fragment rozdziału „Najbardziej fundamentalna praktyka bycia osobą uczciwą” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Dzisiaj większość ludzi nazbyt lęka się zanosić swe czyny przed Boga. Choć możesz oszukać Jego ciało, nie oszukasz Jego Ducha. Wszystko, co opiera się Bożemu nadzorowi, jest sprzeczne z prawdą i powinno być odrzucone; w przeciwnym razie stanowi to grzech przeciw Bogu. Więc kiedy się modlisz, rozmawiasz we wspólnocie ze swymi braćmi i siostrami, wykonujesz swe obowiązki lub zajmujesz się swoimi sprawami, zawsze musisz przedstawiać swe serce Bogu. Gdy pełnisz swoją rolę, Bóg jest przy tobie, a jeżeli twoje intencje są właściwe i sprzyjają dziełu domu Bożego, przyjmie On wszystko, co czynisz, więc powinieneś szczerze oddać się wypełnianiu swej roli. Gdy się modlisz, jeżeli masz w sercu miłość do Boga i pragniesz Bożej opieki, ochrony oraz nadzoru, jeżeli są to twoje intencje, to twoje modlitwy będą skuteczne. Na przykład gdy modlisz się podczas spotkań, jeśli otworzysz serce i będziesz modlił się do Boga, wyznając bez kłamstw, co skrywa twoje serce, wówczas twoje modlitwy przyniosą skutek.

fragment rozdziału „Bóg doskonali tych, którzy są według Jego serca” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Dziś ci, którzy nie są w stanie zaakceptować Bożego nadzoru, nie mogą otrzymać Bożej aprobaty, a ci którzy nie znają wcielonego Boga, nie mogą być doskonaleni. Spójrz na wszystko, co czynisz, i sprawdź, czy możesz to zanieść przed oblicze Boga. Jeżeli nie możesz zanieść wszystkiego, co czynisz, przed oblicze Boga, to znaczy, że jesteś osobą czyniącą zło. Czy złoczyńców da się doskonalić? Wszystko, co czynisz, każde działanie, każdą intencję i każdą reakcję musisz zanosić przed oblicze Boga. Nawet twoje codzienne życie duchowe – modlitwy, bliskość z Bogiem, jedzenie i picie słowa Bożego, społeczność z braćmi i siostrami, uczestnictwo w życiu kościoła – oraz służba w partnerstwie mogą być zanoszone do Boga i poddane Jego nadzorowi. Taka praktyka pomoże ci rozwijać się w życiu. Proces akceptacji Bożego nadzoru jest procesem obmywania. Im bardziej akceptujesz Boży nadzór, tym bardziej jesteś czyniony czystym i tym bardziej żyjesz w zgodzie z wolą Boga, więc nie wciągnie cię rozpusta, a twoje serce będzie żyć w Jego obecności. Im bardziej akceptujesz Jego nadzór, tym bardziej upokarzasz szatana i tym łatwiej jest ci odrzucić cielesność. Tak więc akceptacja Bożego nadzoru jest ścieżką, którą ludzie powinni podążać. Bez względu na to, co czynisz, nawet w społeczności z braćmi i siostrami, jeżeli zanosisz swoje uczynki przed oblicze Boga i szukasz Jego nadzoru, a twoją intencją jest bycie posłusznym samemu Bogu, twoje działania będą o wiele słuszniejsze. Dopiero gdy zaniesiesz wszystko, co czynisz, przed oblicze Boga i zaakceptujesz Jego nadzór, możesz stać się kimś, kto żyje w obecności Boga.

fragment rozdziału „Bóg doskonali tych, którzy są według Jego serca” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Być uczciwym zaś oznacza oddać swoje serce Bogu, być wobec Niego szczerym i otwartym we wszystkich sprawach, nigdy nie ukrywać prawdy, nie próbować zwieść tych, którzy są pod tobą i ponad tobą; a także nie robić niczego tylko po to, aby przypochlebić się Bogu. Podsumowując, być uczciwym znaczy być szczerym w swych słowach i czynach i nie mamić ani Boga, ani człowieka. (…) Niektórzy zachowują się aż nazbyt pruderyjnie i starają się wyglądać na „dobrze ułożonych” w obecności Boga, lecz w obecności Ducha obnażają kły i wymachują pazurami. Czy zaliczylibyście ich do grona ludzi uczciwych? Jeśli jesteś hipokrytą, kimś, kto jest biegły w „stosunkach międzyludzkich”, powiadam ci, że niewątpliwie jesteś kimś, kto próbuje igrać drwić z Boga. Jeśli twoje słowa są pełne wymówek i bezwartościowych usprawiedliwień, wówczas powiadam, że jesteś kimś, kto zupełnie nie ma ochoty wcielać prawdy w życie. Jeśli masz wiele tajemnic, którymi nie chcesz się podzielić, i jeśli nie jesteś skory do wyjawienia innym swoich sekretów – inaczej mówiąc, swych problemów – aby szukać drogi ku światłu, to powiadam ci, że jesteś kimś, komu nie będzie łatwo zyskać zbawienia i wyłonić się z ciemności. Jeśli zaś poszukiwanie drogi prawdy sprawia ci radość, jesteś kimś, kogo zawsze opromienia światło. Jeśli rad jesteś być posługującym w domu Bożym, pracując mozolnie i sumiennie w ukryciu, zawsze dając i nigdy nie biorąc, to wówczas powiadam ci, że jesteś lojalnym świętym, gdyż nie szukasz nagrody i jesteś po prostu uczciwą osobą. Jeżeli jesteś gotowy na szczerość; jeśli jesteś skłonny poświęcić wszystko, co masz; jeśli potrafisz poświęcić życie dla Boga i wytrwać w swoim świadectwie; jeśli jesteś uczciwy do tego stopnia, że potrafisz jedynie zadowalać Boga i nie bierzesz pod uwagę siebie ani nie czerpiesz korzyści dla siebie, to powiadam, że właśnie tacy ludzie są karmieni światłem i będą żyli wiecznie w królestwie.

fragment rozdziału „Trzy przestrogi” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Jeśli chcesz wypełniać swój obowiązek bez niechlujstwa oraz zwodzenia Boga, to musisz uregulować kwestię bycia osobą uczciwą. W trakcie wypełniania swego obowiązku musisz zaakceptować przycinanie i rozprawianie się, musisz przyjąć krytykę Ducha Bożego oraz praktykować ściśle według Bożych wymagań. Jeżeli odkryjesz, że niedbale wykonujesz swój obowiązek, to módl się do Boga. Jeśli odkryjesz, że starasz się zwieść Boga, to musisz przyznać się przed sobą do tego występku. Nie możesz go ukrywać i nie możesz udawać, a tym bardziej przekręcać faktów, aby zrzucić winę na innych. Musisz bardzo poważne i uczciwie traktować to, co robisz, oraz każde swoje słowo oraz działanie. Mów prosto i do rzeczy, szukaj prawd na podstawie faktów i nie kalaj swoich słów stwarzaniem pozorów. Jeśli odkryjesz jakiś występek, to poza modleniem się do Boga, musisz także otwarcie przyznać się do niego przed innymi. Nie powstrzymuj się przed tym z troski o swoją reputację. Powinieneś odważnie stawiać czoła faktom. Taka praktyka ma głębsze znaczenie i możesz być pewny, że będzie dla ciebie korzystna. Po pierwsze, zwiększy ona twoją pewność siebie w byciu osobą uczciwą. Po drugie, nauczy cię nie bać się upokorzenia i rezygnować ze swojej próżności oraz poczucia własnej wartości. Po trzecie, może dać ci odwagę, by stawiać czoła faktom i by je szanować. Po czwarte, może rozbudzić w tobie wolę poważnego traktowania rzeczy, które robisz. Po pewnym czasie takiej praktyki ludzie będą dużo bardziej uczciwi w wypełnianiu swoich obowiązków, bardziej prawdziwi w tym, co robią i mniej fałszywi. W niecałe kilka lat staną się ludźmi uczciwymi, którzy traktują to, co robią, szczerze i poważnie, oraz załatwiają wszystkie sprawy w sposób odpowiedzialny. Na takich ludziach można względnie polegać, jeśli chodzi o wypełnianie przez nich obowiązku oraz wykonywanie pracy. Dopiero gdy dom Boży zrobi dobry użytek z takich osób, można mieć gwarancję, że nic nie pójdzie źle.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Obecnie uczestniczycie w procesie szkolenia, by stać się ludźmi uczciwymi. Na co powinniście zwracać więcej uwagi podczas tego szkolenia? Powinniście zwracać uwagę na poznanie Boga i na zrozumienie prawdy oraz musicie uzyskać prawdziwe wejście z pozytywnej strony. Jeśli wejdziecie z pozytywnej strony, wówczas skażenie wynikające z negatywnej strony w naturalny sposób się zmniejszy, a ma to kluczowe znaczenie. Na przykład, by być osobą uczciwą, najpierw musisz zrozumieć rzeczywistość i prawdę bycia osobą uczciwą. Gdy to zrobisz, uczciwa część ciebie stanie się silniejsza, a ta kłamliwa i przebiegła w naturalny sposób osłabnie, prawda? Zupełnie jak z kubkiem wypełnionym brudną wodą. Nie możesz jej wylać, więc co zrobisz? Musisz dolać do kubka trochę czystej, dobrej wody, która w naturalny sposób wypłucze tę brudną. Teraz musisz zdobyć prawdę, a gdy prawda cię przeniknie, negatywne rzeczy w twym wnętrzu znikną w sposób naturalny.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 8. Jaka jest różnica między osobą uczciwą a osobą fałszywą?

Dalej: 10. Co to znaczy wypełniać swoje obowiązki?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce