Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

885 Nikt nie może zastąpić Bożego autorytetu

Szybkość

885 Nikt nie może zastąpić Bożego autorytetu

Dzięki swojej władzy Stwórca

nadaje witalność rzeczom na pozór statycznym,

by nigdy nie zniknęły, nigdy nie przepadły.

On daje wszystkim żywym istotom instynkt,

aby się rozmnażały,

by nigdy nie zniknęły, nigdy nie zniknęły.

Ich zasady przetrwania, ich prawa przetrwania

przechodzą z pokolenia na pokolenie.

Wszystko to zostało dane przez Stwórcę.

Wszystko to zostało dane przez Stwórcę.

Wykorzystywanie przez Stwórcę swojej władzy

w skali mikro albo makro nie ogranicza się

do żadnej formy.

On kieruje działaniami całego wszechświata.

Posiada suwerenność ponad życiem i śmiercią.

On sprawia, że wszystkie rzeczy służą Jemu.

On kontroluje góry, rzeki i jeziora.

Rządzi wszystkim i zapewnia wszystko to, co potrzebne.

Wszystko to czyni Stwórca, wszystko czyni Stwórca.

Wszystko to czyni Stwórca, Stwórca czyni to wszystko.

Nikt nie może zastąpić tożsamości Stwórcy.

Jego autorytet nie może zostać zastąpiony

przez żadną ze stworzonych istot,

ani nie może zostać osiągnięty

przez żadną z istot niestworzonych. Stwórca.

Stwórca ma wyjątkową władzę.

Jej manifestacja pośród wszystkich rzeczy

jest wieczna i nie ustanie.

Nie może osłabnąć ani doznać uszczerbku.

Żaden człowiek ni rzecz nie mogą tego zmienić,

nie mogą jej zwiększyć, ani jej umniejszyć.

Wszystko to pokazuje Stwórca.

Nikt nie może zastąpić tożsamości Stwórcy.

Jego autorytet nie może zostać zastąpiony

przez żadną ze stworzonych istot,

ani nie może zostać osiągnięty

przez żadną z istot niestworzonych. Stwórca.

Na podstawie rozdziału „Sam Bóg, Jedyny I”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Wszystko pod władzą Stwórcy jest absolutnie doskonale

Dalej:Życie człowieka nie może istnieć bez bożej suwerenności

Powiązane treści