Francuskie władze deportują członków Kościoła Boga Wszechmogącego: Współudział w prześladowaniach – Eric Roux

21 lipca 2019

1 marca 2018 roku, podczas trzydziestej siódmej sesji Rady Praw Człowieka przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, Organizacja Stowarzyszeń i Jednostek na rzecz Wolności Sumienia (CAP LC) zorganizowała posiedzenie dodatkowe poświęcone łamaniu wolności religijnej w Chinach i przypadkowi Kościoła Boga Wszechmogącego (KBW). Z powodu opadów śniegu lotnisko w Genewie zostało zamknięte i Eric Roux, przewodniczący EIFRF (Europejskiego Międzyreligijnego Forum na rzecz Wolności Religii), był nieobecny. Podczas posiedzenia raport sporządzony przez Erica Roux odczytał Ivan Arjona-Pelado, przewodniczący Fundacji na rzecz Poprawy Kultury Życia i Społeczeństwa.

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź