Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

223 Sąd mnie oczyszcza

1 W przeszłości jako wierzący w Pana zawsze prosiłem o łaskę i błogosławieństwa, lecz nigdy nie koncentrowałem się na praktykowaniu słów Pana i rozważaniu Jego woli. Doświadczając sądu przed tronem Chrystusa, opamiętałem się. Gdy wierzyłem w Pana wyłącznie po to, by zyskać Jego łaskę i błogosławieństwa, moje intencje były nikczemne. Choć pozornie wykonywałem pracę, rezygnowałem z różnych rzeczy, cierpiałem i ponosiłem koszty dla Pana, robiłem to wszystko tylko po to, żeby zostać pochwyconym do królestwa niebieskiego i otrzymać nagrodę, kiedy przyjdzie Pan. Mówiłem, że kocham Pana i lojalnie Mu służyłem, lecz zawsze chciałem coś w zamian. Choć me zachowanie było dobre, moje szatańskie usposobienie się nie zmieniało. Cały ten osąd i całe objawienie ze słowa Bożego przeszyło moje serce. Dopiero wtedy mogłem wyraźnie zobaczyć głębię mego skażenia. Byłem tak zepsuty i nieposłuszny! Jakże mógłbym okazać się godzien wejścia do królestwa niebieskiego i przyjęcia nagród? Czuję wyrzuty sumienia i padam przed Bogiem, gotowy przyjąć Jego sąd.

2 Po doświadczeniu sądu Bożego słowa, zrozumiałem Jego wolę. Boży sąd i karcenie, rozprawianie się i przycinanie – wszystko to wynika z Bożej miłości. Choć przechodząc próby i oczyszczanie, doświadczamy słabości i cierpienia, widzę, że wszystko, co robi Bóg, ma na celu mnie oczyścić i zbawić. Przechodząc osąd i próby, moje skażone usposobienie zostaje uczynione czystym. Stopniowo pozbywam się fałszu i urzeczywistniam uczciwe człowieczeństwo. Doświadczyłem Bożej nienaruszalnej sprawiedliwości i świętości. Teraz, gdy czczę Boga i unikam zła, jestem spokojny i odprężony. To Boży sąd i karcenie oczyszczają mnie i przemieniają. Jakże mógłbym nie podziękować Bogu i oddać Mu chwały? To Bóg wywyższył mnie, abym mógł dzisiaj Go kochać i nieść o Nim świadectwo. Pragnę kochać Boga, okazywać Mu posłuszeństwo i uwielbiać Go na wieki.

Wstecz:Boże miłosierdzie przywróciło mnie do życia

Dalej:Tak dużo zyskuję z Bożego karcenia i sądu

Powiązane treści

 • Bóg pojawił się na wschodzie świata z chwałą

  Ⅰ Bóg działa w całym wszechświecie. Grzmiące odgłosy na Wschodzie nie słabną, wstrząsając wszelkimi religiami. To Boży głos doprowadził nas do teraźni…

 • Próby wymagają wiary

  Ⅰ W obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią. Nie widzą jasno, czego chce Bóg, ani najlepszej ścieżki praktyki. Lecz musisz wierzyć w dzi…

 • Zobacz, kto niesie o Bogu dobre świadectwo

  I O Boże Wszechmogący, śpiewam pieśń pochwalną i tańczę taniec radości z miłości do Ciebie. Oto Bóg poprzez swoją łaskę wynosi nas przed swój tron. Bó…

 • Zasada dzieła Ducha Świętego

  Ⅰ Duch Święty nie działa jednostronnie, a człowiek sam nie zdziała nic. Człowiek działa ramię w ramię z Duchem, to ich wspólne dzieło. Ludzka praca …