Czym tak naprawdę jest sekta?

31 maja 2019

Zheng Weiguo (minister miejskiego Departamentu Zjednoczonego Frontu Pracy): Rui i Yi. Nadal nie rozumiecie stanowiska państwa. Znacie niektóre zapisy w konstytucji, ale czy rozumiecie Partię Komunistyczną? Od wielu lat pracuję w Zjednoczonym Froncie. Widziałem to wyraźnie. KPCh nienawidzi ukazania się Boga i Jego dzieła. Rząd potępia chrześcijaństwo jako sektę, a Biblię jako księgę sekty pali jej egzemplarze. KPCh chce zdelegalizować wszystkie kościoły domowe. Byłem przeciwny, gdy wierzyłeś w Jezusa. Teraz wierzysz w Boga Wszechmogącego? Nie pozwolę na to. Wiecie, jaki jest problem z Bogiem Wszechmogącym? Mówią, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który ukazał się, by dokonać dzieła, że to ukazanie się Chrystusa Zbawiciela w dniach ostatecznych. A w „Słowo ukazuje się w ciele” jest ponad milion Jego słów. Wyobraźcie sobie konsekwencje, jeśli to wyjdzie na jaw. KPCh i Chrystus Zbawiciel to śmiertelni wrogowie. KPCh nie cofnie się przed niczym. Nie wiecie o tym? Wierzących w Błyskawicę ze Wschodu, uznaje się za najbardziej poszukiwanych przestępców. Czeka ich bezlitosna kara. Nawet łapówki im nie pomogą. To poważna sprawa. Będę z wami szczery. W ostatnich latach rząd wydał tajne dokumenty, żeby pozbyć się Kościoła Boga Wszechmogącego, regularnie prześladował i atakował Błyskawicę ze Wschodu. Ciągle mamy spotkania dotyczące powstrzymania Błyskawicy ze Wschodu. Jeśli chodzi o ten Kościół, władze centralne wyraziły się jasno. „Oddziały nie wycofają się, póki nie wyegzekwują zakazu". Dlatego nie wolno wam wierzyć w Boga Wszechmogącego. Słyszycie?

Zheng Yi (Chrześcijanin): Tato. Wiesz, że Błyskawica ze Wschodu daje świadectwo powrotu Pana Jezusa i ukazania się Boga i Jego dzieła w dniach ostatecznych, by głosić prawdę wygłoszoną przez Zbawcę dla zbawienia ludzkości, dlatego musisz rozumieć, jakie to straszne, że prześladują, aresztują i skazują wyznawców Błyskawicy ze Wschodu. To grzech sprzeciwiać się Bogu i przewrotnie działać przeciwko Niebiosom. Uczyłem się i teraz wiem, że Błyskawica ze Wschodu wypełniła proroctwo Pana Jezusa. „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24:27). Błyskawica ze Wschodu daje świadectwo ukazania się i dzieła Syna Człowieczego. Tato. Mamo. Nie czytaliście słów Boga Wszechmogącego, więc nie wiecie, co głosi Błyskawica ze Wschodu. Aby zrozumieć Błyskawicę ze Wschodu, musicie przeczytać słowa Boga Wszechmogącego, by przekonać się, czy to prawda, czy to słowa Ducha Bożego kierowane do ludzkości, i ukazanie się Boga oraz Jego dzieło w dniach ostatecznych. To bardzo ważne, by się z tym zapoznać. KPCh wypowiedziała bezpardonową wojnę Błyskawicy ze Wschodu. Błyskawica ze Wschodu to Kościół Chrystusa w dniach ostatecznych. To nie kraj. Ani nie wyścig. Czy KPCh naprawdę musi prowadzić wojnę z Błyskawicą ze Wschodu? Powiedzieli, że nie wycofają się, dopóki zakaz nie zostanie wyegzekwowany. Ale Bóg przeklnie ich i ukarze za wrogość wobec Niego.

Zheng Rui (Chrześcijanka): Tato, myślę, że on ma rację. Spójrz na historię dzieła Bożego. Każda osoba, rasa czy naród, które stawiały opór wobec Boga, zostały przeklęte i zgładzone przez Boga. W czasach starożytnych faraon Egiptu został zabity za to, że sprzeciwiał się Bogu. Gdy Pan Jezus dokonał swego dzieła, Cesarstwo Rzymskie zniszczyła wielka Boża plaga zesłana za prześladowanie Jego i Jego ludu. KPCh zostanie zniszczona za opór wobec Chrystusa w dniach ostatecznych. Tato. Studiowałeś religię. Musisz o tym wiedzieć. Jak się czujesz, wiedząc, że sprzeciwiają się Bogu Wszechmogącemu?

Zheng Weiguo: Od początku wiedzieliśmy, że Błyskawica ze Wschodu to nie zwyczajna religia. Byli świadkami powrotu Pana Jezusa, Chrystus zbawiciel w dniach ostatecznych przybył osobiście, by zbawić ludzkość. Jeżeli rząd pozwoli Kościołowi Boga Wszechmogącego nadal głosić ewangelię, na przestrzeni lat mnóstwo ludzi zaakceptuje Boga Wszechmogącego. Przecież wiecie, że KPCh to partia ateistyczna, która gardzi teizmem. Wojna pomiędzy KPCh a wyznawcami Boga to wojna ideologiczna. To problem natury moralnej. Jak mogą pozwolić, by Bóg ukazał się i dokonał Swego dzieła? Jak mogą pozwolić, by Kościół istniał? Dlatego KPCh postanowiła powstrzymać wierzących i zakazać wszelkich wierzeń religijnych, eliminując i delegalizując wszystkie religie w Chinach, by stworzyć ostoję ateizmu. Tylko w ten sposób KPCh może utrzymać swoje rządy w Chinach. Dlatego, odkąd KPCh objęła władzę, religijność jest zakazana. W tym czasie chrześcijan aresztowano i wtrącano do więzień. Rozbijano chrześcijańskie rodziny. Niektórzy chrześcijanie nawet umierali w więzieniach. Wiemy, że to prawda. Więc dlaczego coraz więcej ludzi wierzy w Boga? Głównym powodem jest księga Słowo ukazuje się w ciele, którą szybko rozpowszechniają. Wielu ludzi akceptuje Boga Wszechmogącego po przeczytaniu Słowo ukazuje się w ciele. W tej księdze zawarta jest wielka moc! Ona rośnie i rozprzestrzenia się po całym świecie. To ogromny problem dla władz centralnych. Przywódcy nie spoczną, póki nie zlikwidują Kościoła Boga Wszechmogącego. Słuchajcie uważnie. Musicie to zrozumieć. Jeśli ośmielają się nazywać chrześcijaństwo i katolicyzm sektami, dlaczego mieliby być pobłażliwi wobec Błyskawicy ze Wschodu? Ostatnio również Błyskawicę ze Wschodu uznali za sektę i stała się celem ataków i zakazów. Wierząc w Błyskawicę ze Wschodu zaprzeczacie sobie samym. Jesteście mądrzy czy głupi?

Mu Xinping (małżonka ministra miejskiego Departamentu Zjednoczonego Frontu Pracy): Yi, Rui. Wasz tata mówił o tym już od dawna. A teraz KPCh robi, co może, by ukrócić działalność Kościoła Boga Wszechmogącego. Poprzez media dezinformuje opinię publiczną i potępia Kościół Boga Wszechmogącego. Niektóre kościoły Ruchu Potrójnej Autonomii zostały zakazane. A inne zburzone. Wygląda na to, że KPCh chce się pozbyć religii na dobre. Tata mówił też, że wielu wyznawców Boga Wszechmogącego zostało aresztowanych. KPCh zamierza doprowadzić do śmierci tych wiernych. Jeżeli wierzycie w Boga Wszechmogącego, zostaniecie aresztowani. To zrujnuje wam przyszłość. Możecie narazić swoje życie na niebezpieczeństwo. Naprawdę, dzieci. W tej kwestii musicie słuchać ojca. Nie wierzcie w Boga Wszechmogącego.

Zheng Rui: Mamo. Tato. Wiemy, że odkąd KPCh doszła do władzy, prześladuje wierzenia religijne, zakazuje chrześcijaństwa, katolicyzmu, aresztuje i zabija chrześcijan. Przez tak wiele lat prześladowanie wierzeń religijnych przybrało na sile. To ściąga Boże przekleństwo. Spójrzcie na te katastrofy naturalne, które ciągle nawiedzają Chiny. Te klęski prześladują Chińczyków przez opór, jaki KPCh stawia Bogu. Odkąd KPCh doszła do władzy, w Chinach jest coraz więcej katastrof. Dlaczego KPCh nie zastanawia się nad tym? Starożytni cesarze okazywali skruchę w obliczu kataklizmów. KPCh jest za nimi daleko w tyle. Nie bierze pod uwagę woli Niebios i ludu. A nawet bezczelnie potępia chrześcijaństwo i katolicyzm, nazywając je sektami. A co gorsza, mówi, że Pismo Święte to księga sekty. Dlaczego KPCh traktuje Boga, dzieło i słowo Boże jak coś złego? To dowodzi jedynie, że KPCh jest zła.

Zheng Yi: Ona ma rację. Tato, mamo… Słyszałem, że założycielem Partii Komunistycznej był satanista Karol Marks. Satanizm to najgorsza sekta. Dlaczego KPCh jest taka zła? Właśnie dlatego, że komuniści wielbią Marksa. KPCh składa się z ateistycznych demonów, wrogich wobec Boga. Na jakiej podstawie obwiniają religie? Dlaczego twierdzą, że Biblia to księga sekty? Na jakiej podstawie uznają Błyskawicę ze Wschodu za sektę? W oparciu o marksistowsko-leninowski ateizm i manifest komunistyczny? Dlaczego KPCh tak zaciekle potępia dzieło Boga w dniach ostatecznych? Dlaczego mieliby prześladować i aresztować wyznawców Chrystusa w dniach ostatecznych i działać przeciw Niemu? Czemu mobilizują media, by oczernić ukazanie się Boga Wszechmogącego i Jego dzieło? To ryzykowna gra. Opierając się Bogu, kopią sobie grób. W Biblii jest opisana podobna historia. Gdy Król Herod dowiedział się o narodzinach Króla Izraela, nakazał zaszlachtować wszystkich nowo narodzonych chłopców w mieście. Chciał zapobiec rządom Chrystusa na ziemi. KPCh chce zakazać działalności Kościoła Boga Wszechmogącego, poluje na Chrystusa i morduje Jego wyznawców, bo boi się, że Chrystus przejmie władzę na ziemi, boi się, że ludzie zaakceptują prawdę, pochodzącą od Boga Wszechmogącego. Tato. Czy Partia Komunistyczna nie wie, że ukazanie się Chrystusa to dzieło Ducha Bożego, nadejście Stwórcy, by ocalić ludzkość? Czy KPCh wie, na co się porywa? Czy katastrofy nie wystarczą? Narażają ludzi, stawiając opór wobec Boga w taki sposób.

Zheng Weiguo: Xiaoyi. Dlaczego KPCh mówi, że chrześcijaństwo to sekta? Dlaczego twierdzi, że Biblia to księga sekty? Powinieneś znać odpowiedź. Biblia naucza o ukazaniu się Boga i Jego dziele. Od wieków wpływ Biblii sprawiał, że coraz więcej ludzi zaczynało wierzyć w Boga. Dopóki istnieje chrześcijaństwo i Biblia, marksistowsko-leninowski ateizm i ewolucjonizm nie utrzymają się. Dlatego postrzegają chrześcijaństwo jako wrogą siłę. Nic dziwnego, że uznali Biblię za księgę sekty. Świadectwo Błyskawicy ze Wschodu dotyczące powrotu Pana Jezusa przeraża KPCh. KPCh i Chrystus Zbawiciel są wrogami. Robią, co mogą, by stłumić wierzenia religijne i zakazać działalności kościołów. Spotkania Komitetu Centralnego i tajne dokumenty dowodzą, że gwałtowny rozwój wierzeń religijnych spowodował kryzys w Partii Komunistycznej. Komitet Centralny surowo zakazał członkom KPCh i urzędnikom państwowym wierzyć w Boga. Nie zapominaj o naukach KPCh. Dzieci członków KPCh muszą wierzyć w zamysł Mao Zedonga. Nie mogą wierzyć w Boga. Wiara w Boga oznacza zdradę KPCh. Dzieci członków KPCH muszą być posłuszne Partii, podążać za jej przykładem i należeć do KPCh! Nie wiecie o tym? Odkąd ukazało się świadectwo w „Słowo ukazuje się w ciele” wyrażone przez Boga Wszechmogącego, KPCh jest w gotowości, bojąc się, że „Słowo ukazuje się w ciele” rozpowszechni się na całym świecie. Dlatego rząd próbował powstrzymać Błyskawicę ze Wschodu i całkowicie zakazać działalności Kościoła Boga Wszechmogącego. Bez względu na to, jak to ujmiesz, KPCh jest teraz u władzy. Dopóki istnieje Partia Komunistyczna, nie możecie wierzyć w Boga. Mówiąc szczerze wcale nie popieram prześladowań religijnych, ale co mogę zrobić? Jestem członkiem partii. Pracuję dla KPCh. Muszę być im posłuszny. Jeśli nie pracowałbym dla KPCh, w jaki sposób utrzymałbym rodzinę? Wszystko to, co mamy zawdzięczamy KPCh, zgadza się? Nie możecie o tym zapominać.

Zheng Yi: Ale… z tego, co powiedziałeś, wydaje się, że rozumiesz wszystkie wybory KPCh. Czy wierzysz, że grozi za to surowa kara? Jeśli krzywdzisz osoby, które wierzą w Boga, tak jak KPCh, to popełniasz grzech i ściągniesz na siebie karę. Tato, KPCh to ateiści, satanistyczny reżim, który działa przeciwko Bogu. Nigdy nie uznali istnienia Boga. Jakim prawem decydują, który kościół jest prawdziwą drogą, a który nie? Wszystko w niebie i na ziemi zostało stworzone przez Boga. Bóg jest Stwórcą. W całym wszechświecie tylko Stwórca ma najwyższą władzę. Tylko Bóg jest prawdą. Jego ukazanie się i Jego dzieło to prawdziwa droga. Bóg Wszechmogący to wcielenie Boga, ukazanie się Chrystusa Zbawiciela w dniach ostatecznych, który głosi prawdę, dla sądu i zbawienia ludzkości. KPCh nie tylko odrzuca dzieło Boga Wszechmogącego, ale też stawia opór wobec Boga Wszechmogącego i potępia Go. Czy to nie jest przejaw uporu i reakcjonizmu? KPCh popełniła niezliczone grzechy. To satanistyczny reżim, który nienawidzi prawdy i sprzeciwia się Bogu. Czym tak w ogóle jest sekta? Sektą powinniśmy nazwać każdą grupę czy partię, która sprzeciwia się Bogu. Sekta to organizacja skupiająca złe duchy i demony, która zwodzi i deprawuje ludzkość. Wszelkie partie czy organizacje, które popierają materializm i ewolucjonizm, albo występują przeciwko prawdzie wyrażanej przez Boga, to sekty. Tato, powinieneś rozumieć, czym tak naprawdę jest sekta. Ideologie KPCh to błędne sekciarskie rozumowanie. Wszystko, co robi KPCh, to wyraz sprzeciwu i reakcyjności wobec Boga. To KPCh jest prawdziwą partią zła i sektą.

Zheng Rui: Tato. Mamo. Bóg Wszechmogący przybył na ten świat w dniach ostatecznych, by głosić prawdę dla zbawienia ludzkości. To jak promień na niebie, który rozświetla ciemność tego świata, by pokazać człowiekowi, że sprawiedliwość zstąpiła na ziemię. Dlaczego KPCh stawia opór wobec dzieła Boga Wszechmogącego, Chrystusa w dniach ostatecznych? Dlaczego próbują powstrzymać Chrystusa i Kościół Boga Wszechmogącego? To przewrotne działania przeciwko Niebiosom, przejaw reakcjonizmu. Dlaczego im bardziej coś jest pozytywne, im więcej zawiera prawdy, tym KPCh potępia to z większą mocą i nie cofa się, aż zostanie zakazane? KPCh jest przerażająca. Czy to ona nie jest partią zła, sektą? Tato. Mamo. Kościół Boga Wszechmogącego podąża za Chrystusem i daje świadectwo Jego ukazania i dzieła, głosząc prawdy wyrażone przez Boga Wszechmogącego. Ich działania są uzasadnione. KPCh sprzeciwia się Bogu jak szalona, w brutalny sposób aresztuje tych, którzy dają świadectwo Chrystusa. Z pewnością zostaną przeklęci przez Boga. Jaki może to nie zagrozić Chińczykom? Wszystkie te kataklizmy spadają na Chiny, dlatego że KPCh sprzeciwia się Bogu. Tato. Mamo. Czy nie możecie zaakceptować tego, co mówimy?

Zheng Weiguo: Przyznaję, że odkąd partia doszła do władzy, zrobiła wiele złych rzeczy. Ludzie nie postrzegają już Partii Komunistycznej jako zbawcy. Jako słońca albo własnych rodziców. To dla mnie oczywiste. Niemniej jednak, oni nadal mają władzę w Chinach. To partia rewolucyjna, zdolna zrobić to, co tylko zechce. Wiara w Boga Wszechmogącego oznacza, że możecie zostać aresztowani w każdej chwili, albo stracić życie. Dlatego nie pozwalam na wiarę w Boga Wszechmogącego. To dla waszego dobra. Człowiek mądry dostosowuje się do sytuacji. Nie wolno wam przekraczać tej granicy! Rozumiecie, o czym mówię? Dziś powiedziałem wam jasno. Edukacja komunistyczna uczy jedynie marksizmu i maoizmu. Wiara w Boga jest zakazana! Dzieci członków partii muszą być jej posłuszni i podążać jej śladem. Nie mogą zaakceptować czy dawać świadectwa Chrystusa ani za Nim podążać. Dzieci członków partii muszą wierzyć w Partię Komunistyczną, z pokolenia na pokolenie!

ze skryptu filmu pod tytułem „Komunistyczna reedukacja w domu”

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź