Kazania i rozmowy: Kim jest prawdziwy zwycięzca?

19 października 2019

Kto staje się zwycięzcą? Jakie aspekty prawdy powinien posiąść zwycięzca? Nikt nie rozumie tego zbyt dokładnie. Z perspektywy naszych ludzkich pojęć, jeżeli będziemy ciężko pracować i wierzyć w imię Pana, to w końcu staniemy się zwycięzcami. Jest to całkowicie błędne przekonanie. Sprawdźmy, co Bóg powiada o zwycięzcach. W Objawieniu Jana, 14:4-5, znajdujemy: „Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka; A w ich ustach nie znaleziono podstępu. Są bowiem bez skazy przed tronem Boga”. Bóg Wszechmogący mówi: „Ci, których Bóg nazywa zwycięzcami, to ci, którzy w dalszym ciągu są w stanie trwać przy świadectwie, zachować wiarę i oddanie Bogu, gdy są oblegani przez szatana, znajdują się pod jego wpływami – innymi słowy, we władzy sił ciemności. Jeśli nadal potraficie zachować czystość serca i autentyczną miłość Boga niezależnie od wszystkiego, możecie trwać przy świadectwie przed obliczem Boga; to właśnie kogoś takiego Bóg nazywa zwycięzcą” („Powinieneś zachować oddanie dla Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Ci, którzy są uczynieni pełni przed nieszczęściem, są posłuszni Bogu. Żyją w oparciu o Chrystusa, świadczą Chrystusa i wywyższają Go. To są zwycięscy chłopcy i dobrzy żołnierze Chrystusa” (Rozdział 13 „Wypowiedzi Chrystusa na początku”). Dzięki słowu Bożemu widzimy, że zwycięzcami są ci, którzy podążają pilnie śladami Baranka, ci, którzy poddając się Bożemu osądowi skarceniu, próbom i oczyszczeniu w dniach ostatecznych, zrozumieją prawdę i poznają Boga, by czcić Go i odrzucić zło. Bez względu na to, co Chrystus mówi i w jaki sposób działa, oni będą mu całkowicie posłuszni, a ich lojalność wobec Boga będzie totalna i niezrównana. Mimo bezwzględnych prześladowań ze strony rządu KPCh, oni wciąż jedzą i piją słowa Boga, spełniając swój obowiązek Bożego stworzenia. Pomimo licznych represji i prześladowań, nie uskarżają się. Pozostaną wierni Bogu aż do śmierci, dając piękne, spektakularne świadectwo Boga. Wyłącznie tacy ludzie zostaną zwycięzcami stworzonymi poprzez dzieło Boga w dniach ostatecznych. Należą do 144 tysięcy zwycięskich chłopców, o których mowa w przepowiedniach Objawienie Jana. (…) wiecie cokolwiek o Bożym dziele i Jego usposobieniu? Czy rozumiecie, w jaki sposób szatan psuje ludzkość? Przejrzeliście złowrogą naturę i istotę szatana? Czy rozumiecie skrajną wrogość i potępienie Boga przez szatana? Czy macie prawdziwą wiedzę o własnej szatańskiej istocie i naturze? Czy udało wam się zapanować nad ciałem i nad wpływem szatana? Naprawdę jesteście posłuszni Bogu, czcicie Go i odrzucacie zło? Jak wiele rozumiecie z immamentnego usposobienia Boga? Jeżeli Bóg wcielony wyrazi prawdę, to czy będziecie w stanie usłyszeć Jego głos i poddać się Jego dziełu? Jeśli nie znane wam są te rzeczywistości prawdy, to jak można nazywać was zwycięzcami? Poprzez wcielenie Boga odkryci zostali ci, którzy nie znają Boga. Prawdy wypowiedziane przez Boga ujawniły tych wszystkich, którzy nie kochają prawdy. Ludzie, którzy nie przyjmują dzieła Boga w dniach ostatecznych, nie rozumieją Boga. Są aroganccy, pyszni i należą do pomiotu szatana. Jak można nazywać ich zwycięzcami? Oni nie mogą być zwycięzcami!

ze skryptu filmu pod tytułem „Pochwycenie do nieba zagrożone”

Każdy, kto czytał Biblię, rozumie, że sąd przed wielkim białym tronem opisany w Księdze Objawienia jest wizją Bożego sądu w dniach ostatecznych. Wcielony Bóg Wszechmogący wyraża prawdę, by dokonać swego dzieła osądzenia i zaczyna obmywać i zbawiać ludzkość. Oznacza to, że Jego sąd przed wielkim białym tronem już się rozpoczął. Zaczął się w domu Bożym. W ten sposób, Bóg może stworzyć grupę zwycięzców. A następnie Bóg ześle katastrofy odpowiednio nagradzając dobro i karząc zło. Aż wreszcie ten zły świat spotka całkowita zagłada. Sąd Boży przed wielkim białym tronem zostanie wówczas zakończony. Wtedy Bóg otwarcie się pojawi i zapoczątkuje nową erę! Teraz wyraźnie widzimy wszystkie znaki. Zwiastuny nadciągającej katastrofy – cztery krwawe księżyce – właśnie się pojawiły. Wielkie katastrofy są już blisko. Kiedy wreszcie nadejdzie wielka katastrofa, każdy, kto stawia opór Bogu, osądza Go lub walczy przeciw Niemu, jak również wszelkie demony i pomiot szatana zostaną zniszczeni z ręki Boga. Czy to nie jest sąd z wielkiego białego tronu? Na podstawie proroctw biblijnych widzimy, że Bóg wyraźnie planuje sekretne przybycie i jawne przybycie. Na początku, Pan przyjdzie niczym złodziej, co oznacza, że Bóg wcielony przyjdzie potajemnie, by wyrazić prawdę i dokonać swego dzieła osądzenia. Jego pierwszym zadaniem jest stworzenie grupy zwycięzców. Tak wypełnia się proroctwo o „sądzie rozpoczynającym się w domu Bożym!” Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych zaczęło się w chwili, gdy Bóg wcielony potajemnie przybył, aby wygłosić prawdę i osądzić całą ludzkość. Pierwszym krokiem jest osądzenie, które rozpoczyna się w domu Bożym. Czyniąc to, Bóg obmywa i zbawia wszystkie osoby, które stają przed Nim po usłyszeniu Jego głosu, by stali się zwycięzcami. Wówczas wspaniałe dzieło Boga zostanie dokonane i nastanie czas wielkich katastrof. Bóg użyje nieszczęść, by ukarać i zniszczyć ten stary świat. Wtedy Boży osąd ludzkości osiągnie punkt kulminacyjny. Kiedy Bóg jawnie objawi się ponownie w chmurach, będzie to oznaczać, że Jego sąd w końcu został zakończony. Wówczas objawi się zupełnie nowe królestwo Boże! To wypełnia biblijne proroctwo o nowym Jeruzalem, zstępującym z nieba.

z książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź