Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Pan powrócił

0

Biblijne proroctwa o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa zostały wypełnione. Czy spotkałeś Pana? Czy pragniesz być wniebowzięty przed katastrofą?

Powiązane treści

  • WCIELENIE (2)

    Czym jest istota Boga wcielonego? Czy Pan Jezus jest Synem Bożym, czy też sam jest Bogiem? Jak Chrystus dni ostatecznych zakończy stary wiek?

  • Wyczekiwanie

    Powitanie powrotu Pana Jezusa i bycie pochwyconym do królestwa niebieskiego jest pragnieniem podzielanym przez wszystkich chrześcijan. Zatem w jaki sp…

  • WCIELENIE (1)

    Dlaczego Pan Jezus wcielił się, aby wykonywać dzieło w dniach ostatecznych? Jakie jest daleko idące znaczenie wcielenia Boga? Dlaczego jest to tak waż…