Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Niesamowity sposób chrześcijan na obalanie plotek i oszczerstw szerzonych przez KPCh

50

Du Guirong (Dyrektor kursu robiącego pranie mózgu w biurze 610): Pani Zhang, pani Zhou, wielu pastorów i starszych wspólnoty religijnej twierdzi, że wy wierzycie w człowieka, a nie w Jezusa Chrystusa. Świadczycie, że ten człowiek jest Panem Jezusem, który powrócił lub Bogiem Wszechmogącym, który pojawił się, by czynić dzieło. Czy wiecie, że Komunistyczna Partia Chin potępiła chrześcijaństwo i katolicyzm jako sekty? A wy ośmielacie się dawać świadectwo, że Pan Jezus powrócił jako Bóg Wszechmogący. Czy to nie przejaw głupoty? Jak partia komunistyczna może was oszczędzić? Partia uznała chrześcijaństwo i katolicyzm za sekty, a Biblię za sekciarską księgę. To powszechnie znany fakt. Z pewnością o tym wiecie. Jeżeli partia nie wahała się potępić i odrzucić religii uznanych na świecie, dlaczego ma nie potępić pojawienia się i dzieła Boga Wszechmogącego? Jeżeli partia może oświadczyć, że Biblia jest sekciarską księgą, z jakiej racji miałaby tolerować wasze „Słowo ukazuje się w ciele”? Agencje bezpieczeństwa publicznego skonfiskowały wiele egzemplarzy tej książki. Wiele osób ją czyta. Nie rozumiem tego. Dlaczego musicie wierzyć w Boga Wszechmogącego? Dlaczego uparcie świadczycie, że Bóg Wszechmogący to Chrystus dni ostatecznych? Udało nam się ustalić wszystko na temat jego pochodzenia. To jest zwykły człowiek, podobnie jak Jezus w chrześcijaństwie. Jezus był synem stolarza, miał rodziców, miał też rodzeństwo. Był po prostu zwykłym człowiekiem. Tymczasem wszyscy chrześcijanie wielbią go i uważają za Boga. Ten Bóg Wszechmogący, w którego wierzycie, to również zwykły człowiek, jak Jezus. A wy utrzymujecie, że to Bóg. Trudno mi to zrozumieć. Bardzo wiele wycierpiałyście za wiarę w zwykłego człowieka. Czy warto? Ponoć wielu wyznawców porzuciło rodziny i kariery dla Boga Wszechmogącego. Ciekawi mnie, co można zyskać, wierząc w Boga tak, jak wy? Na jakiej podstawie wierzycie, że On jest Bogiem?

Nauczycielka Huang (Nauczycielka kursu robiącego pranie mózgu w biurze 610): Wy, wierzący w Boga, jesteście całkiem niewiarygodni. Jak żyję, nie widziałam żadnego dowodu na istnienie Boga. Tymczasem wy wszyscy głosicie, że ten zwykły człowiek jest Bogiem. Na jakiej podstawie tak twierdzicie? Czy on potrafi zmieniać pogodę albo czynić cuda? Potrafi wznosić się do nieba? Możecie nam to wyjaśnić?

Zhang Jingxin (Chrześcijanka): Wiemy, że KPCh jest partią ateistów i nie uznaje istnienia Boga w niebie. Jak więc może uznać Boga wcielonego? Nie dziwi nas więc reakcja partii na wiarę we wcielenie Chrystusa. W ogóle nie dziwi. Wielu religijnych ludzi uznaje tylko Boga w niebie, ale nie uznaje wcielenia Chrystusa. Osoby te są eliminowane przez dzieło Boże. Przez tysiąclecia Bóg dokonywał dzieła zbawienia człowieka w trzech etapach. Na każdym z nich, Bóg przekazał nam wiele słów. Zaś ludzkość uznała dzieło Boże tylko dzięki słowu Boga. Do dni ostatecznych ewangelia Pana się rozprzestrzeniła. Coraz więcej ludzi wierzy w Boga, w sumie ponad dwa miliardy. Czy możliwe, że przeoczyliście ten fakt? Kościoły działają we wszystkich demokratycznych krajach. Chrześcijanie, katolicy i wyznawcy prawosławia, wszyscy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Tyle z pewnością wiecie. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem wcielonym. Od dwóch tysięcy lat niezliczone rzesze podążają za Panem Jezusem dając Mu świadectwo. Pan Jezus jedynie zdawał się być zwykłym człowiekiem. Dlaczego tak wielu wierzy, że Pan Jezus jest Zbawicielem i Bogiem, który się pojawił? Jeśli chcecie się dowiedzieć, czym jest pojawienie się Boga i kim jest Chrystus, musicie studiować Biblię. Przeczytać, jak Pan Jezus nauczał. I jak Duch Święty dawał Mu świadectwo. Wówczas zrozumiecie, dlaczego ludzie w wierzą Pana. Wcielenie Boga samo w sobie jest wielką tajemnicą. Chrystus dni ostatecznych, Bóg Wszechmogący, wyraził wszelkie prawdy dla obmycia i zbawienia ludzkości i odkrył wszystkie tajemnice opisane w Biblii. Nie wierząc w Boga i nie czytając słów Boga Wszechmogącego, nie sposób poznać Jego tajemnic. Czy chcecie zrozumieć, na czym polega wcielenie? Jeżeli chcecie to zrozumieć, przywołajmy słowa Boga Wszechmogącego i sprawdźmy, co On powiedział. Czy możemy tak zrobić?

Niesamowity sposób chrześcijan na obalanie plotek i oszczerstw szerzonych przez KPCh

Nauczycielka Huang: Próbujemy was zrozumieć. Mówcie śmiało.

Zhang Jingxin: Bóg Wszechmogący mówi: „Wcielenie oznacza, że Bóg pojawia się w ciele i przychodzi, aby wykonywać swoje dzieło na obraz ciała wśród ludzi, których stworzył. Aby więc Bóg mógł się wcielić, musi najpierw stać się ciałem – ciałem z normalnym człowieczeństwem. Przynajmniej to musi być prawdą. W zasadzie implikacją wcielenia Boga jest to, że Bóg żyje i działa w formie cielesnej; Bóg w samej swojej istocie staje się ciałem, staje się człowiekiem” („Słowo ukazuje się w ciele”).

Zhou Min (Chrześcijanka): Bóg Wszechmogący mówi też: „Bóg stał się ciałem nazywa się Chrystusem, zatem Chrystus, który może dać ludziom prawdę, nazywa się Bogiem. Nie ma w tym nic przesadnego, bo On posiada istotę Boga, i posiada Boże usposobienie i mądrość w swoim dziele, które są nieosiągalne dla człowieka. Ci, którzy nazywają się Chrystusem, ale nie mogą wykonać dzieła Bożego, są oszustami. Chrystus jest nie tylko objawieniem się Boga na ziemi, lecz także szczególnym ciałem przyjętym przez Boga, gdy wykonuje on i doprowadza do końca swoje dzieło pośród ludzi. To ciało nie jest takim, które może być zastąpione przez każdego człowieka, ale takim, które może odpowiednio ponieść Boże dzieło na ziemi, i wyrazić usposobienie Boga, dobrze reprezentować Boga i dać człowiekowi życie” („Słowo ukazuje się w ciele”).

Ten, który będzie inkarnacją Boga, powinien mieć w sobie istotę Boga i Ten, który będzie inkarnacją Boga, powinien wyrażać sobą Boga. Ponieważ Bóg stanie się ciałem, zrealizuje swoje dzieło, i ponieważ Bóg stanie się ciałem, wyrazi, kim jest, a także będzie w stanie przynieść człowiekowi prawdę, obdarzyć człowieka życiem oraz pokazać mu drogę” („Słowo ukazuje się w ciele”).

Zhang Jingxin: W tych kilku krótkich wersach Bóg Wszechmogący ujawnił tajemnice wcielenia. Kiedy słyszymy słowo Boże, natychmiast rozumiemy, na czym polega tajemnica wcielenia. Wyłącznie Bóg wcielony może wyrazić prawdę, która pozwoli obmyć i zbawić człowieka. Czy nie jest to pojawienie się i dzieło Boga? Czy najwięksi ludzie świata są w stanie wyrazić prawdę? Poza Bogiem wcielonym nikt nie potrafi wyrazić prawdy. Jedyną istotą mogącą wyrazić wszelkie prawdy, pozwalające zbawić człowieka, jest oczywiście Chrystus, Bóg, który się pojawił. To niewątpliwe. Nasza wiara w Boga Wszechmogącego wynika z wszystkich prawd, jakie On wyraził, aby obmyć i zbawić człowieka i z Jego sądu w dniach ostatecznych. Tak więc wierzymy, że jest On Bogiem wcielonym i Panem Jezusem, który powrócił w ciele w dniach ostatecznych. To fundament naszej wiary w Boga Wszechmogącego.

Du Guirong: Wiem, że wierzycie w Boga Wszechmogącego, bo poznaliście Jego słowa i uważacie, że są prawdą i głosem Boga. Dajecie zatem świadectwo, że Bóg Wszechmogący to Chrystus dni ostatecznych, Pan Jezus, który powrócił i dokonał dzieła osądzenia w dniach ostatecznych. To fundament waszej wiary w Boga Wszechmogącego. Nie sądzę, by wyznawcy Boga Wszechmogącego lekkomyślnie wierzyli w człowieka. Jednak my, komuniści, nigdy nie uznaliśmy istnienia Boga, ani Jego panowania, a zwłaszcza że słowo Boga jest prawdą. Słowo Boże jest więc prawdą dla was, ale nie dla nas. Ani trochę. Za prawdę uznajemy wyłącznie darwinizm i osiągnięcia nauki. I to dlatego potępiamy waszą wiarę. W oczywisty sposób podążamy dwiema skrajnie odmiennymi ścieżkami. Również przywódcy innych wspólnot religijnych nie akceptują waszej wiary w Boga Wszechmogącego. Jak zamierzacie to wyjaśnić?

Zhang Jingxin: Nic dziwnego, że niektórzy przywódcy religijni sprzeciwiają się Bogu Wszechmogącemu, bo większość ludzi wierzy wyłącznie w Boga, który jest w niebie. A tylko nieliczni wiedzą o Bogu wcielonym i akceptują Go. Czy dwa tysiące lat temu, gdy Pan Jezus pojawił się na ziemi, najważniejsi kapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze judaizmu, nie opierali się Mu? Oddali Go nawet w ręce rzymskiego namiestnika, by ten kazał go ukrzyżować. W obu wypadkach, gdy Bóg pojawił się w ciele, wyraził wiele prawd i dokonał dzieła na rzecz odkupienia oraz zbawienia człowieka. Choć wielu ludzi uznaje istnienie Boga, nie wiedzą o Jego wcieleniu. Bo nie potrafią objąć rozumem największej tajemnicy, tajemnicy wcielenia. Zawsze, gdy Bóg pojawiał się w ciele, wielu było demaskowanych i eliminowanych. Wcielony Bóg Wszechmogący osądzał i ujawniał prawdziwą naturę ludzi, głosząc prawdę w dniach ostatecznych. Słysząc prawdy wyrażane przez Boga wcielonego, ci, którzy kochają prawdę, rozpoznali głos Boga. Zrozumieli, że to pojawienie się i dzieło Boga, więc przyjęli Chrystusa i byli Mu posłuszni. Natomiast ci, którzy nie kochają prawdy, mimo że uznają autorytet i moc słowa Bożego, przez swoje uprzedzenia stawiają opór, ponieważ Bóg wcielony wygląda jak zwykły człowiek. Tak więc ci ludzie, którzy nienawidzili prawdy, zostali zdemaskowani i wyeliminowani. Ludzie, których Bóg zbawi, to ci, którzy kochają prawdę, przez co ją akceptują. Natomiast ludzie, których Bóg ujawni i wyeliminuje, pogardzają prawdą. To pokazuje wszechmoc i mądrość bożą! Usposobienie Boga jest widoczne w Jego dziele. Wcielenie Boga to naprawdę wielka tajemnica, którą niełatwo jest pojąć! Wielu ludziom się ta sztuka nie udała. Tak to rozumiem. I akceptuję.

ze skryptu filmu pod tytułem „Rozmowy”

Powiązane treści