Prawdziwe powody potępiania i negowania Chrystusa przez Komunistyczną Partię Chin

28 maja 2019

Zheng Weiguo (minister miejskiego Departamentu Zjednoczonego Frontu Pracy): Twierdzisz, że Jezus i Bóg Wszechmogący to Chrystus, jeden jest pierwszym, a drugi ostatnim Chrystusem. KPCh nie zgadza się z tym. W Międzynarodówce śpiewają, żeby nie „wyglądać zmiłowania z wyroków bożych”. A ty dajesz świadectwo nadejścia Chrystusa Zbawiciela. Jak KPCh może cię nie potępić? Naszym zdaniem Jezus, w którego wierzą chrześcijanie, był zwyczajnym człowiekiem. Został nawet przybity do krzyża, a judaizm nie uznał go za Chrystusa. Czy nie takie są fakty? Wcielony Bóg Wszechmogący w dniach ostatecznych, o którym zaświadczasz, też jest zwyczajnym człowiekiem. Dokumenty KPCh jasno mówią, że ma imię i nazwisko. To też jest fakt. Dlaczego dajesz świadectwo, że ten zwykły człowiek, to tak naprawdę Chrystus i ukazanie się Boga? To niesłychane. Bez względu na wasze świadectwo wyrażonej prawdy oraz dzieła sądu w dniach ostatecznych, którego dokonał Bóg Wszechmogący, nasza KPCh nie uzna, że ten człowiek jest Bogiem. Jesteście dokładnie tacy sami jak chrześcijanie, katolicy i kościół prawosławny, którzy wierzą w Jezusa i wierzą, że człowiek jest Bogiem. Czy to nie czysta ignorancja? Czym właściwie jest Bóg, Jego ukazanie się i dzieło? Czy to oznacza, że samo wyrażenie prawdy i dokonanie dzieła Bożego to ukazanie się prawdziwego Boga? Nigdy tego nie zaakceptujemy. Gdyby Bóg naprawdę mógł czynić cuda, takie jak zgładzenie rządu KPCh i wszystkich, którzy stawiają Mu opór, uznalibyśmy Go za prawdziwego Boga. Jeśli Bóg pojawi się na niebie i zaryczy jak grzmot, żeby przerazić całą rasę ludzką, to dopiero będzie ukazanie się Boga. Wtedy KPCh Go rozpozna. W przeciwnym razie KPCh nigdy nie uzna, że Bóg istnieje.

Zheng Yi (Chrześcijanin): Tato, nie rozumiem, dlaczego KPCh jest zawsze wrogo nastawiona wobec Boga i zaprzecza Jego istnieniu? Dlaczego szczególnie nienawidzi Chrystusa wcielonego? Dlaczego KPCh uznaje Pana Jezusa i Boga Wszechmogącego za zwyczajnych ludzi oraz zaprzecza Boskiej istocie Chrystusa? Wy, komuniści, wszyscy jesteście ateistami. Nie wierzycie w Boga. Co możecie wiedzieć o tajemnicy wcielenia Bożego? Czy Pan Jezus nie ukazał się pod postacią człowieka, gdy stał się ciałem? Jednym słowem mógł wskrzesić zmarłego, uspokoić wichurę i fale. 5 tysięcy ludzi nakarmił pięcioma bochenkami chleba i dwiema rybami. Czy to nie była Boża moc i władza? Czy człowiek mógłby dokonać takich cudów, gdyby nie miał w sobie Ducha Bożego? Gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, wolą Boga było odkupienie grzechów ludzkości przez ukrzyżowanie. Gdy Pan Jezus powstał z martwych i wstąpił do nieba, to był przejaw wszechpotęgi Boga. Tato, nie uznajesz człowieka, który mógł wyrażać prawdę i dokonać dzieła Bożego, za Chrystusa i samego Boga. Ale powiedz kto inny niż Chrystus wcielony mógłby, twoim zdaniem, wyrazić prawdę i dokonać dzieła Bożego? Czy ludzie w to wierzą czy nie, Bóg stał się ciałem i wyraził prawdę dla zbawienia całej ludzkości. Tylko ci, którzy nienawidzą prawdy i brzydzą się nią, zaprzeczają istnieniu Chrystusa i sprzeciwiają się Mu. Każdy, kto kocha prawdę, może przyjąć dzieło Boże i podporządkować się mu. Gdy Pan Jezus dokonywał swego dzieła, przywódcy judaizmu stawiali wcielonemu Panu Jezusowi szaleńczy opór. Judaizm także odrzucił Pana Jezusa. Ale odkupienie grzechów człowieka przez Pana Jezusa i tak dokonało się wszędzie. Ludzie na całym świecie wierzą w Pana Jezusa. Kościoły chrześcijańskie są wszędzie. Obecnie ponad 2 miliardy ludzi wierzy w Pana Jezusa. To wystarczy, by dowieść, że Pan Jezus to Chrystus i Zbawca. Nie da się temu zaprzeczyć. W dniach ostatecznych wcielony Bóg Wszechmogący wygłosił całą prawdę dla obmycia i zbawienia ludzkości i dokonał dzieła sądu, zaczynając od Domu Bożego. Gdy dokonywał swego dzieła, spotkał się z potępieniem i oporem ze strony KPCh i sił antychrysta, wysyłanych przez społeczność religijną. Ale w zaledwie 20 lat ewangelia królestwa, pochodząca od Boga Wszechmogącego, rozpowszechniła się w całych Chinach. Bóg Wszechmogący rzeczywiście utworzył grupę zwycięzców, pierwocinę, właśnie tu, w Chinach kontynentalnych. Teraz słowo wygłoszone przez Boga Wszechmogącego oraz różne materiały i filmy przygotowane przez Kościół Boga Wszechmogącego są dostępne w Internecie. Coraz więcej ludzi poznaje dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Tato, czy sądzisz, że człowiek mógłby czegoś takiego dokonać? To było możliwe tylko dzięki przewodnictwu dzieła Ducha Świętego. Tato, kto na tym świecie jest zdolny wyrazić prawdę i dokonać dzieła, które może podbić serca ludzi i zbawić ludzkość? Czyje dzieło może mieć wpływ na całą rasę ludzką? Oprócz Chrystusa wcielonego nie ma takiej osoby, która mogłaby dokonać takiego dzieła. Dzięki temu wszyscy możemy zobaczyć moc i autorytet słowa Bożego, a także wszechmocną wiedzę i cudowne czyny Boga. Bóg Wszechmogący to ukazanie się Boga wcielonego, Chrystusa dni ostatecznych. To absolutna prawda. Tato, czy nie dajesz wiary tym faktom?

Zheng Rui (Chrześcijanka): Tato, Bóg stał się ciałem, by wyrazić prawdę i dokonać swego dzieła. Tego nie zmieni wola człowieka. Czy uznasz wcielenie Boga za fakt, czy będziesz mu zaprzeczał, dzieła Bożego nie da się powstrzymać. Bóg Wszechmogący rzecze: „Dzieło Boga jest jak potężnie narastające fale. Nikt nie może powstrzymać Jego ani Jego kroków. Tylko ci, którzy słuchają uważnie słów Boga, szukają Go i pragną Bożej obecności, mogą podążać w ślad za Nim i przyjąć Bożą obietnicę. Pozostali zostaną całkowicie unicestwieni i należycie ukarani” („Słowo ukazuje się w ciele”). Tato, dzieło sądu Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych wkrótce się dokona. Dlatego katastrofa zbliża się nieuchronnie. Wszyscy, którzy wypierają się Boga i stawiają Mu opór, zostaną zgładzeni. Gdy to nastąpi, uznanie istnienia Boga Wszechmogącego będzie daremne, gdyż będzie już za późno. Tylko ci, którzy zostali oczyszczeni i udoskonaleni, poddając się osądowi Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, przetrwają kataklizm i wkroczą do królestwa Bożego. Tato, jesteś inteligentnym człowiekiem. Mam nadzieję, że teraz, po wysłuchaniu tych słów, rozumiesz ten fakt.

ze skryptu filmu pod tytułem „Komunistyczna reedukacja w domu”

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź