Doświadczywszy Bożego sądu i karcenia, jak również wszelkiego rodzaju prześladowań i cierpienia, stworzeni przez Boga zwycięzcy niosą w dniach ostatecznych donośne świadectwo. Czego więc dotyczy owo świadectwo?

19 października 2019

Wersety biblijne do wykorzystania

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci” (Obj 12:10-11).

Klasyczne słowa Boga

Powiedziano wcześniej, że Bóg wybierze i pozyska tę grupę. Im większe dzieło On wykonuje w was, tym głębsza i czystsza będzie wasza miłość do Boga. Im większe jest dzieło Boga, tym bardziej człowiek jest w stanie zasmakować Jego mądrości i tym głębsza staje się jego wiedza o Nim. W dniach ostatecznych dobiegnie końca okres 6000 lat Bożego planu zarządzania. Czy może się tak po prostu, tak łatwo skończyć? Czy Jego dzieło się skończy, gdy podbije On ludzkość? Czy może to być takie proste? Ludzie wyobrażają sobie, że jest to takie proste, lecz to, co robi Bóg, tak prostym nie jest. Bez względu na to, o jaką część Bożego dzieła chodzi, jest ono dla człowieka niezgłębione. Dzieło Boże byłoby bez znaczenia i wartości, gdybyś mógł je zgłębić. Dzieło dokonywane przez Boga jest niezgłębione; stoi w zbyt wielkiej sprzeczności z twoimi pojęciami, a im bardziej jest z nimi niezgodne, tym bardziej widać, jak znaczące jest dzieło Boże; gdyby było zgodne z twoimi pojęciami, to byłoby pozbawione znaczenia. Dzisiaj czujesz, że dzieło Boże jest zbyt wspaniałe i im bardziej jest ono wspaniałe, tym bardziej czujesz, że Bóg jest niezgłębiony, oraz widzisz, jak wielkie są Jego uczynki. Gdyby wykonywał swoje dzieło tylko powierzchownie oraz zdawkowo, aby podbić człowieka – i już – to człowiek nie byłby w stanie dostrzec znaczenia Bożego dzieła. Chociaż teraz jesteście w niewielkim stopniu oczyszczani, jest to bardzo korzystne dla rozwoju waszego życia, a więc takie trudności są dla was sprawą najwyższej wagi. Dzisiaj otrzymujesz odrobinę oczyszczenia, ale później naprawdę będziesz w stanie ujrzeć czyny Boże, a w końcu powiesz: „Jakże wspaniałe są czyny Boże!”. Te słowa będą brzmiały w twoim sercu. Doświadczywszy przez pewien czas Bożego oczyszczenia (próby posługujących i czasu karcenia), niektórzy ludzie w końcu powiedzieli: „Wiara w Boga jest naprawdę trudna!”. Ta „trudność” pokazuje, że Boże uczynki są niezgłębione, że Boże dzieło ma wielkie znaczenie oraz wartość, a także że jest więcej niż godne tego, aby człowiek je sobie cenił. Jeśli po wykonaniu tak dużej pracy nie posiadłeś najmniejszej wiedzy, to czy Moja praca może ciągle mieć wartość? To sprawi, że powiesz: „Służba Bogu jest naprawdę trudna, czyny Boże są tak wspaniałe, Bóg jest naprawdę mądry! Jakiż On cudowny!”. Jeśli po okresie doświadczania będziesz w stanie wypowiedzieć takie słowa, to jest to dowodem, że pozyskałeś w sobie dzieło Boże. Pewnego dnia, gdy będziesz za granicą, aby głosić ewangelię i ktoś cię zapyta: „Jak ma się twoja wiara w Boga”, będziesz mógł powiedzieć: „Czyny Boga są tak cudowne!”. Gdy tylko usłyszą twoje słowa, poczują, że coś jest w tobie i że czyny Boże są naprawdę niezgłębione. Oto co znaczy składać prawdziwe świadectwo. Powiesz, że dzieło Boże jest pełne mądrości i że Jego dzieło w tobie naprawdę cię przekonało oraz podbiło twoje serce. Będziesz zawsze Go kochać, ponieważ On jest więcej niż godny ludzkiej miłości! Jeśli potrafisz omawiać te rzeczy, możesz poruszać ludzkie serca. Wszystko to jest składaniem świadectwa. Jeśli jesteś zdolny do tego, by być żywym świadectwem, do poruszania ludzi do łez, to pokazuje, że naprawdę jesteś tym, który miłuje Boga. Dzieje się tak, ponieważ jesteś w stanie dawać świadectwo miłości do Boga, a Jego działania mogą być przez ciebie wyrażane. Poprzez twoje wyrażanie tych spraw inni ludzie mogą doszukiwać się Jego działań, doświadczać Boga i będą mogli stanąć stabilnie w każdym otoczeniu, w jakim się znajdą. Składanie świadectwa jest autentyczne tylko wtedy, gdy dokonuje się w ten sposób, a tego właśnie się teraz od ciebie wymaga. Powinieneś mówić, że działania Boga są niezwykle cenne i godne bycia cenionymi przez ludzi; że Bóg jest tak szlachetny oraz tak szczodry, że nie tylko może mówić, ale jeszcze lepiej: może osądzać ludzi, oczyszczać ich serca, przynosić im radość – i może ludzi pozyskiwać, podbijać oraz udoskonalać. Z własnego doświadczenia zobaczysz, że Bóg naprawdę bardzo daje się kochać. Na ile teraz kochasz Boga? Czy naprawdę możesz powiedzieć to z głębi serca? Kiedy będziesz w stanie wypowiedzieć te słowa z głębi serca, będziesz w stanie składać świadectwo. Gdy twoje doświadczenie osiągnie ten poziom, będziesz w stanie być świadectwem dla Boga, będziesz odpowiednio do tego wykwalifikowany. Jeśli nie osiągniesz tego poziomu w swoim doświadczeniu, nadal będziesz zbyt daleko od Niego. To normalne, że ludzie mają słabości w oczyszczeniu, ale po nim powinniście być w stanie powiedzieć: „Jakże mądry jest Bóg w swoim dziele!”. Jeśli naprawdę potrafisz rozpoznać to w praktyce, jest to cenne, a twoje doświadczenie jest wartościowe.

z rozdziału „Ci, którzy mają być udoskonaleni, muszą przejść oczyszczenie”

Na każdym etapie Bożego dzieła wśród ludzi, kiedy spogląda się na nie z zewnątrz zdaje się ono być oddziaływaniem między ludźmi, jakby powstało dzięki przygotowaniom poczynionym przez ludzi lub wynikło z ludzkiej ingerencji. Jednak za kulisami każdy etap dzieła i wszystko, co się dzieje, jest zakładem szatana z Bogiem i wymaga, aby ludzie trwali mocno w świadectwie na rzecz Boga. Jako przykład weźmy próbę, której został poddany Hiob: Za kulisami szatan zakładał się z Bogiem, a to, co stało się z Hiobem, było efektem ludzkich czynów i ludzką ingerencją. Za każdym działaniem, które Bóg podejmuje w was, kryje się zakład szatana z Bogiem – za wszystkim kryje się toczona walka. Na przykład, jeśli jesteś uprzedzony do swych braci i sióstr, będziesz chciał powiedzieć pewne słowa – słowa, co do których czujesz, że mogą się nie spodobać Bogu – ale jeśli ich nie wypowiesz, będziesz odczuwał wewnętrzny dyskomfort i w tym momencie rozpocznie się w tobie walka: „Powiedzieć to, czy nie?” To jest ta walka. We wszystkim, co spotykasz na swojej drodze, toczy się więc walka, a jeśli ty toczysz wewnętrzny bój, to dzięki twojej faktycznej współpracy i twojemu faktycznemu cierpieniu Bóg działa w tobie. Ostatecznie potrafisz wewnątrz siebie odłożyć sprawę na bok i gniew wygasa w sposób naturalny. Taki jest efekt twojej współpracy z Bogiem. Wszystko, co ludzie robią, wymaga od nich zapłacenia określonej ceny za ich starania. Bez prawdziwego trudu nie mogą zadowolić Boga, ani nawet zbliżyć się do zadowolenia Boga i kończą na wygłaszaniu pustych sloganów! Czy te puste slogany mogą zadowolić Boga? Kiedy Bóg i szatan walczą w sferze duchowej, jak należy zadowalać Boga i jak należy trwać mocno w świadectwie na Jego rzecz? Powinieneś wiedzieć, że wszystko, co ci się przydarza, jest wielką próbą i czasem, w którym Bóg potrzebuje, abyś dawał świadectwo. Na zewnątrz to może się nie wydawać wielkim osiągnięciem, ale kiedy takie rzeczy się zdarzają, pokazują, czy kochasz Boga, czy też nie. Jeśli Go kochasz, to będziesz w stanie trwać mocno w świadectwie na rzecz Boga, a jeśli nie przekułeś jeszcze miłości Boga w czyn, to pokazuje, że nie jesteś człowiekiem, który wprowadza prawdę w życie, że jesteś pozbawiony prawdy, pozbawiony życia, że jesteś jak plewa! We wszystkim, co przydarza się ludziom, Bóg oczekuje, że będą oni trwali mocno w świadectwie na Jego rzecz. Teraz nie dzieje się z tobą nic wielkiego i nie dajesz wielkiego świadectwa, ale każdy szczegół codziennego życia wiąże się ze świadectwem na rzecz Boga. Jeśli będziesz umiał zdobyć podziw swoich braci i sióstr, członków rodziny i wszystkich wokół ciebie, jeśli pewnego dnia niewierzący przyjdą i będą podziwiać wszystko, co robisz, i zobaczą, że wszystko, co Bóg czyni, jest wspaniałe, to będzie znaczyło, że dałeś świadectwo. Chociaż nie masz wielkiego wglądu i niewiele umiejętności, to dzięki udoskonaleniu przez Boga jesteś w stanie Go zadowolić i być świadomym Jego woli. Inni zobaczą przez to, jak wielkiego dzieła dokonał On w maluczkich. Ludzie poznają Boga i stają się zwycięzcami nad szatanem i do pewnego stopnia lojalni wobec Boga. Nikt więc nie będzie bardziej niezłomny niż ta grupa ludzi. To będzie najwspanialsze świadectwo.

z rozdziału „Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga”

Ostatecznie bowiem jakiego świadectwa będzie się od ciebie oczekiwać? Żyjesz w kraju plugawym, lecz możesz stać się świętym, nie być dłużej plugawym i nieczystym; żyjesz pod panowaniem szatana, lecz wyzbywasz się jego wpływu, nie włada on tobą, ani cię nie dręczy, jesteś bowiem w rękach Wszechmocnego. Oto jest świadectwo i dowód zwycięstwa w bitwie z szatanem. Potrafisz się wyrzec szatana; to, co urzeczywistniasz, nie ujawnia szatana, lecz jest tym wszystkim, czego osiągnięcie wyznaczył człowiekowi Bóg, kiedy człowieka stwarzał: zwykłym człowieczeństwem, zwykłą racjonalnością, zwykłym wglądem, zwykłym postanowieniem miłości do Boga i lojalności wobec Niego. Takie jest świadectwo dawane przez Boże stworzenie. Mówicie: „Żyjemy w krainie plugastwa, ale dzięki Bożej opiece, dzięki Jego przywództwu i dzięki temu, że podbił On nas, wyzbyliśmy się wpływu szatana. To, że potrafimy być Mu dziś posłuszni, również jest skutkiem tego, że podbił nas Bóg – nie zaś tego, że jesteśmy dobrzy, czy naszej naturalnej miłości do Niego. Ponieważ Bóg nas wybrał i do tego właśnie nas przeznaczył, zostaliśmy dziś przez Niego podbici, możemy dać Mu swoje świadectwo i Mu służyć; również z tej racji, że Bóg nas wybrał i nas ochraniał, zostaliśmy ocaleni i wybawieni od władzy szatana, i jesteśmy zdolni zostawić za sobą całe plugastwo i zostać oczyszczonymi wśród narodu wielkiego czerwonego smoka”.

z rozdziału „Wewnętrzna prawda dzieła podboju (2)”

Podczas dzieła stałego podtrzymywania i wspierania człowieka Bóg przedstawia całą swoją wolę oraz wymagania wobec człowieka i pokazuje swoje czyny, usposobienie oraz to, co ma i czym On jest dla człowieka. Celem jest wyposażenie człowieka w postawę i umożliwienie mu uzyskania różnych prawd od Boga podczas podążania za Nim – prawd, które są bronią daną człowiekowi przez Boga, którą może walczyć z szatanem. Tak wyposażony człowiek musi zmierzyć się z próbami od Boga. Bóg ma wiele środków i dróg do wypróbowania człowieka, ale każda z nich wymaga „współpracy” Bożego wroga: szatana. Co oznacza, że dając człowiekowi broń, którą może on walczyć z szatanem, Bóg przekazuje człowieka szatanowi i pozwala szatanowi „wypróbować” postawę człowieka. Jeśli człowiek może wyrwać się z formacji bojowych szatana, jeśli może uciec z okrążenia szatana i nadal żyć, to człowiek zdał egzamin. Jeśli jednak człowiek nie opuści szatańskich formacji bojowych i podda się szatanowi, to nie zdał egzaminu. Niezależnie od aspektu człowieka, który Bóg bada, kryteria jego badania dotyczą tego, czy człowiek trwa niezłomnie w świadectwie, gdy jest zaatakowany przez szatana i czy opuścił Boga oraz poddał się i podporządkował szatanowi, gdy był w jego zasadzce. Można powiedzieć, że to, czy człowiek może być zbawiony czy też nie, zależy od tego, czy może zwyciężyć i pokonać szatana, a czy może zyskać wolność zależy od tego, czy jest w stanie podnieść samodzielnie broń daną mu przez Boga, aby pokonać niewolę szatana, sprawiając, że szatan całkowicie porzuci nadzieję i zostawi go w spokoju. Jeśli szatan porzuca nadzieję i rezygnuje z kogoś, oznacza to, że szatan nigdy więcej nie będzie próbował odebrać tej osoby Bogu, nigdy więcej nie będzie oskarżał i ingerował w tę osobę, już nigdy więcej nie będzie jej chciwie torturował lub atakował. Tylko taki człowiek został naprawdę pozyskany przez Boga. Jest to cały proces pozyskiwania ludzi przez Boga.

z rozdziału „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg II”

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź