Jaka jest różnica między dobrą religią a sektą zła?

28 maja 2019

Pan Long (Zastępca dyrektora bazy prania mózgu): Właśnie obejrzeliście film wyjaśniający, czym są sekty. Rząd podał nam swoją definicję sekty oraz jej pięć głównych cech charakterystycznych. Omówienie tych cech wyróżniających jest trudnym wyzwaniem. Ciężko je bowiem zrozumieć. Postaram się wyjaśnić to prosto i dokładnie. Przywódcy państwa określili chrześcijaństwo i katolicyzm mianem sekt, a Biblię sekciarską księgą. To powszechnie znane fakty. Mówiąc o powodach, dla których rząd uznał chrześcijańskie kościoły domowe, a zwłaszcza Kościół Boga Wszechmogącego, za sekty, to na podstawie własnych badań, stwierdzam że: ludzi, którzy twierdzą, że Bóg stworzył wszystko, którzy twierdzą, że Bóg jest Stwórcą i stworzył ludzkość, że Bóg sprawuje kontrolę nad wszechświatem oraz jest jego Panem, i którzy chcą byśmy czcili oraz wielbili Boga, należy uznać za sektę. Tych, którzy twierdzą, że Bóg jest święty, świadczą o bożej miłości i zbawieniu, potępiają szatana, jako złą siłę deprawującą ludzkość i którzy wprost atakują i potępiają partię, nazywamy sektą. Tych, co głoszą, że Pan Jezus powrócił i niosą świadectwo wcielonego Chrystusa, a o czynach zwykłego człowieka mówią tak, jak o dziele Zbawiciela i świadczą publicznie, że wszystkie słowa Chrystusa są bezwzględną prawdą, wzywając ludzi, by przyjęli Boga i poddali się Jemu zamiast partii, należy uznać za sektę. Wszystkich, którzy świadczą, że słowo Boga jest prawdą i że Pismo Święte jest słowem Boga, a „Słowo ukazuje się w ciele” – prawdą, Wszystkich, którzy potępiają marksizm-leninizm partii, należy uznać za sektę. Wszystkich, którzy niosą świadectwo Chrystusa dni ostatecznych, który daje ludziom możliwość zbawienia, wzywających ludzi, by szli za Bogiem, by móc wstąpić do Jego królestwa, trzeba uznać za sektę. Dlatego też rząd uznał wszystkie kościoły chrześcijańskie, a zwłaszcza Kościół Boga Wszechmogącego, za sekty. Czy teraz rozumiecie, czym jest sekta? W Chinach rządzi partia komunistyczna. Partia wyznaje ateizm i marksizm-leninizm, które są sprzeczne z teizmem. Partia uznaje wszystkich wierzących w Boga za sekty. To świadczy o jej bezwzględnej władzy. Tylko partia komunistyczna jest wielka, wspaniała i nieomylna. Wszystko sprzeczne z marksizmem-leninizmem jest złe i partia chce tego wszystkiego zakazać. W Chinach trzeba uznawać partię za wielką. Czy jest w tym cokolwiek złego? Bez względu na wasze poglądy, mówcie otwarcie. Przedyskutujmy to.

Wang Xuebi (Nauczyciel robiący pranie mózgu): Pan Dyrektor bardzo jasno przedstawił charakterystykę sekt. Wszyscy pewnie zrozumieli, więc dodam tylko to: Twierdzicie, że Jezus powrócił jako Bóg Wszechmogący – Chrystus dni ostatecznych, że Bóg Wszechmogący wyraża prawdę, by oczyścić i zbawić ludzkość i że nadeszło królestwo niebieskie. To podzieliło wiernych, a miliony ludzi zwróciły się ku Bogu Wszechmogącemu. Spowodowało to niepokoje społeczne w Chinach. Zakłócacie porządek publiczny. Dlatego rząd uznał Kościół Boga Wszechmogącego za sektę i rozprawia się z nim. Oszukano was. Zbłądziliście. Liczymy, że okażecie skruchę i opuścicie wasz Kościół dla Kościoła Potrójnej Autonomii. Tak unikniecie odpowiedzialności karnej. Co myślicie?

Zhang Mingdao (Chrześcijanin): Dyrektorze Pan, panie Wang, wyjaśniliście, co partia komunistyczna uznaje za sektę. Sądzę jednak, że potępienie ze strony rządu jest absurdalne. Bo decydując o tym, co jest sprawiedliwe, a co złe, trzeba wiedzieć, co jest prawdą i co jest zgodne ze słowami Boga. Po pierwsze musimy pamiętać, że tylko jeden prawdziwy Bóg, Stworzyciel świata, jest prawdą. Bóg jest ponad wszystkim i musimy Go wielbić. Często słyszy się: „Duch czuwa nad tobą” „Niebo przygląda się czynom człowieka”, „Niech się dzieje wola nieba”, „Serce ludzkie jest sprawiedliwe”, „Zło rodzi zło, a dobro rodzi dobro” czy „Modlitwa nie zbawi od kary niebios”. Te powiedzenia dowodzą, że Pan jest Władcą wszystkiego i wszystko obserwuje. Bóg jest prawdą, a całe dobro pochodzi od Niego. Wszystkie prawa moralne pochodzą z Bożego dzieła i słów Boga. Od stworzenia świata Bóg głosi prawdę, zmywa grzechy człowieka i zbawia go. Bóg jest Odkupicielem człowieka. Nasza wiara, uwielbienie Boga i podążanie za Nim są dobre – to właściwie obrana droga i Bóg jej błogosławi. A wszystko, co negatywne i złe, pochodzi od szatana. Wszystko, co przeczy, opiera się Bogu i jest Mu wrogie, jest złem. Czym więc jest sekta? Tym, co występuje przeciw Bogu, przeciw prawdzie wyrażanej przez Boga, tym, co wypiera się dzieła Boga i je potępia tym, co prowadzi ludzi w ciemność, oddalając ich od Boga, tak, że wpadają w sidła zła, zmuszając Boga, by unosił się gniewem. Sekta jest właśnie takim złem. Odkąd partia jest u władzy, szerzy ateizm i ewolucję, aby nas oszukiwać i deprawować. Przez nią wyparliśmy się Boga, przeciwstawiliśmy się Mu i zdradziliśmy Go, obrażając tym Boże usposobienie i narażając się na Jego gniew. Sprzeciwiając się Bogu, Komunistyczna Partia Chin sprowadziła katastrofę. Ludzie cały czas cierpią, a wielu ucieka za granicę. Partia komunistyczna zbyt długo nienawidzi Boga i się Mu przeciwstawia, czyniąc zło tak wielkie, że ogromu jego nie sposób zmierzyć. Jedyną prawdziwą sektą jest KPCh. Twierdząc, że kościoły chrześcijańskie są sektami, partia wypacza fakty.

Wang Xuebin: Zhang Mingdao! Masz czelność podważać nasze słowa i twierdzić, że partia jest sektą? Co za tupet!

Han Dongmei (Chrześcijanka): Dyrektorze, panie Wang, naprawdę należy się głębiej zastanowić nad tym, co można uznać za sektę. Przez tysiące lat szatan szerzył herezje i fałsz, deprawując ludzkość, by wypierała się Boga i zdradzała Go. Świat jest przez to bardziej mroczny i więcej w nim zła. Odkąd partia komunistyczna doszła do władzy, szerzy ateizm i ewolucję, twierdząc, że „na świecie nie ma Boga i że nigdy nie istniał żaden Zbawca” lub „że człowiek jest panem nieba i ziemi”, „potrafi sam okiełznać naturę”, że „nasz los leży w naszych rękach”, opowiadając, że „kto pierwszy, ten lepszy”, że „światem rządzi pieniądz” i podobne herezje, które deprawują naród, sprawiając, że stajemy się bardziej aroganccy, zachłanni i niegodziwi. Ludzie wyzbywają się człowieczeństwa i sumienia. Niczym diabeł są zdolni do wszelkiego zła, nawet do morderstwa. W Chinach, najbardziej ogarniętej złem części świata, pojawił się Bóg i wyraził prawdę, aby oczyścić i zbawić ludzkość, pomóc nam uwolnić się od władzy szatana, zwrócić się ku Bogu i światłu. I choć jest to samym dobrem, spotkało się z potępieniem, represjami i prześladowaniami. Czy partia nie działa w ten sposób wbrew woli niebios? Ludzie mający sumienie wiedzą, że wiara w Boga jest dobrem i że tylko dzieło Boga i boża prawda mogą zbawić ludzkość. Prawdziwa droga to ta, która wyraża prawdę i zbawia ludzi. Wszystko, co ludzi oszukuje, deprawuje i zwodzi na drogę ciemności, jest złą sektą. To właśnie odróżnia właściwą ścieżkę od sekty. Jeśli kościół, który otrzymuje dzieło Boże i przyjmuje prawdę, ktoś nazywa sektą, to mija się z prawdą. Nie ma na to zgody.

Su Zhiqing (Chrześcijanka): Tak. Tylko Bóg jest drogą, prawdą i życiem. Tylko Bóg może dać człowiekowi prawdę i światło, zbawić od grzechu, uwolnić od szatana i wprowadzić do Bożego królestwa. Nazywanie sektą kościoła Bożego jest największym złem. Takie zło może czynić tylko partia komunistyczna. Każdy etap dzieła Boga ma zbawić ludzkość. W Wieku Łaski Bóg przybrał postać ludzką jako Pan Jezus. Z wyglądu był zwykłym człowiekiem. Ale wyrażał prawdę, by odkupić ludzkość. Poświęcił się, by uwolnić ludzi od ich grzechów i potępienia i pozwolić im żyć w Bożej łasce. Wówczas wyznawcy judaizmu byli w zmowie z władzą, usiłując skazać Pana Jezusa. Ukrzyżowali Go. Myśleli, że położą w ten sposób kres Jego dziełu. A co się stało? Dziś ewangelia Pana Jezusa dotarła w każdy zakątek świata. Bóg błogosławił milionom ludzi. Religie uznały, że Pan Jezus jest Zbawicielem. Prawdziwą drogą jest kościół, który powstał z dzieła Pana Jezusa. Tylko partia komunistyczna nazywa kościoły chrześcijan sektami, a Biblię Świętą – sekciarską księgą. Nieprawda?

Zhang Mingdao: Mnie nie dziwi, że partia potępia dzieło Pana Jezusa, a chrześcijaństwo nazywa sektą. Partia to szatański reżim, nienawidzący prawdy i Boga. A zwłaszcza tego, gdy Bóg pojawia się, by dokonać dzieła. Wynika to z szatańskiej natury. W dniach ostatecznych Pan powrócił jako Bóg Wszechmogący, który wyraża prawdę i sądzi, aby oczyścić i zbawić ludzi oraz wprowadzić ich do królestwa bożego, kończąc wiek ciemności i zła. Sam fakt, że Bóg pojawił się i dokonał dzieła, wystarczy, by uznać, że na każdym jego etapie wiedzie ludzkość ku rozwojowi, a cała prawda Boża prowadzi ludzkość w stronę światła. Bez słów i dzieła Boga ludzkość nie zrobiłaby postępów, tylko bardziej grzęzłaby w grzechu. A co, jeśli znajdą się tacy, którzy nazwą dzieło Boże sektą? Wówczas trzeba się nad tym zastanowić. Wiele osób szukających prawdy, a należących do różnych wyznań, przeczytało słowa Boga Wszechmogącego i zgodziło się, że są one głosem Boga. Bóg Wszechmogący to Zbawiciel dni ostatecznych. Słowa Boga Wszechmogącego są prawdą. Usłyszało je i podało dalej mnóstwo ludzi. Dlaczego partia uparcie robi wszystko, by potępić dzieło i kościół Boga? Dlaczego, im bardziej jest coś dziełem Boga, im bardziej coś jest prawdą i dobrem, tym mocniej partia to atakuje i potępia? Czy nie jest to działanie reakcyjne i wbrew niebu? Widzimy teraz wyraźnie, że sektami są organizacje, które nienawidzą prawdy, wypierają się Boga i są Mu wrogie. Sektą jest grupa szerząca plotki i fałsz, aby deprawować i oszukiwać ludzkość. Sektą jest grupa, która potępia kościół chrześcijański i jest wroga Chrystusowi. Sektą jest każda grupa, która wypiera się Chrystusa, jest wroga prawdzie lub Chrystusowi. Najgłośniej zaprzecza i oponuje Chrystusowi partia. Nienawidzi Go i prawdy najmocniej. Dlatego to partia komunistyczna jest naprawdę złą sektą. Takie jest moje zdanie. Dziękuję.

ze skryptu filmu pod tytułem „Kłamstwa komunizmu”

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź