Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Dlaczego KPCh zmusza chrześcijan do wstępowania do Kościoła Potrójnej Autonomii?

47

Hou Xiangke (Szef Biura Bezpieczeństwa Publicznego):Han Lu, musisz wiedzieć, że KPCh to partia ateistyczna, ma początek w rewolucji. Jest najbardziej wroga Bogu i słowu Bożemu. Partia Komunistyczna nienawidzi prawdy, którą przyjmujecie ani drogi, którą kroczycie. Jesteście solą w oku Partii Komunistycznej. Dlatego Partia będzie surowo was represjonować, karać i delegalizować. W Chinach, jeśli wierzy się w Boga, trzeba akceptować kierownictwo Partii, a także Kościół Potrójnej Autonomii i Zjednoczony Front oraz kroczyć drogą miłości do kraju i religii. Nie ma innego wyjścia. Teraz już rozumiesz?

Han Lu (Chrześcijanka): Komendancie Hou, mówi pan, że wiara w Boga musi być w zgodzie z systemem państwowym. Gdy wybierze się właściwą drogę życiową, trzeba nią kroczyć, niezależnie od porażek i niepowodzeń. To jedyna droga do prawdy i życia. Wiara w Boga kieruje nas na właściwą drogę, a pan każe nam akceptować Kościół Potrójnej Autonomii i Zjednoczony Front Partii. Pan wie, że Kościół Potrójnej Autonomii jest kontrolowany przez chiński rząd komunistyczny, a jego duchowni zostali wyznaczeni przez władze i że nie wolno tam nauczać o prawdach Biblii ani drodze życia duchowego czy proroctwie z Księgi Objawienia. Nie wolno mówić o miłości i posłuszeństwie wobec Boga, tylko o fortunie, wielbieniu Boga dla korzyści i o posłuszeństwie wobec ludzi u władzy. Czy to jest wiara w Boga? Czy w taki sposób można przyjmować prawdę? Wierząc w Boga, podążamy za prawdą, odrzucamy zepsucie, zyskujemy prawdę i człowieczeństwo, by otrzymać Boże zbawienie i dotrzeć do szczęśliwego miejsca. Jeśli spełnimy wymagania KPCh i przystąpimy do Ruchu Potrójnej Autonomii, nie będziemy mogli otrzymać prawdy i pozbyć się zepsucia. Jak wtedy otrzymamy zbawienie? Partia Komunistyczna chce kontrolować wierzących w Boga, zmusić nas do wiary według swoich wymagań. To niedopuszczalne. Ingerencja w wolność religijną po cichu zabija duszę.

Han Lu: Czy to, co powiedziałam, nie jest prawdą? Partia Komunistyczna to szatański reżim, który najbardziej nienawidzi Boga. Potępiła chrześcijaństwo jako sektę, a Biblię i księgi ze słowem Boga określiła mianem sekciarskich. Wiele Biblii podarowanych z zagranicy wrzucono do morza. Skonfiskowano i zniszczono niezliczone egzemplarze należące do chrześcijan. Nie przyznacie, że to wszystko prawda? Nikt nie odważy się temu zaprzeczyć. Mianowaliście duchownych w społeczności religijnej, interweniowaliście w sprawach kościelnych. To wyjątkowo nierozsądne! Wierzący w Boga chcą dążyć do prawdy, żyć jak prawdziwi ludzie, chcą, by ich życie miało sens. Nawet nie pozwalacie im odejść. Wierzącym w Boga robicie problemy, utrudniacie działalność kościołowi, fabrykujecie plotki, zmyślacie zarzuty przeciw wierzącym w Boga i wysyłacie ich do więzień. Nie cofniecie się przed niczym, by całkiem zakazać działalności kościoła. Nie ma w tym przyzwoitości. Zgodzicie się ze mną?

Hou Xiangke: Myślisz, że lubię prześladować wierzących w Boga? To jest polityka Partii. Tajne dokumenty z Komitetu Centralnego wymagają tego na wszystkich szczeblach administracji. Nie mam na to wpływu. Wierzący nie angażują się w politykę ani nie popełniają przestępstw. Ale sposób, w jaki wierzycie w Boga i głosicie słowo Boga Wszechmogącego oraz dajecie Mu świadectwo, wywiera w Chinach zbyt wielki wpływ. Kościół Boga Wszechmogącego przyciąga coraz większe rzesze ludzi z różnych wyznań. Dlatego Partia musi tłumić waszą działalność. Wiesz, czemu KPCh nie rozprawia się z Kościołem Potrójnej Autonomii? Bo Kościół Potrójnej Autonomii wypełnia polecenia, jest posłuszny. Nie tak jak wy, którzy głosicie ewangelię i dajecie świadectwo Bogu. Właśnie dlatego Partia Komunistyczna przymyka na nich oko. Twierdzisz, że tego nie wiesz? Czy Partii zabraknie powodów, kiedy będzie was chciała aresztować? Musi tylko spreparować kilka faktów, a potem potępić was jako sektę, aby uzasadnić represje. Głos Partii Komunistycznej brzmi głośniej niż wasz. Dlatego też większość ludzi jej słucha. I dlatego musicie znosić te cierpienia i krzywdy. Partia przedstawia fałszywe argumenty przeciw wam, potępia was za pomocą mediów, a nawet opłaca niektóre zachodnie media, by was atakowały. Taka jest prawda. Wasze oburzenie i sprzeciw są daremne. Partia musi tak robić, by zakazać działalności kościołowi. Kto wam kazał sprzeciwiać się Partii?

ze skryptu filmu pod tytułem „Słodycz w niedoli”

Powiązane treści