Czy osoby, które wierzą w Boga, naprawdę nie dbają o swoje rodziny?

28 maja 2019

Mu Xinping (małżonka ministra miejskiego Departamentu Zjednoczonego Frontu Pracy): Xiaoyi, Xiaorui, chcę z wami o czymś porozmawiać. Zgadzam się, że wiara w Boga to coś dobrego. Pomaga obrać właściwą ścieżkę. Dlatego, wiedząc, że obydwoje wierzycie w Boga, poczułam ulgę. Nie muszę się martwić, że zejdziecie na złą drogę. Ale czytałam dokumenty rządowe, które ostrzegają, że niektórzy z tych, co wierzą w Boga Wszechmogącego, porzucają swoje rodziny, by głosić ewangelię. Niektórzy nawet przez całe życie nie zakładają rodziny. Dokumenty mówią też, że rząd chce zatrzymać grupę osób, które wierzą w Boga Wszechmogącego, i zabić członków innej! Napisali: „oddziały nie wycofają się, póki nie wyegzekwują zakazu". Wielu wiernych Kościoła Boga Wszechmogącego aresztowano i uwięziono. Zostali ranni, a nawet okaleczeni. Niektórzy stracili pracę, a nawet rozbito ich rodziny. W odpowiedzi na to wszystko mówi się, że wierzący nie dbają o swoje rodziny. Xiaoyi, Xiaorui, myślicie, że to prawda? Muszę to powiedzieć, nie możecie rezygnować z małżeństwa ani porzucić rodziny. Jeśli tak ma wyglądać wasza wiara, błagam was, nie wierzcie w Boga Wszechmogącego. Proszę, spełnijcie moją prośbę.

Zheng Rui (Chrześcijanka): Mamo, wiesz, że wiara prowadzi nas w dobrym kierunku, to wspaniale. Jeśli pojmiesz także, że ukazanie się Boga i Jego dzieło przyniosą zbawienie, ty też podążysz ścieżką Boga. Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom, rodziców lub braci, żonę lub dzieci dla królestwa Bożego; I nie otrzymał o wiele więcej w tym czasie, a w przyszłym świecie życia wiecznego” (Łk 18:29-30).

Zheng Yi (Chrześcijanin): Powiedział także: „Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 10:38-39).

Zheng Rui: Tak, mamo. Jeśli przeczytasz te słowa Pana Jezusa, dowiesz się, jakimi ludźmi są Jego prawdziwi wyznawcy. To właśnie takich wiernych KPCh nienawidzi najbardziej. Hej, mamo, czy wiesz dlaczego w ten sposób podążają za Panem?

Podążają za Panem w ten sposób, by iść za prawdą, dla życia i dla Pana. Mogą zrezygnować z wszelkiej ziemskiej chwały i bogactwa, nie dbają o przyjemności cielesne, są skłonni znosić trudy, by nauczać ewangelii i dawać świadectwo Pana. To tacy szlachetni ludzie! Pan nagradza takich ludzi. Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego KPCh ich tak nienawidzi, oczernia i potępia. Dlaczego zamykają ich w więzieniach i mordują? KPCh mówi, że „oddziały nie wycofają się, póki nie wyegzekwują zakazu". Czy to nie jest uparte działanie przeciwko Niebiosom? I opór wobec Boga? Moim zdaniem to, co KPCh zrobiła tym ludziom, którzy wierzą w Boga, to zbrodnia i grzech. To reakcjonizm. Mamo, musisz dostrzegać różnicę.

Zheng Yi: Mamo, osoby, które wierzą w Boga, głoszą ewangelię i dają świadectwo Bogu, by inni mogli zostać zbawieni. Widzisz, że świat staje się coraz bardziej mrocznym i złym miejscem. Ludzie są zdemoralizowani. Wspierają zło i brzydzą się prawdą. Podążają za złymi, światowymi trendami, pragną jeść, pić, bawić się i oddawać grzesznym przyjemnościom, a nawet otwarcie odrzucają Boga, stawiają Mu opór i działają przeciw Niemu. Mamo, ten świat jest zły, a ludzie zdemoralizowani, czy nie powinni byli zostać zniszczeni dawno temu? Biblia zawiera proroctwo katastrofy w dniach ostatecznych. Musimy powrócić do Boga Wszechmogącego, przyjąć z Jego rąk obmycie i zbawienie, albo zostaniemy zgładzeni w katastrofie. Klęska jest nieuchronna, ludzkość czeka całkowita zagłada. Wyrażając prawdę w dniach ostatecznych, wcielony Bóg Wszechmogący rozpoczął swoje dzieło, by osądzić i oczyścić człowieka, by człowiek uwolnił się od grzechu i mógł wstąpić do królestwa Bożego. Czy nie sądzicie, że to wspaniałe wieści? Bóg przybył zbawić człowieka. Czy to nie jest Boża miłość? Jeżeli ludzkość pragnie zbawienia, istnieje tylko jedna droga. Przyjęcie sądu Boga Wszechmogącego i oczyszczenie z zepsucia, a w efekcie ocalenie przed skutkami katastrof dzięki Bożej ochronie. Wierzący w Boga Wszechmogącego rozumieją, że Bóg pragnie naszego zbawienia. Są gotowi poświęcić wygody i stawić czoło prześladowaniom KPCh, by głosić i dawać świadectwo ewangelii królestwa Boga Wszechmogącego. Wierzący znoszą to wszystko, żeby więcej ludzi przetrwało dzięki zbawieniu Boga. To wypełnianie woli Bożej, mamo. Tak jak Pan Jezus powiedział: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16:15). Bóg Wszechmogący rzecze: „Naszą powinnością i obowiązkiem, jako przedstawicieli rasy ludzkiej i pobożnych chrześcijan jest ofiarowanie naszych umysłów i ciał, aby spełniać polecenia Boga, ponieważ w pełni pochodzimy od Niego, a nasze istnienie zawdzięczamy Bożemu zwierzchnictwu. Jeśli nasze umysły i ciała nie będą na polecenie Boga ani słusznej sprawie ludzkości, wówczas nasze dusze nie będą godne tych, którzy zginęli śmiercią męczeńską na polecenie Boga, a jeszcze bardziej niegodne Boga, który zapewnił nam wszystko” („Słowo ukazuje się w ciele”). Tato, mamo, myślicie, że wierzący w Boga Wszechmogącego, nie wiedzą, jak niebezpieczne jest głoszenie ewangelii? Jeśli tak sądzicie, to jesteście w błędzie. Głoszenie ewangelii jest zgodne z wolą Nieba i ludzi. To postawa moralna i prawa! Ale KPCh zdradziła wolę Nieba i ludzi, poprzez potępienie dobrodziejstw Chrystusa i brutalne prześladowania. Wielu chrześcijan zostało wysiedlonych i wszyscy stracili domy. Bardzo wielu aresztowano i wtrącono do więzienia, a niektórzy zostali nawet zabici! KPCh przyczyniła się do rozpadu niezliczonych rodzin chrześcijańskich. A mimo to rząd twierdził, że to ich wiara w Boga doprowadziła do rozbicia rodziny. Czy to nie jest zwykłe przekręcanie faktów? Czy nie byłoby inaczej, gdyby KPCh nie aresztowała chrześcijan? Czy to nie KPCh popełniła grzech, prześladując chrześcijan? Nie ma nic złego w wierze w Boga. Mnóstwo ludzi na świecie wierzy, a ich rodziny się nie rozpadają. Czy nie jest tak? Niektórzy ignoranci nadal dają się oszukać KPCh absurdalnymi plotkami. Nie winią KPCh za prześladowanie chrześcijan, winią chrześcijan za wiarę w Boga. Czy to nie jest bezmyślne i niedorzeczne? Mamo, tato, musicie dostrzec prawdę. Nie słuchajcie tych absurdalnych plotek rozsiewanych przez KPCh.

Mu Xinping: Teraz, gdy was wysłuchałam, rozumiem. KPCh uwięziła, a nawet zabiła mnóstwo osób, wierzących w Boga. Rozbiła tyle rodzin, ale odpowiedzialność zrzuca na ofiary i twierdzi, że to ich wina, bo wierzą w Boga. Czy to nie jest przekręcanie faktów? Komunistyczny rząd jest nikczemny i bezwzględny. Ci, którzy wierzą w Boga, wolą znosić prześladowania ze strony rządu i głosić ewangelię, by ocalić innych. To godne podziwu. Ci ludzie są naprawdę pełni cnót!

ze skryptu filmu pod tytułem „Komunistyczna reedukacja w domu”

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź