Co należy rozumieć przez chrześcijaństwo?

28 maja 2019

Zheng Weiguo (minister miejskiego Departamentu Zjednoczonego Frontu Pracy): Od lat pracuję dla Zjednoczonego Frontu i badałem liczne religie. Chrześcijanie, katolicy, kościoły ortodoksyjne – wszyscy wierzą w Jezusa. Ale wasza wiara w Boga Wszechmogącego jest inna. Dokumenty KPCh mówią, że Kościół Boga Wszechmogącego to nie chrześcijaństwo. Głosicie ewangelię pod pozorem chrześcijaństwa różnym wyznaniom, które nie uznają was za wyznanie chrześcijańskie. Nigdy nie pozwolę, byście wierzyli w Boga Wszechmogącego, tylko w chrześcijaństwo. Prześladowania rządu będą mniejsze. Jeśli traficie do więzienia za wiarę w Boga Wszechmogącego, wasze życie będzie zagrożone. KPCh zdaje sobie sprawę, że osoby, które wierzą w Boga Wszechmogącego, podążają za Chrystusem w dniach ostatecznych i są wiernymi uczniami i apostołami Chrystusa. KPCh najbardziej boi się księgi Słowo ukazuje się w ciele, zawierającej słowa Chrystusa wypowiedziane w dniach ostatecznych i tej niereformowalnej grupy, która idzie śladem Chrystusa w dniach ostatecznych. Uczyliśmy się historii chrześcijaństwa. I Judaizm i Cesarstwo Rzymskie najbardziej bali się wiernych uczniów i apostołów Jezusa. Więc, gdy ich pojmano, szybko zostali straceni. Jeśli dziś działania grupy, która podąża za Chrystusem dni ostatecznych, nie zostaną całkowicie zakazane, wystarczy kilka lat, a pochłoną całą społeczność religijną. Już kilka frakcji chrześcijańskich w Chinach zostało wchłoniętych przez Kościół Boga Wszechmogącego. KPCh jasno stawia sprawę. Jeżeli KPCh nie sfabrykowałaby sprawy Zhaoyuan, może nadszedłby dzień, w którym wszystkie społeczności religijne świata zostałyby wchłonięte przez Kościół Boga Wszechmogącego. Jeżeli Kościół Boga Wszechmogącego wchłonie społeczności religijne, będzie to niekorzystne dla rządów KPCh. Dlatego Komitet Centralny uchwalił, że zmobilizuje wszelkie siły, by zlikwidować Kościół Boga Wszechmogącego. Powinniście wiedzieć, że powstanie Błyskawicy ze Wschodu wzięło szturmem nie tylko Chiny, ale też cały świat. Przy tak szeroko zakrojonych działaniach KPCh musi rozpocząć masową kampanię, by was powstrzymać. Jeśli musicie wierzyć w Boga, wybierzcie chrześcijaństwo. Koniec z wiarą w Boga Wszechmogącego. Kościół Boga Wszechmogącego nie jest chrześcijański.

Zheng Yi (Chrześcijanin): Tato, właśnie sam powiedziałeś, dlaczego KPCh chce powstrzymać Kościół Boga Wszechmogącego. Ale czy wiesz, dlaczego duże frakcje chrześcijańskie przyłączyły się do Kościoła Boga Wszechmogącego? To dlatego, że ludzie ze wszystkich wyznań i frakcji usłyszeli głos Boga. Gdy ujrzeli ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, uznali, że Pan Jezus powrócił. Więc wszyscy zwrócili się do Boga Wszechmogącego. To wspaniałe wieści, na które czekali wierni ze wszystkich społeczności religijnych. Tato, Chrystus dni ostatecznych ukazał się, by dokonać swego dzieła. A z czasem wszystkie frakcje i wyznania chrześcijaństwa zwrócą się do Boga Wszechmogącego. To znak naszych czasów. To wyraźnie pokazuje, że dzieło Boga stworzyło chrześcijaństwo, a także Kościół Boga Wszechmogącego. Chrześcijaństwo to Kościół Wieku Łaski. Kościół Boga Wszechmogącego to Kościół Wieku Królestwa. Oba są częścią chrześcijaństwa. Dlaczego KPCh zaprzecza, że Kościół Boga Wszechmogącego należy do chrześcijaństwa? KPCh to ateistyczna partia polityczna, satanistyczny reżim, który nienawidzi prawdy i sprzeciwia się Bogu. Co oni wiedzą o chrześcijaństwie? Jakim prawem decydują, który kościół należy do chrześcijaństwa, a który nie? KPCh nic nie wie o chrześcijaństwie. Jak zatem śmie potępiać kościół Boga? KPCh postępuje bezwstydnie, udając, że rozumie coś, czego nie pojmuje.

Zheng Rui (Chrześcijanka): Dokładnie tak. KPCh otwarcie nazywa chrześcijaństwo sektą, a Pismo Święte sekciarską księgą. Zniszczyła jej niezliczone egzemplarze. A nawet wrzuciła do oceanu Biblie wysłane z zagranicy. To powszechnie znany fakt. A teraz KPCh twierdzi, że Kościół Boga Wszechmogącego nie jest chrześcijański. Każdy rozsądny człowiek powinien rozumieć, o co tu chodzi. KPCh zrobiła wszystko, by potępić Kościół Boga Wszechmogącego i by opinia publiczna poparła zakaz nałożony na Kościół. Ich celem jest zakazanie dzieła Bożego i utworzenie ateistycznego regionu Chin. To jest podstępny zamiar KPCh. Tato, czy to co mówię, nie jest prawdą?

Zheng Yi: Tato, KPCh to partia ateistyczna. Jak może rozumieć chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo rozpoczęło się od ukazania i dzieła wcielonego Pana Jezusa. Pan Jezus to Chrystus, więc kościoły, które oddają Mu cześć, to chrześcijaństwo. Pan Jezus obiecał, że wróci i Pan Jezus powrócił. Tym razem wcielił się w Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący to Chrystus w dniach ostatecznych. Osoby wierzące w Boga Wszechmogącego wierzą w Chrystusa. Osoby, które wierzą w Chrystusa, są chrześcijanami. Pan Jezus i Bóg Wszechmogący są wcieleniami Boga w różnych czasach. Zarówno wiara w Pana Jezusa jak i w Boga Wszechmogącego to chrześcijaństwo. Teraz to Kościół Boga Wszechmogącego jest chrześcijaństwem. A dokładniej w dniach ostatecznych tylko wiara w Boga Wszechmogącego to prawdziwe chrześcijaństwo, gdyż ukazanie się Boga Wszechmogącego — Chrystusa dni ostatecznych — zakończyło Wiek Łaski i rozpoczęło Wiek Królestwa. Tylko ci, którzy podążają za Bogiem Wszechmogącym – Chrystusem dni ostatecznych podążają za Barankiem Bożym. Kościół Boga Wszechmogącego Chrystusa w dniach ostatecznych to bardziej praktyczne chrześcijaństwo.

ze skryptu filmu pod tytułem „Komunistyczna reedukacja w domu”

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź