Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Prawdziwe powody potępiania i szkalowania Kościoła Boga Wszechmogącego przez Komunistyczną Partię Chin

37

Zheng Weiguo (minister miejskiego Departamentu Zjednoczonego Frontu Pracy): Musimy znów pomówić o waszej wierze w Boga. Czy na pewno wiecie, kto tak naprawdę stworzył Kościół Boga Wszechmogącego? Już długo pracuję dla Zjednoczonego Frontu i od dziesięcioleci studiuję religie. Bez wątpienia mam dość dobre pojęcie o różnych wyznaniach. Od ponad 20 lat skupiamy się na poznawaniu Kościoła Boga Wszechmogącego. Materiały propagandowe mówią, że Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez jakiegoś Zhao w północno-wschodnich Chinach. To przywódca Kościoła Boga Wszechmogącego. Ten człowiek to arcykapłan Kościoła. Członkowie Kościoła Boga Wszechmogącego twierdzą, że używa Go Duch Święty. Słuchają kazań tego człowieka, którego używa Duch Święty i są mu posłuszni w sprawach administracyjnych Kościoła. Choć wy, wyznawcy Boga Wszechmogącego, czytacie Jego słowo, modlicie się do Niego, uważacie „Słowo ukazuje się w ciele”, wygłoszone przez Boga Wszechmogącego, za doktrynę kanoniczną i głosicie Jego słowo, to właśnie ten człowiek ma ostatnie zdanie w Kościele Boga Wszechmogącego. Mamy pewność, że to właśnie ten człowiek tak naprawdę stworzył Kościół Boga Wszechmogącego. Społeczność religijna i KPCh mówią, że to grupa założona przez człowieka. Myślę, że mają rację. Rozumiecie?

Zheng Yi (Chrześcijanin): Tato, KPCh od dawna bada Kościół Boga Wszechmogącego. Czy to, co mówisz, to wynik takich badań? Więc powiedz mi, kto był założycielem chrześcijaństwa, a kto katolicyzmu? Czy to był Paweł albo Piotr? Kto był tym założycielem? Kto założył judaizm? Może to Mojżesz? Czy to nie absurd? Tato, wy, ateiści, nie uznajecie istnienia Boga, a tym bardziej faktu wcielenia Boga. Nieważne, ile prawdy wyraził Chrystus wcielony, jak wielkiego dzieła dokonał, ile zbawienia przyniósł ludzkości, nadal robicie wszystko, by temu zaprzeczyć, zatuszować Jego dokonania i potępić Go. Tato, myślisz, że chrześcijaństwo albo katolicyzm zostały założone przez człowieka? Że to grupy, które stworzył człowiek? To największy absurd, jaki padł z twoich ust. Gdyby Pan Jezus nie ukazał się, by dokonać swego dzieła, nikt nie uwierzyłby i nie podążył ścieżką Pana; nie byłoby chrześcijaństwa. Czy to nie jest prawda? Jak apostołowie mogliby sami stworzyć Kościół? Tato, czy patrząc na to, jak wiele ludzi zaakceptowało przewodnictwo Piotra, Jana i innych apostołów, możesz powiedzieć, że to apostołowie założyli chrześcijaństwo, że to grupa stworzona przez człowieka? Tato, ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego zapoczątkowało Kościół Boga Wszechmogącego. Ludzie usłyszeli głos Boga w wielu prawdach, które wyraził Bóg Wszechmogący, powrócili przed oblicze Boga i założyli Kościół. Po tym jak się ukazał, Bóg Wszechmogący ujrzał człowieka, którego używał Duch Święty, przywódcę Kościoła Boga Wszechmogącego. Tak jak Mojżesz w Wieku Prawa i apostołowie w Wieku Łaski, tak on jest człowiekiem, którego używa Bóg, by spełnił swój obowiązek, podlewał i prowadził ludzi wybranych przez Boga, a także opiekował się nimi. Tato, twoja Partia Komunistyczna odrzuca dzieło Boże i wszelkie prawdy wyrażone przez Boga, zaprzecza nawet, że ten, za którym podążają wybrańcy Boga, jest Bogiem wcielonym. Czy nic się za tym nie kryje? Gdyby nie ukazał się Bóg Wszechmogący, Kościół Boga Wszechmogącego by nie istniał. To niezaprzeczalny fakt. KPCh wie, że chrześcijanie należący do Kościoła Boga Wszechmogącego, modlą się do Boga Wszechmogącego. A podczas zgromadzeń omawiają Jego słowa. Dlaczego KPCh wciąż opowiada te wszystkie kłamstwa? Ci, którzy należą do Kościoła Boga Wszechmogącego, wierzą w Boga Wszechmogącego. Wybrańcy Boga są posłuszni człowiekowi, którego używa Duch Święty, zgodnie ze słowem Boga Wszechmogącego. To jest fakt.

Zheng Rui (Chrześcijanka): Tato, zrozumiesz, jeśli wysłuchasz słów Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący rzecze: „Dzieło wykonywane przez tego, kogo wykorzystuje Bóg ma na celu współdziałanie z dziełem Chrystusa czy Ducha Świętego. Ten człowiek jest wychowany przez Boga pośród ludzi, jest tam, aby prowadzić wszystkich wybrańców Boga. On także jest wychowany przez Boga, by czynić dzieło ludzkiego współdziałania. (…) Z drugiej strony ten, kogo wykorzystuje Bóg, jest kimś przygotowanym przez Niego i ma pewien charakter oraz posiada cechę człowieczeństwa. Został przygotowany i zawczasu udoskonalony przez Ducha Świętego, a jest całkowicie wiedziony przez Ducha Świętego, oraz, szczególnie jeśli chodzi o jego dzieło, jest nakierowany i prowadzony przez Ducha Świętego – w efekcie czego nie ma zbaczania ze ścieżki prowadzenia wybrańców Boga, bo Bóg z pewnością bierze odpowiedzialność za swoje dzieło i wykonuje je przez cały czas” („Słowo ukazuje się w ciele”). Tato, Dziesięć Dekretów Administracyjnych, Które Muszą Być Przestrzegane Przez Wybranych Ludzi Boga w Wieku Królestwa siódmy dekret administracyjny mówi: „W pracy i sprawach Kościoła, oprócz posłuszeństwa Bogu, we wszystkim powinniście postępować zgodnie z instrukcjami człowieka, którego używa Duch Święty. Nawet najmniejsze wykroczenie jest niedopuszczalne. Musisz osiągnąć absolutne posłuszeństwo i nie możesz analizować, co jest dobre lub złe; co jest dobre, a co złe, nie ma z tobą nic wspólnego. Musisz się jedynie zatroszczyć o całkowite posłuszeństwo” („Słowo ukazuje się w ciele”).

Zheng Rui: Tato, to, że wierni akceptują przywództwo człowieka, którego używa Duch Święty, jest wynikiem posłuszeństwa wobec słów Bożych i samego Boga. Dlaczego KPCh nie czytała słów Boga Wszechmogącego, gdy badała Kościół Boga Wszechmogącego? Dlaczego nie widziała dziesięciu dekretów administracyjnych Boga Wszechmogącego? Dlaczego nie szukaliście wybrańców Boga, należących do Kościoła Boga Wszechmogącego, by dać im szansę opowiedzenia wam prawdy? Próbowaliście poznać Kościół Boga Wszechmogącego od zewnątrz, nie starając się pojąć słów Bożych, gdyż nie czytaliście słów Boga Wszechmogącego, jak więc możecie zrozumieć Kościół Boga Wszechmogącego?

Zheng Yi: Tato, dlaczego KPCh utrzymuje, że nasz Kościół to grupa założona przez człowieka? Dlaczego ani słowem nie wspomina o Bogu wcielonym? Czemu ani słowa nie mówi o księdze Słowo ukazuje się w ciele? KPCh najbardziej boi się prawdy wyrażonej przez Boga Wszechmogącego, bo wie, że wszyscy Jego wyznawcy zaakceptowali Boga Wszechmogącego po uważnym przeczytaniu księgi Słowo ukazuje się w ciele. Więc KPCh próbuje odciągnąć uwagę ludzi, twierdząc, że Kościół Boga Wszechmogącego został stworzony przez człowieka, by celowo ukryć ukazanie się Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych, i zwraca oczy ludzi na tę osobę. Rząd robi to, by ludzie nie zaczynali wierzyć w Boga, ani podążać Jego śladem. To ich prawdziwy cel. KPCh wypacza fakty i twierdzi, że Kościół, w którym ukazuje się Bóg, by dokonać swego dzieła, założył człowiek. Tą wymówką KPCh zasłania się, prześladując i powstrzymując Kościół Boży. KPCh jest przebiegła i podła. Tato, czy to, co mówię, nie jest prawdą? Musisz dostrzegać różnicę. Nie możesz słuchać plotek rozsiewanych przez KPCh!

ze skryptu filmu pod tytułem „Komunistyczna reedukacja w domu”

Powiązane treści