Prawdziwy cel negowania i potępiania Chrystusa przez Komunistyczną Partię Chin

28 maja 2019

Pan Long (Zastępca dyrektora bazy prania mózgu): Według was Bóg Wszechmogący jest ukazaniem się Boga w dniach ostatecznych. Twierdzicie też, że Bóg stworzył świat i nad nim panuje. Że od zawsze prowadzi i zbawia ludzkość. A powiedzcie, jakie macie na to dowody? Komuniści są ateistami. Nie wierzą w panowanie Boga ani Jego istnienie. I nie wierzą w Boga wcielonego, w którego wy wierzycie. Jezus był niewątpliwie człowiekiem. Miał rodziców i rodzeństwo. A chrześcijanie chcą, by czcić Go jak prawdziwego Boga. Czysty nonsens. Bóg Wszechmogący jest, podobnie jak Jezus, zwykłym człowiekiem, jak ja czy ty. Skąd przekonanie, że jest Bogiem wcielonym? Czemu musicie nieść świadectwo o Chrystusie Zbawicielu dni ostatecznych? To takie głupie i naiwne. To fikcja. Bóg nie istnieje. Tym bardziej nie istnieje Bóg wcielony. Powtórzę: twierdzicie, że Bóg przyjął postać zwykłego człowieka. Gdzie dowody? Czy ktoś może mi opowiedzieć o zasadach waszej wiary? No?

Xu Xiangguang (Chrześcijanin): Ja chcę powiedzieć. Bóg jest duchem, którego nie można zobaczyć. Lecz Duch Boży robi rzeczy widzialne i można słyszeć Jego słowa. Tyle wiemy z faktów opisanych w Biblii. Przemawia do nas piorunem. Przemawia do nas szalejącym pożarem. Może przybrać ludzką postać i tym samym mówić wprost do nas. Tym faktom nikt nie zaprzeczy. Bóg prowadzi człowieka od tysięcy lat przez Wiek Prawa, Wiek Łaski i Wiek Królestwa. Na wszystkich tych etapach Bóg przemawiał wielokrotnie. W Wieku Łaski Bóg był wcielony jako Pan Jezus, by mówić prawdę i został ukrzyżowany za grzechy ludzi, by ich odkupić. W Wieku Królestwa Bóg znów wcielił się jako Bóg Wszechmogący i głosił prawdę, by dokonać sądu w dniach ostatecznych, aby zbawić ludzi i zabrać ich do swego królestwa. Dlatego wiek zła i ciemności dobiega końca. Dzięki słowom, które Bóg głosił w obu wcieleniach, ludzie mogli usłyszeć Jego głos, zobaczyć Jego dzieło. I pójść za nim. Od tamtego czasu ludzkość rozumie Jego wszechmoc, Jego mądrość, Jego usposobienie i zobaczyła Jego dzieło. To najbardziej oczywisty efekt dzieła Boga wcielonego. Nie udałoby się to żadnemu człowiekowi, gdyż my nie znamy prawdy, a tym bardziej prawdy niezbędnej do zbawienia ludzkości. Niezależnie jak Bóg przemawia lub dokonuje dzieła, bez względu na Jego wspaniałość i rzesze wiernych, ludzie szatana robią wszystko, by potępić przyjście Boga. Szukają powodów, aby oszukiwać ludzi i budzić nieufność wobec Boga. Partia wypiera się Chrystusa i potępia Go, twierdząc, że Pan Jezus i Bóg Wszechmogący to zwykli ludzie. A to przez demoniczną naturę partii, która gardzi prawdą i opiera się Bogu. Partia komunistyczna głosi ateizm, zaprzecza istnieniu Boga nawet w niebie. Jak miałaby uznać Boga wcielonego? Nie mam racji?

Li Chunyi (Chrześcijanka): Zapewniam pana, że praktyczny Bóg wcielony jest widoczny, jeśli zważyć na Jego zdolność do wyrażania prawdy w każdym miejscu i czasie oraz na Jego dzieło. Choć wygląda jak zwykły człowiek, jest w istocie ciałem Ducha Bożego. Każdym słowem i czynem wyraża Ducha Bożego. Może odkupić człowieka i go zbawić. Może rozpocząć nowy wiek i zabrać człowieka do swego królestwa. Bez wątpienia dzieło Chrystusa wcielonego jest dziełem Boga, a Chrystus Jego przejawem. To tak jak z Panem Jezusem, który wyglądał jak zwykły człowiek, lecz nawoływał: „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie”. Odkupił nasze grzechy. I uczynił wiele cudów. Nakarmił tysiące pięcioma bochnami chleba i dwiema rybami. Jednym zdaniem uspokoił wiatr i morze. Wskrzesił zmarłego. Ta lista nie ma końca. Zwykły człowiek nie mógłby wyjawić takiej prawdy i dokonać takich cudów. To dobitnie pokazuje władzę i moc Boga i jasno dowodzi, że Pan Jezus był Bogiem wcielonym oraz naszym odkupieniem. Przywódcy judaizmu w tamtych czasach wiedzieli, że ze słów i dzieła Pana Jezusa biją władza i moc nie dane człowiekowi. Lecz potępili Pana Jezusa, twierdząc, że jest człowiekiem, że bluźni i z pomocą władcy demonów wypędza demony. Tak oszukali ludzi, by ci wyparli się Pana Jezusa. Ich szatańska natura to opór wobec Boga i nienawiść do prawdy. Dziś kręgi religijne z reguły uznają, że Pan Jezus był Chrystusem, Bogiem wcielonym. Tylko diabły, sługi szatana wypierają się Go. Partia czyni tak samo, nazywając wcielonego Chrystusa zwykłym człowiekiem. Zamyka kościoły chrześcijańskie, twierdząc, że są sektami. Czy nie należałoby nazwać partii złą i reakcyjną? Nie jest bezbożnym, szatańskim demonem?

Wang Xuebi (Nauczyciel robiący pranie mózgu): Lepiej uważaj! Każdy, kto jeszcze raz da świadectwo Boga Wszechmogącego wbrew ateizmowi marksizmu-leninizmu, natychmiast pójdzie za kraty!

Pan Long: Możecie wyrażać swoje opinie, ale bez względu na wasze słowa uważam, że ten, w którego wierzycie, jest człowiekiem. Co chcecie osiągnąć, wierząc tak bezkrytycznie w tę osobę? Chętnie się dowiem.

Dong Wei (Chrześcijanka): Dyrektorze, Wcielenie Boga w postać Chrystusa służy wyrażeniu prawdy. Nie uznajecie słów Chrystusa za prawdę, więc wypieracie się Go, a nawet potępiacie. Tylko ci, którzy uznają Chrystusa, dostąpią prawdy i zbawienia od Boga. Bóg Wszechmogący wyraził prawdę, która może oczyścić i zbawić ludzkość. Bóg Wszechmogący niczym nie różni się od Pana Jezusa. Może wygląda zwyczajnie, ale jest Duchem Boga w ciele człowieka. Jest w istocie Bogiem. I może wyrażać prawdę i dokonywać dzieła tak, jak Bóg. Bóg Wszechmogący ujawnił prawdę o zepsuciu człowieka, dobrze wyjaśnił, jak szatan zdeprawował ludzkość i wskazał, czego oczekuje od nas i jaką prawdę powinniśmy posiąść. Bóg Wszechmogący prowadzi nas jasną ścieżką. Prosi o uczciwość, życie w zgodzie ze słowem Boga. Tylko to da nam Boże błogosławieństwo. Po przyjęciu Boga Wszechmogącego, doświadczeniu Jego dzieła i pojęciu prawd, odrzucając niesprawiedliwość i niegodziwość, wszyscy w różnym stopniu doświadczyliśmy obmywania. Otrzymaliśmy naukę, jak należy żyć i do czego dążyć. Taki wpływ miały na nas słowa Boga Wszechmogącego. To potwierdza, że słowa Boga są całkowitą prawdą mającą moc oczyszczenia i zbawienia ludzkości. Dzięki nim możemy odrzucić szatańskie usposobienie, uwolnić się od wpływu szatana i wejść do królestwa Bożego. Niech pan powie, kto oprócz Boga mógłby tego dokonać? Kto inny mógłby zaradzić przyczynie naszych grzechów i wybawić nas od ich brzemienia? Kto inny może nam pomóc osiągnąć dobre przeznaczenie? Nikt poza Bogiem nie ma takiej mocy. Nikt poza Chrystusem wcielonym nie może wyrazić prawdy. Takie są fakty. Prawdy wyjawione dowodzą, że Bóg Wszechmogący jest Bogiem wcielonym. Bóg Wszechmogący ujawnia się jako Chrystus Zbawiciel dni ostatecznych.

Zhang Mingdao (Chrześcijanin): Dyrektorze Pan, panie Wang, z takim uporem zaprzeczacie istnieniu Boga wcielonego, ale czy czytaliście słowa Boga Wszechmogącego? Czy choćby badaliście kiedykolwiek Jego dzieło? Jeśli nie, to radzę nie wypierać się Chrystusa ani nie uznawać Go za winnego. Jeśli mogę, to chętnie przytoczę fragmenty słów Boga Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący mówi: „Ten, który będzie wcieleniem Boga, powinien mieć w sobie istotę Boga i Ten, który będzie wcieleniem Boga, powinien być wyrazem Boga. Ponieważ Bóg stanie się ciałem, przyniesie dzieło, jakiego musi dokonać, i ponieważ Bóg stanie się ciałem, wyrazi, kim jest, a także będzie w stanie przynieść człowiekowi prawdę, obdarzyć człowieka życiem oraz pokazać mu drogę. Ciało, w którym brakuje istoty Boga, z pewnością nie będzie Jego inkarnacją – co do tego nie ma wątpliwości. To, czy jest to inkarnacja ciała Boga, człowiek musi ustalić na podstawie wyrażanego przez Niego usposobienia oraz słów wypowiadanych przez Niego. To oznacza, że ustalenie, czy jest to inkarnacja ciała Boga czy nie, i czy jest to prawdziwa droga czy nie, musi opierać się na Jego istocie. Zatem w ustaleniu[a], czy jest to ciało wcielonego Boga, kluczowe jest zwrócenie uwagi raczej na Jego istotę (Jego dzieło, Jego słowa, Jego usposobienie i tak dalej) niż na wygląd zewnętrzny”.

Chrystus przychodzi w dniach ostatecznych, aby wszyscy, którzy naprawdę w Niego wierzą, mogli otrzymać życie. Jego dzieło ma na celu zakończenie starego wieku i wejście w nową erę, i jest drogą, która muszą obrać wszyscy, którzy chcą do niej wkroczyć. Jeśli nie jesteś w stanie Go uznać, a zamiast tego potępiasz Go, bluźnisz przeciwko Niemu lub nawet Go prześladujesz, to jesteś skazany na wieczny ogień i nigdy nie wejdziesz do królestwa Bożego. Chrystus jest bowiem Sam w sobie wyrazem Ducha Świętego, wyrazem Boga, Tego, któremu Bóg powierzył do wykonania swoje dzieło na ziemi. Dlatego mówię, że jeśli nie potrafisz zaakceptować wszystkiego, co robi Chrystus w dniach ostatecznych, to bluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu. Kara, która powinna zostać wymierzona tym, którzy bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu jest oczywista dla wszystkich. Mówię również, że jeśli przeciwstawiasz się Chrystusowi dni ostatecznych i zaprzeczasz Mu, to nie ma nikogo, kto mógłby ponieść konsekwencje w twoim imieniu. Co więcej, od tego dnia nie będziesz miał kolejnej szansy na uzyskanie aprobaty Boga; nawet jeśli spróbujesz odkupić siebie, nigdy więcej nie zobaczysz oblicza Boga. Bo to, czemu się sprzeciwiasz, nie jest człowiekiem; to, czemu zaprzeczasz, nie jest jakąś czczą istotą, ale Chrystusem. Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji? Nie popełniłeś małego błędu, ale haniebne przestępstwo. Dlatego radzę wszystkim, aby nie obnażali kłów na prawdę, ani nie krytykowali bez zastanowienia, bo tylko prawda może przynieść ci życie, i nic poza prawdą nie może pozwolić ci odrodzić się i patrzeć na oblicze Boga” („Słowo ukazuje się w ciele”).

Zhang Mingdao: Te Słowa dobrze wyjaśniają istotę Chrystusa. My przeczytaliśmy wiele słów Boga Wszechmogącego. Dlatego potrafimy zrozumieć prawdę Bożego wcielenia i przyjąć dzieło Boga Wszechmogącego. Bez zrozumienia prawdy łatwo błędnie ocenić dzieło Boga, a nawet je potępić. Ktoś, kto szuka prawdy, by pojąć słowa Boga Wszechmogącego, nie będzie przecież bluźnił przeciw Niemu. Dyrektorze Pan, panie Wang. Zastanówcie się dwa razy, nim wyprzecie się Boga, w tym Boga wcielonego, by Go nie obrazić.

ze skryptu filmu pod tytułem „Kłamstwa komunizmu”

Przypis:

a. W tekście pierwotnym jest „jeśli chodzi o”.

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź