Dlaczego Komunistyczna Partia Chin wykorzystuje feudalne zabobony, by potępiać wierzenia religijne?

31 maja 2019

Wang Xuebi (Nauczyciel robiący pranie mózgu): Prosimy dyrektora He Hongchanga z Miejskiego Ośrodka Edukacji Prawnej

He Hongchang (Dyrektor centrum prania mózgu): Dzień dobry, uczniowie. Coraz więcej ludzi wierzy w Boga, co jest wyzwaniem dla ateizmu. Prowadzi do kryzysu w partii i społeczeństwie. Reedukacja chrześcijan stała się dla naszych władz sprawą najwyższej wagi. Dlatego rząd dał znaczne środki na organizację w całych Chinach „Kursów wiedzy i reedukacji myśli”. Zatrudniono profesorów, wykładowców i pastorów. Mają przekazywać wam, chrześcijanom wiedzę o ateizmie, abyście mogli zrozumieć marksizm-leninizm i nauki ścisłe. Mają wykorzenić wasze teistyczne przekonania oraz zmienić wasze wartości i poglądy na życie, byście stali się ateistami, wierzącymi w partię i należeli do wielkiej rodziny, jaką jest społeczeństwo pod wodzą komunistów. Tylko to zapewni wam pomyślną przyszłość. Powinniście być za to wdzięczni partii i rządowi. Skorzystajcie z wiedzy, jaką zapewnia rząd i zróbcie wszystko, by szybko wrócić do społeczeństwa. Niniejszym uznaję miejski kurs reedukacji światopoglądowej za rozpoczęty!

Wang Xuebin: A teraz zapraszam profesora Sun Yongli'ego z Akademii Nauk Społecznych.

Sun Yongli (Profesor Akademii Nauk Społecznych): Drodzy kursanci, nie bądźcie tacy spięci. Będę nie tylko wykładowcą, lecz i waszym przyjacielem. Musicie analizować to, co będę wyjaśniał. W razie wątpliwości, śmiało pytajcie. Będę bazował na marksistowsko-leninowskiej doktrynie ateizmu. Teraz oficjalnie zacznijmy.

Wy wierzycie w Boga. Ja wierzę w Marksa i Lenina. Badałem dużo różnych religii. I podczas wieloletnich badań napotkałem problem. Wszystkie religie opierają się na wierze w Boga. Ale nikt Boga nie widział. Wiara opiera się więc tylko na uczuciach. I tak, w kwestii wiary, doszedłem do konkluzji: Religia to przesąd, wyimaginowany i bez oparcia w nauce. W naszych czasach nauka jest bardzo rozwinięta. Aby uniknąć błędów polegamy na nauce. W to wierzy partia. My nie wierzymy w Boga. Międzynarodówka głosi: „Nie nam wyglądać zmiłowania z wyroków bożych, z pańskich spraw. Z własnego prawa bierz nadania i z własnej woli sam się zbaw!”. Pieśń mówi: „Nie nam wyglądać zmiłowania z wyroków bożych”. Nasi przodkowie wierzyli w Boga głównie dlatego, że wówczas musieli stawiać czoła zjawiskom takim jak słońce, księżyc czy gwiazdy bez żadnej wiedzy naukowej. Stąd rodził się w nich strach i zdziwienie przed tajnymi mocami. Takie były początki ideii religii. Ludzie, nie mogąc pojąć zjawisk takich jak klęski żywiołowe czy choroby, szukali pocieszenia, okazując szacunek Bogu. Taka jest geneza religii. Nie była ani racjonalna ani naukowa. Dziś nauka bardzo się rozwinęła. W takich dziedzinach jak przemysł lotniczy, biotechnologia, inżynieria genetyczna czy medycyna ludzkość poczyniła ogromne postępy. Wcześniej nie znaliśmy istoty problemów oraz ich rozwiązań. Teraz wszystko możemy wyjaśnić naukowo i tak rozwiązywać problemy. Czy w erze nauki i technologii wiara w Boga nie jest naiwna? Nie macie wrażenia, że zostajecie z tyłu? Możemy dziś wierzyć tylko w naukę. Czy nie jest tak?

Zhang Mingdaos (Chrześcijanin): Panie profesorze, czy mogę przedstawić moje poglądy?

Sun Yongli: Świetnie. Śmiało, mów, co masz do powiedzenia. Zhang Mingdao, proszę.

Zhang Mingdao: Twierdzi pan, że nasza wiara wynika z tego, że ludzie nie rozumieją nauki, ze zdziwienia i strachu wobec zjawisk nadprzyrodzonych i że jest przesądem. To fałsz i nie ma na to dowodów. Wspomniane przesądy i religia to dwie zupełnie różne sprawy. Wy, komuniści, potępiacie i zakazujecie wiary, twierdząc, że to zwykłe przesądy. Dla mnie to absurd. Ze wszystkich religii świata judaizm, katolicyzm i chrześcijaństwo opierają się na wierze w Boga. To jedyna prawdziwa wiara. Trzy tysiące lat temu dzieło Boga w Wieku Prawa dało początek judaizmowi. Izraelici usłyszeli głos Boga i poznali Jego imię. Przez cały czas modlili się do Boga Jahwe, przestrzegając Jego przykazań. Wszyscy wielbili Boga Jahwe. Możemy więc przyjąć, że judaizm narodził się z dzieła Boga w Wieku Prawa. W wieku Łaski, Bóg wcielił się w Pana Jezusa i rozpoczął swe dzieło. Odkupił ludzkość, gdy został ukrzyżowany. Wiele osób zaczęło w Niego wierzyć i tak powstał kościół Pana Jezusa. Po kilkuset latach rozwinęły się chrześcijaństwo, katolicyzm i prawosławie. To są największe religie świata. Wszystkie powstały na fundamencie dzieła odkupienia Pana Jezusa. Bóg Wszechmogący wyraził prawdę, dokonał sądu i ocalił wielu ludzi. Ci, którzy prawdziwie wierzą, usłyszeli Jego głos i stanęli przed Bożym tronem. Tak powstał Kościół Boga Wszechmogącego. Fakty te dowodzą, że religie zrodziły się wyłącznie z ukazania się Boga i Jego dzieła które potwierdzają życiowe doświadczenia bardzo wielu chrześcijan. Żadna siła nie zgładzi Kościoła Bożego ani narodu wybranego przez Boga. Takie są fakty. Od zarania naszych dziejów Bóg prowadzi ludzkość, odkupuje nasze grzechy i zbawia nas. Ukazanie się Boga i Jego dzieło pozwalają nam iść naprzód. Tym faktom nikt nie może zaprzeczyć. Profesorze, bada pan wierzenia religijne. Powinien pan to rozumieć. Dlaczego wypacza pan fakty historyczne, twierdząc, że wiara jest efektem niewiedzy? Czy takie twierdzenia to nie absurd?

Xu Xiangguang (Chrześcijanin): Profesorze, bada pan wierzenia religijne od wielu lat. Ale wygląda na to, że bez efektów. Nie potrafi pan nawet odróżnić przesądu od religii. To znaczy, że nie rozumie pan religii. Dziś coraz więcej ludzi wierzy w Boga. Ponad jedna trzecia ludzi na ziemi. Wielu słynnych naukowców było chrześcijanami. Na przykład Newton, Galileusz czy Kopernik. Czy byli przesądni? Czy nie wierzyli w naukę? Nauka ma wyniki w badaniu świata materialnego, lecz jest bezsilna w badaniu sfery duchowej. Nasza wiara w Boga nie opiera się na nauce, a na słowach i dziele Boga. Świadkiem dzieła Boga jest Biblia, która dokumentuje związki ludzkości z dziełem Boga. Prorocy biblijni przewidzieli dawno temu, co wydarzy się w dniach ostatecznych. Te proroctwa się spełniają, więc ukazanie się Boga jest prawdą. I że to Bóg panuje nad ludzkością i całym wszechświatem. Temu nie sposób zaprzeczyć.

Sun Yongli: Twierdzicie, że Bóg stworzył wszystko. Ja tak nie uważam. Nie wierzę w to. Nauka tego nie dowiodła. Wierzę natomiast, że wszystko stworzyła natura i ewolucja. Przysłowie mówi: „Słowa mamią, zobaczyć znaczy uwierzyć”. Czego nie da się zobaczyć, nie istnieje. Pomówmy o wierzących w Boga. Nieważne ilu ich jest, ale czy ktoś z nich widział Boga? Czy któremuś się Bóg objawił? Nikt nigdy nie widział Boga, co dowodzi, że Bóg nie istnieje. Jeśli istnieje, to dlaczego naukowcy ze swą aparaturą Go nie widzieli? Możesz to wyjaśnić? Jeśli nie, to twoja wiara w Boga opiera się na wyobrażeniach. Twierdzisz, że: „jeśli w coś wierzysz, to znaczy, że to istnieje”. Moim zdaniem, tak jest z każdą wiarą.

Han Dongmei (Chrześcijanka): Pro fesorze. Dla pana, nie móc zobaczyć znaczy: nie ma. Ale gdy pali pan znicze i pochyla się nad grobami, czy widzi pan dusze zmarłych? Czy szukając złych duchów i wróżbitów, którzy przepowiedzą przyszłość, widzi pan dusze zmarłych? Jeśli nie, to po co pali pan znicze, bije czołem o ziemię i szuka wróżbitów? Powtarza pan wciąż, że Bóg nie istnieje i szerzy pan wokoło ateizm, ale sam wierzy pan w fałszywych bogów i czci złe duchy. Czy tym samym nie sieje pan kłamstwa i nie oszukuje ludzi? Widzi pan przecież, że słowa i dzieło prawdziwego Boga są prawdą, że przynoszą ludzkości światło i zbawienie. A jednak uparcie pan zaprzecza i odrzuca wiarę w prawdziwego Boga dla ateizmu, tłumiąc wierzenia religijne i prześladując chrześcijan. Nie widzi pan w tym żadnego problemu? Profesorze, czy może nam pan to wyjaśnić? Bóg jest duchem i nie widzimy Jego duchowego ciała, ale możemy usłyszeć Jego słowa i zobaczyć Jego czyny. To niezaprzeczalne fakty. Bóg od wieków przemawia, prowadzi człowieka, zbawia go i decyduje o jego losie. Dokonał też wielu cudów. Ludzkie doświadczenia i praktyczna wiedza o tym zrodziły wiele przysłów, takich jak „Ufaj woli nieba”, „Człowiek strzela, Bóg kule nosi”, „Ludzie sieją ziarno, lecz plon jest wolą Nieba”, „Niebo zawsze wskaże drogę”, „Plan boski ważniejszy od ludzkiego”, „Losy człowieka zapisane są w gwiazdach” itd. Wszystkie potwierdzają istnienie Władcy, który zarządza całym światem, prowadząc, błogosławiąc i troszcząc się o ludzkość. Często słyszy się też przysłowia: „Bóg pilnuje cię z góry”, „Niebo przygląda się czynom człowieka” i „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. To wszystko dowodzi, że Bóg jest Panem stworzenia i że od zawsze rządzi światem. Bóg ma pieczę nad wszystkim. Bóg wymierza karę za to, co ludzie czynią i decyduje o ich losie. Profesorze, skoro ma pan tyle doświadczenia, czemu nie uznaje pan tych faktów?

Zhang Mingdao: Twierdzi pan, że skoro nikt nie widział Boga, to On nie istnieje. To nieprawda. Czy szukał pan dzieł Boga? Czy czytał pan Biblię albo „Słowo ukazuje się w ciele”? Biblia mówi: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1). Choć ludzie nie widzą Ducha Bożego, słyszą Jego głos, widzą słowa, które wyraża i mogą doświadczyć Jego czynów. Przez tysiąclecia Bóg działał w trzech etapach: W Izraelu dokonał dzieła Wieku Prawa, przekazując swe prawa i przykazania Izraelitom. W Wieku Łaski Bóg wcielony dokonał dzieła odkupienia. Wiele grzechów wybaczono dzięki wierze. Ludzie, obcując z Bogiem, cieszyli się spokojem i szczęściem. W Wieku Królestwa Bóg przybrał postać ludzką, by głosić prawdę, dokonać sądu, oczyścić nas i zbawić. Bóg dokonał wielu wspaniałych rzeczy. Jak można tego nie widzieć? Jak można nadal twierdzić, że Bóg nie istnieje? Wierząc w Boga, nie polegamy tylko na oczach. Nasza wiara opiera się głównie na dziele Boga. Bóg wcielony wypowiedział wiele słów. Słowa Boga są inne niż człowieka. Tylko Bóg mógł je powiedzieć. Słowa Boga mają moc. Wypełniają się każdego dnia. Na każdym z etapów swego dzieła Bóg zbawia wielu ludzi i pozwala im dostrzec swe usposobienie. Dlatego coraz więcej ludzi zwraca się ku Bogu. Jak może pan tego nie dostrzegać? Profesorze, jeśli mogę, przytoczę słowa Boga Wszechmogącego. Kiedy je pan usłyszy, łatwiej będzie panu pojąć, że Bóg stworzył wszystko i wszystkim rządzi.

Hua Weiguo (Szef wydziału bezpieczeństwa bazy prania mózgu): Zhang Mingdao, chcesz głosić tu słowa Boga Wszechmogącego? Zapomniałeś, gdzie jesteś? Masz słuchać uważnie każdego wykładu, przyswajać wiedzę i przechodzić przemianę. Zapamiętaj tę radę.

Sun Yongli: Spokojnie! Kapitanie, pozwólmy naszemu uczniowi dokończyć. Zhang Mingdao, mów. Słuchamy. Ja chciałbym poznać słowa, które wypowiedział Bóg Wszechmogący.

Zhang Mingdao: Bóg Wszechmogący mówi: „Ile stworzeń żyje i rozmnaża się na rozległych obszarach wszechświata, stosując się niezmiennie do praw życia, trzymając się jednej stałej zasady. Ci, którzy umierają, zabierają ze sobą historie żywych, a ci, którzy żyją, powtarzają te same tragiczne scenariusze tych, którzy odeszli. Zatem ludzkość nie potrafi powstrzymać się przed pytaniami: „Dlaczego żyjemy?”, „Dlaczego musimy umrzeć?”, „Kto kieruje tym światem?”, „Kto stworzył ludzkość?”, „Czy ludzkość naprawdę została stworzona przez Matkę Naturę?”, „Czy człowiek naprawdę kieruje własnym przeznaczeniem?” (…) Człowiek nie ma pojęcia, kto jest Władcą wszystkiego we wszechświecie, a tym bardziej nie zna początku ludzkości ani jej przyszłości. Człowiek, z konieczności, żyje pośród tego prawa. Nikt nie może od niego uciec ani go zmienić, ponieważ pośród wszystkich rzeczy na ziemi i w niebie istnieje tylko jeden jedyny wieczny On, który sprawuje władzę ponad wszystkim. On jest Tym, którego człowiek nigdy nie ujrzał, nie poznał, w którego istnienie nigdy nie wierzył, a mimo to, jest Tym jedynym, który tchnął życie w przodków człowieka i dał początek ludzkości. On jest Tym, który zaopatruje i karmi człowieka w jego egzystencji oraz Tym, który go prowadził aż po dzień dzisiejszy. Ponadto On i tylko On jest Tym, na którym ludzkość opiera swoje przetrwanie. On sprawuje władzę nad wszystkim, każdą żywą istotą we wszechświecie. On rządzi czterema porami roku i to On przywołuje wiatr, mróz, śnieg i deszcz. Daje człowiekowi słońce oraz powoduje nadejście nocy. On poukładał niebo i ziemię, podarowując ludziom góry, jeziora i rzeki, a także wszystko, co w nich żywe. Jego uczynki są wszechobecne, Jego moc jest wszechobecna, Jego mądrość jest wszechobecna i Jego władza jest również wszechobecna. Każde to prawo oraz zasada jest ucieleśnieniem Jego czynu i każde z nich ujawnia Jego mądrość oraz autorytet. Kto byłby w stanie zwolnić się z Jego zwierzchnictwa? Kto byłby w stanie wypisać się z Jego projektów? Wszystkie rzeczy istnieją pod Jego spojrzeniem, wszystko żyje pod Jego zwierzchnictwem. Jego czyny i moc nie pozostawiają ludzkości innego wyboru jak uznać fakt, że Bóg naprawdę istnieje oraz sprawuje władzę nad wszystkim” („Słowo ukazuje się w ciele”).

Dong Wei (A Christian): Panie profesorze, ja też chciałabym przytoczyć słowa Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: „Od dnia, w którym człowiek zaistniał, Bóg kontynuuje swoje dzieło, zarządzając wszechświatem i kierując zmianą oraz ruchem wszystkich rzeczy. Jak wszystko wokół, człowiek po cichu i nieświadomie otrzymuje od Boga pokarm pochodzący ze słodyczy, deszczu i rosy. Jak wszystko wokół, człowiek żyje bezwiednie kierowany ręką Boga. Bóg trzyma w swoich rękach serce i ducha człowieka, a przed Jego oczami rozpościera się całe ludzkie życie. Bez względu na to, czy w to wierzysz, czy nie, wszystkie rzeczy, żywe lub martwe, będą się wymieniać, zmieniać, odnawiać i znikać zgodnie z Bożą myślą. W ten sposób Bóg rządzi wszystkimi rzeczami” („Słowo ukazuje się w ciele”).

Li Chunyi (Chrześcijanka): Bóg Wszechmogący mówi też: „Chociaż ludzkość nie przyznaje, że Bóg istnieje, nie przyjmuje faktu, że Stworzyciel uczynił wszystko i nad wszystkim ma władzę, co więcej, nie uznaje istnienia autorytetu Stworzyciela; naukowcy, astronomowie i fizycy znajdują coraz więcej dowodów na to, że istnienie wszystkich rzeczy we wszechświecie, zasady i reguły, które kierują ich ruchami, są rządzone i kontrolowane przez bezmierną i niewidzialną czarną energię. Fakt ten zmusza człowieka do przyjęcia do wiadomości i uznania, że istnieje ten Jeden Potężny pośród tych reguł ruchu, który wszystko koordynuje. Jego władza jest nadzwyczajna i chociaż nikt nie może zobaczyć Jego prawdziwej twarzy, rządzi i kontroluje wszystkim w każdej chwili. Żaden człowiek ani siła nie może wyjść poza Jego suwerenność. W obliczu tego faktu, człowiek musi uznać, że prawa rządzące istnieniem wszystkich rzeczy nie mogą być kontrolowane przez ludzi ani nie mogą być przez kogokolwiek zmienione. Tym samym, człowiek musi przyznać, że ludzie nie są w stanie w pełni zrozumieć tych praw. Ponieważ dyktuje je Pan i Władca, nie występują one naturalnie” („Słowo ukazuje się w ciele”).

ze skryptu filmu pod tytułem „Kłamstwa komunizmu”

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź