Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

  • 1
  • 2

Część druga

Jak rozeznać zasadnicze różnice między koncepcjami religijnymi a prawdą

1Pytanie 16: Mówicie, że ludzie, którzy wierzą w Boga, muszą przyjąć Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych, a dopiero wtedy ich skażone usposobienie może zostać oczyszczone, a oni sami mogą zostać zbawieni przez Boga. Ale my, zgodnie z wymaganiami Pana, praktykujemy pokorę i cierpliwość, miłujemy naszych nieprzyjaciół, niesiemy swoje krzyże, porzucamy rzeczy ziemskie, pracujemy i głosimy dla Pana i tak dalej. Czyż to wszystko nie są nasze zmiany? Zawsze dążyliśmy do tego, czy zatem nie możemy również osiągnąć oczyszczenia, pochwycenia i wejścia do królestwa niebieskiego?
2Pytanie 25: Biblia jest kanonem chrześcijaństwa, a ci, którzy wierzą w Pana, robią to według Biblii od dwóch tysięcy lat. Ponadto większość ludzi w świecie religii wierzy, że Biblia reprezentuje Pana, że wiara w Pana jest wiarą w Biblię, a wiara w Biblię jest wiarą w Pana, oraz że jeśli ktoś odchodzi od Biblii, wówczas nie może być nazwany wierzącym. Czy mogę zapytać, czy wiara w Pana w ten sposób jest zgodna z wolą Pana, czy też nie?
3Pytanie 28: Świadczycie, że Pan Jezus już powrócił jako wcielony Bóg Wszechmogący, który wyraża całą prawdę, która oczyszcza i zbawia ludzkość i który wykonuje dzieło sądu, zaczynając od rodziny Bożej, jak więc powinniśmy rozróżniać głos Boga i jak mamy upewnić się, że Bóg Wszechmogący jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił?
4Pytanie 36: W ostatnich latach różne wyznania w świecie religii stają się coraz bardziej ponure, ludzie tracą swoją pierwotną wiarę i miłość oraz stają się coraz bardziej negatywni i słabi. Dostrzegamy również wygasanie ducha i czujemy, że nie mamy nic do głoszenia i że wszyscy straciliśmy dzieło Ducha Świętego. Proszę nam powiedzieć, dlaczego cały świat religii jest tak ponury? Czy Bóg naprawdę go nienawidzi i odrzucił go? Jak powinniśmy rozumieć Boże przekleństwo dla świata religii w Księdze Objawienia?
  • 1
  • 2