Wybór słów Boga Wszechmogącego

Ta książka zawiera wybór słów Boga Wszechmogącego na temat Jego dzieła i niesie świadectwo o ukazaniu się i dziele Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa. Słowa te sprawiają, że wszyscy ci, którzy od dawna wyczekują pojawienia się Boga i modlą się o nie, rozpoznanie, że Pan Jezus już dawno temu powrócił na białych obłokach i że jest Bogiem Wszechmogącym, Chrystusem dni ostatecznych — jest Barankiem zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i łamie siedem pieczęci.

Wypowiedzi Chrystusa

Połącz się z nami w Messengerze