Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Wybór Klasycznych Słów Boga Wszechmogącego o Ewangelii Królestwa

1Tylko ten, kto doświadcza dzieła Bożego, prawdziwie w Niego wierzy
2Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek
3Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
4Bóg kieruje losem całej ludzkości
5Bóg jest źródłem ludzkiego życia
6Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym przewodnictwem
7Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
8Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
9Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię
10Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga
11Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani
12Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem
13Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy
14Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy
15Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia
16Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia
17Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
18Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
19Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
20Dzieło w Wieku Prawa
21Prawdziwa historia dzieł w Wieku Odkupienia
22Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
23Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
24Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga
25Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia
26Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
27Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka
28Dzieło Boga i dzieło człowieka
29Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia