Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego o ewangelii królestwa

1Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy
2Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek
3Dodatek: Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
4Bóg kieruje losem całej ludzkości
5Bóg jest źródłem ludzkiego życia
6Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem
7Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
8Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
9Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię
10Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, z pewnością są przeciwnikami Boga
11Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani
12Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem
13Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?
14Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy
15Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy
16Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia
17Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia
18Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
19Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
20Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
21Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami
22Dzieło w Wieku Prawa
23Prawdziwa historia stojąca za dziełem Wieku Odkupienia
24Tajemnica Wcielenia (4)
25Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga
26Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
27Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
28Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga
29Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia
30Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
31Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka
32Dzieło Boga i dzieło człowieka
33Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
34Czy Trójca istnieje?