91 Z miłości

Z miłości Bóg stworzył człowieka i troszczył się o niego,

ustanowił prawa, by kierować jego życiem na ziemi,

stał się ciałem, oddał życie swe, by odkupić człowieka.

Zbawienie na krzyżu ogarnęło cały ten świat.

Z miłości Bóg ofiarowuje się bez cienia żalu,

wylewając miłość swą na cały świat, działając,

by prowadzić i zbawiać skażonych.

O Boże! Wszystko w Twym dziele, Twych słowach jest miłością.

Twoja miłość to nie tylko łaska i miłosierdzie,

lecz przede wszystkim karcenie i sąd.

O Boże! Twój sąd i Twoje karcenie

to najprawdziwsza miłość, najlepsze zbawienie.

Wychwalamy Twą świętą, prawą miłość,

a Ty zasługujesz na wieczne wychwalanie.

Z miłości Bóg przyszedł w ciele w dniach ostatecznych

do kraju czerwonego smoka.

Z miłości Bóg znosi odrzucenie i oszczerstwa,

cierpi ogromnie i prześladowany jest.

Z miłości żyje Bóg pokornie ze skażonymi ludźmi,

mówi prawdę i przynosi drogę życia wiecznego,

swymi słowami osądza szatańską naturę człowieka,

poddaje próbom, przycina i obmywa skażonych.

O Boże! Wszystko w Twym dziele, Twych słowach jest miłością.

Twoja miłość to nie tylko łaska i miłosierdzie,

lecz przede wszystkim karcenie i sąd.

O Boże! Twój sąd i Twoje karcenie

to najprawdziwsza miłość, najlepsze zbawienie.

Wychwalamy Twą świętą, prawą miłość,

a Ty zasługujesz na wieczne wychwalanie.

Z miłości Bóg powołuje ludzi i rzeczy do służby,

byśmy mogli zdobyć prawdę i życie.

Z miłości Bóg nas sądzi, byśmy mogli

odrzucić kontrolę szatana, zdobyć zbawienie.

O Boże! Wszystko w Twym dziele, Twych słowach jest miłością.

Twoja miłość to nie tylko łaska i miłosierdzie,

lecz przede wszystkim karcenie i sąd.

O Boże! Twój sąd i Twoje karcenie

to najprawdziwsza miłość, najlepsze zbawienie.

Wychwalamy Twą świętą, prawą miłość,

a Ty zasługujesz na wieczne wychwalanie.

Wstecz: 89 Boże piękno zawsze jest w mym sercu

Dalej: 92 Nasz ukochany Bóg Wszechmogący

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

1018 Oznaki Bożego zwycięstwa

Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci.Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe,przestrzega tego, co ustalił Bóg.Wówczas Bóg zyska...

43 Wszystko w rękach Boga

Rzekł raz Bóg te słowa:co mówi Bóg zawsze spełnia się i nie zmieni tego nikt.Słowa już raz dane i te wciąż niewypowiedziane,wszystkie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce