30. Dlaczego Bóg nie zbawia tych, w których obecne jest dzieło złych duchów, ani tych, którzy są opętani przez demony?

Ważne słowa Boga:

Ci wszyscy, którzy przez jakiś czas (od urodzenia) znajdowali się w posiadaniu złych duchów, zostaną teraz ujawnieni. Kopnięciem usunę cię! Czy nadal pamiętasz, co powiedziałem? Ja – Bóg Święty i nieskazitelny – nie mieszkam w brudnej i zanieczyszczonej świątyni. Ci, których złe duchy wzięły w posiadanie, sami o tym wiedzą i nie muszę im tego wyjaśniać. Nie predestynowałem cię! Jesteś starym szatanem, a jednak chcesz przeniknąć do Mojego królestwa! Nie ma o tym mowy!

fragment Rozdziału 81 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Od dawna jasno widziałem różne czyny złych duchów. Również ludzie, którymi posługują się złe duchy – ci z niewłaściwymi zamiarami, ci, którzy doświadczają żądzy ciała czy bogactwa, ci, którzy się wynoszą, ci, którzy zakłócają życie Kościoła itp. – oni wszyscy też byli przeze Mnie widziani. Nie zakładaj, że wszystko się skończy, kiedy zostaną wyrzucone złe duchy. Pozwól, że Ci powiem! Od tej chwili będę pozbywał się tych ludzi, jednego po drugim, aby nigdy nie posługiwać się nimi! To oznacza, że jakakolwiek osoba zepsuta przez złego ducha nie będzie przeze Mnie używana, ale zostanie wyrzucona precz! Nie myśl, że nie mam uczuć! Wiedz o tym! Jestem świętym Bogiem i nie będę przebywał w brudnej świątyni! Posługuję się tylko uczciwymi i mądrymi ludźmi, którzy są Mi całkowicie oddani oraz potrafią troszczyć się o Moje brzemię. To dlatego, że tacy ludzie byli przeze Mnie przeznaczeni. Żadne złe duchy w ogóle nad nimi nie pracują. Pozwól, że wyjaśnię jedną rzecz: od tej chwili wszyscy, nad którymi nie pracuje Duch Święty, doświadczają na sobie pracy złych duchów. Pozwól, że powtórzę: nie chcę żadnej osoby, nad którą pracują złe duchy. Oni wszyscy będą wrzuceni do piekła wraz ze swymi ciałami!

fragment Rozdziału 76 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Ludzie często wspominają o piekle i Hadesie. Ale do czego odnoszą się te dwa słowa i jaka jest między nimi różnica? Czy naprawdę oznaczają jakiś zimny, ciemny zakątek? Umysł ludzki nieustannie zakłóca Moje zarządzanie, a ludzie sądzą, że ich własne bezładne rozważania są całkiem dobre. Ale to wszystko tylko ich własne wyobrażenia. Hades i piekło odnoszą się do świątyni plugastwa, którą wcześniej zamieszkiwali szatan lub złe duchy. To znaczy, że wszyscy, w których zamieszkiwał wcześniej szatan lub złe duchy, są Hadesem i to oni są piekłem – nie ma mowy o pomyłce! Właśnie dlatego wielokrotnie podkreślałem w przeszłości, że nie mieszkam w świątyni plugastwa. Czy mogę Ja (sam Bóg) żyć w Hadesie czy w piekle? Czy nie byłoby to zupełnym nonsensem? Powiedziałem to kilka razy, ale wy wciąż nie rozumiecie, o co Mi chodzi. W porównaniu do piekła Hades jest bardziej zepsuty przez szatana. Ci, którzy są dla Hadesu, są najpoważniejszymi przypadkami, a Ja po prostu nie predestynowałem tych ludzi; ci, którzy są dla piekła, to ci, których przeznaczyłem, ale potem zostali wyeliminowani. Mówiąc po prostu, nie wybrałem ani jednego z tych ludzi.

fragment Rozdziału 90 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Ci, którzy są opętani przez demony, urzeczywistniają swą diabelską naturę, a ta diabelska natura pochodzi od złych duchów, które w nich mieszkają. Natura złych duchów staje się wewnętrzną naturą osoby opętanej przez diabły. Konkretna natura osoby zależy od konkretnego ducha, który posiadł daną osobę, a charakter natury osoby określa charakter jej skażonego usposobienia – jest to absolutna prawda. Wszyscy, którzy zostali predestynowani i wybrani przez Boga, posiadają duchy ludzkie, natomiast w tych, którzy są pozbawieni ludzkich duchów, mieszkają wszelkie rodzaje złych duchów. Zatem to ci ludzie należą do obrzydliwych diabłów i złych duchów, i nie są oni przedmiotami Bożego zbawienia. Przedmiotami Bożego zbawienia są ci, którzy mają duchy ludzkie. Choć ludzie ci zostali skażeni przez szatana i wytworzyli naturę opierającą się Bogu, są w pełni zdolni do tego, by zostać oczyszczeni i zbawieni. Jest tak dlatego, że mają w sobie ducha ludzkiego, a ich naturalne ludzkie cechy oraz ich istota mają swoje dobre strony. Ci, którzy nie mają ducha ludzkiego, to bestie lub diabły, potwory w ludzkiej skórze, a więc Bóg ich nie zbawia. To dlatego, że nie należą do rodzaju ludzkiego i rodzaj ludzki, o którym mówi Bóg, ich w sobie nie zawiera.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Wstecz: 29. Czym jest opętanie przez demony? Jak przejawia się opętanie przez demony?

Dalej: 31. Czym są panny mądre? Czym są panny głupie?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

5. Nieodłączna wartość Biblii i jak podchodzić do Biblii i korzystać z niej w sposób zgodny z wolą Boga

„Wiara w Boga” oznacza wierzenie w to, że Bóg istnieje – to najprostsza koncepcja wiary w Boga. Co więcej, wiara w to, że Bóg istnieje, nie jest tożsama z prawdziwą wiarą w Boga. Jest to raczej swego rodzaju prosta wiara z silnym zabarwieniem religijnym. Prawdziwa wiara w Boga oznacza doświadczanie słów i dzieł Bożych w oparciu o przekonanie, że Bóg posiada najwyższą władzę nad wszystkim. Zostaniesz więc uwolniony od swojego zepsucia, napełniony pragnieniem Boga i poznasz Go. Tylko po przebyciu tej drogi będziesz mógł powiedzieć, że wierzysz w Boga.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce