5. Jak można nawiązać właściwe stosunki z Bogiem?

Ważne słowa Boga:

Sposób, w jaki ludzie wierzą w Boga, kochają Go i zadowalają, polega na dotykaniu sercem Bożego Ducha, a tym samym zyskaniu zadowolenia Boga. Polega również na tym, że ludzie sercem wchodzą w kontakt ze słowami Boga, przez co są poruszani przez Ducha Bożego. Jeśli pragniesz osiągnąć normalne życie duchowe i nawiązać normalną relację z Bogiem, musisz najpierw oddać Mu swoje serce. Dopiero gdy wyciszysz je przed obliczem Boga i całkowicie Mu je poświęcisz, będziesz w stanie stopniowo rozwijać w sobie normalne życie duchowe. Jeśli, wierząc w Boga, ludzie nie oddają Mu swego serca i serce ich nie trwa w Bogu, i jeśli nie traktują Jego brzemienia jako swojego, wówczas wszystkie ich działania są tak typowym dla ludzi religijnych oszukiwaniem Boga, którego Bóg nie pochwali.

fragment rozdziału „Nawiązanie normalnej relacji z Bogiem jest bardzo ważne” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Dzisiejsze słowa Ducha Świętego są dynamiką Jego dzieła, a nieustanne oświecanie człowieka przez Ducha Świętego w tym okresie jest nurtem dzieła Ducha Świętego. A jaki jest dziś nurt dzieła Ducha Świętego? To prowadzenie ludzi do dzisiejszego dzieła Boga, do normalnego życia duchowego. (…)

Najpierw musisz oddać swoje serce słowom Boga. Nie wolno ci szukać Bożych słów z przeszłości i nie wolno ci ich studiować ani porównywać z dzisiejszymi słowami. Zamiast tego musisz całkowicie oddać swoje serce obecnym słowom Boga. Jeśli są tacy, którzy nadal chcą czytać słowa Boga, księgi duchowe lub inne kazania z przeszłości, tacy, którzy nie podążają za dzisiejszymi słowami Ducha Świętego, wówczas są oni najbardziej nierozsądni ze wszystkich ludzi; są to ludzie, którymi Bóg gardzi. Jeśli jesteś gotów przyjąć dzisiejsze światło Ducha Świętego, całkowicie oddaj swoje serce dzisiejszym wypowiedziom Boga. To jest pierwsza rzecz, którą musisz uczynić.

fragment rozdziału „Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wierząc w Boga, musisz przynajmniej rozwiązać problem zbudowania z Nim normalnej relacji. Jeśli nie masz normalnej relacji z Bogiem, twoja wiara w Boga traci sens. Nawiązanie normalnej relacji z Bogiem można osiągnąć w pełni przez wyciszenie serca w obecności Boga. Normalna relacja z Bogiem oznacza zdolność do tego, by nie wątpić w żadne Boże dzieło ani mu nie zaprzeczać, oraz by umieć mu się podporządkować. Oznacza to posiadanie właściwych intencji w obecności Boga, nierobienie planów dla siebie i w każdej sytuacji stawianie na pierwszym miejscu interesów Bożej rodziny, a także przyjmowanie nadzoru Bożego i poddawanie się Bożym ustaleniom. Musisz umieć wyciszyć serce w Bożej obecności we wszystkim, co robisz. Nawet jeśli nie rozumiesz Bożej woli, musisz wypełniać swoje obowiązki i zadania najlepiej, jak potrafisz. Gdy wola Boża zostanie ci objawiona, wprowadź ją w życie, a nie będzie za późno. Kiedy twoja relacja z Bogiem stanie się normalna, będziesz również mieć normalne relacje z ludźmi. Wszystko opiera się na fundamencie słów Bożych. Jedz i pij słowa Boże, następnie wprowadzaj w życie wymagania Boga, koryguj swoje zapatrywania i unikaj robienia czegokolwiek, co przeciwstawiałoby się Bogu lub przeszkadzało kościołowi. Nie rób rzeczy, które nie wnoszą korzyści w życie twoich braci i sióstr, nie mów rzeczy, które nie są pomocne innym osobom, nie rób rzeczy haniebnych. We wszystkim, co robisz, bądź sprawiedliwy i szlachetny i upewnij się, że każdy twój uczynek jest godny przedstawienia Bogu. Choć ciało bywa czasami słabe, musisz się zdobyć na to, by na pierwszym miejscu stawiać interesy Bożej rodziny, nie pożądać korzyści dla siebie i działać sprawiedliwie. Jeśli potrafisz praktykować w ten sposób, wówczas twoja relacja z Bogiem będzie normalna.

We wszystkim, co robisz, musisz sprawdzać, czy twoje intencje są właściwe. Jeśli jesteś w stanie postępować zgodnie z wymaganiami Boga, to twoja relacja z Nim jest normalna. Jest to kryterium minimalne. Przyjrzyj się swoim intencjom i jeśli znajdziesz takie, które są niewłaściwe, zdobądź się na to, by się od nich odwrócić i działać zgodnie ze słowami Boga; wtedy staniesz się kimś, kto jest prawy przed Bogiem, a to z kolei pokaże, że twoja relacja z Nim jest normalna i że wszystko, co robisz, robisz dla Boga, a nie dla siebie. We wszystkim, co robisz lub mówisz, musisz mieć odpowiednie nastawienie w sercu, być sprawiedliwym w działaniu i nie kierować się emocjami ani nie postępować zgodnie z własną wolą. Są to zasady, których muszą przestrzegać wierzący w Boga. Intencje i postawa człowieka mogą ujawnić się w drobiazgach, a zatem, aby ludzie mogli wejść na drogę doskonalenia przez Boga, muszą najpierw oczyścić własne intencje i naprawić relację z Bogiem. Dopiero gdy twoja relacja z Bogiem stanie się normalna, będziesz mógł zostać przez Niego udoskonalony; dopiero wtedy Boże rozprawianie się, przycinanie, dyscyplinowanie i oczyszczanie przyniesie w tobie zamierzony efekt. Oznacza to, że jeśli ludzie są w stanie zachować Boga w sercach, nie szukać osobistych korzyści, nie myśleć o własnej przyszłości (w doczesnym znaczeniu), lecz zamiast tego dźwigają ciężar wejścia w życie, starają się dążyć do prawdy i podporządkować się Bożemu dziełu – jeśli potrafisz to zrobić, wówczas cele, do których dążysz, będą prawidłowe, a twoja relacja z Bogiem stanie się normalna.

fragment rozdziału „Jak wygląda twoja relacja z Bogiem?” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Od czego powinniśmy zacząć, ustanawiając właściwą relację z Bogiem? Najważniejsze jest, by mówić od serca, gdy człowiek modli się do Boga. Na przykład na modlitwie mówisz: „O Boże, widzę, że wielu moich braci i sióstr jest w stanie oddać całych siebie, by ponosić koszty na rzecz Boga, ale moja postawa jest zbyt małostkowa. Biorę pod rozwagę moje utrzymanie oraz moją przyszłość, a także to, czy będę w stanie przetrwać trudności fizyczne. Nie potrafię z tych rzeczy zrezygnować. Naprawdę jestem Twoim dłużnikiem. Jak to możliwe, że oni wykazują taką postawę? Wywodzimy się z takich samych rodzin, ale oni są w stanie ponosić koszty na rzecz Ciebie w pełnym wymiarze – czemu więc ja nie mogę? Brakuje mi tak wiele z prawdy. Ciągle myślę o sprawach cielesnych. Moja wiara jest taka słaba. O Boże, oświeć mnie i iluminuj, pozwól mi mieć prawdziwą wiarę w Ciebie oraz już niebawem w pełni ponosić koszty na rzecz Ciebie”. To właśnie jest mówienie od serca. Jeśli codziennie będziesz odbywał taką rozmowę z Bogiem, to wówczas On zobaczy, że jesteś szczery, że nie starasz się jedynie zachowywać pozorów, nie mamisz Go słodkimi słówkami ani nie składasz gołosłownych deklaracji. Wówczas Duch Święty wykona swe dzieło. To właśnie jest początek ustanawiania właściwej relacji z Bogiem. Jesteśmy stworzeniami, a On Stwórcą. Co my, stworzenia, powinniśmy okazywać w obecności naszego Stworzyciela? Prawdziwe posłuszeństwo, akceptację, wiarę oraz uwielbienie. Musimy w pełni oddać nasze serca Bogu. Musimy pozwolić Mu, by prowadził, rządził i planował. Jeśli będziemy w ten sposób się modlić i starać, nasza relacja z Bogiem stanie się właściwa.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Jest kilka zasad ustanawiania właściwej relacji z Bogiem. Po pierwsze, musisz uwierzyć w Jego wszechmoc oraz mądrość i musisz wierzyć, że wszystkie Boże słowa się wypełnią. To podstawa. Jeśli nie wierzysz, że Boże słowa z pewnością się wypełnią, lub nie wierzysz w Bożą wszechmoc, to brakuje ci prawdziwej wiary. Po drugie, musisz oddać serce Bogu i pozwolić Mu decydować o wszystkim. Po trzecie, musisz przyjąć Boże badanie, i to ma kluczowe znaczenie. Jeśli nie przyjmiesz Bożego badania twoich modlitw i wyznań, twoich czynów i słów, jak możesz nawiązać prawdziwą wspólnotę z Bogiem? Czy potrafiłbyś Mu powiedzieć, co jest w twoim sercu? Kiedy przemawiasz, modlisz się tylko za siebie. Modlitwa taka niesie z sobą złe intencje i pełna jest pustych słów, przechwałek oraz kłamstw. Jeśli nie przyjmiesz Bożego badania, jak zdołasz rozpoznać te rzeczy? Kiedy już przyjmiesz Boże badanie, to gdy powiesz coś złego, wypowiesz puste słowa, od niechcenia złożysz jakieś przyrzeczenie, natychmiast zdasz sobie sprawę: „Czy nie próbuję zwieść Boga? Dlaczego mam wrażenie, jakbym okłamywał Boga?”. Na tym właśnie polega przyjmowanie Bożego badania i dlatego jest to takie ważne. Po czwarte, musisz nauczyć się szukać prawdy we wszystkich rzeczach. Nie polegaj na filozofii szatana. Nie uzależniaj robienia różnych rzeczy od tego, czy odniesiesz korzyść, czy też nie. Musisz szukać prawdy i działać zgodnie z prawdą. Bez względu na jakiekolwiek osobiste korzyści czy straty, musisz praktykować prawdę oraz mówić prawdę, a także być osobą uczciwą. Doznanie straty to rodzaj błogosławieństwa. Będziesz bardziej pobłogosławiony przez Boga, gdy poniesiesz stratę. Abraham poniósł wiele strat i zawsze szedł na kompromis w relacjach z innymi. Nawet jego słudzy się skarżyli: „Dlaczego jesteś taki słaby? Pozwól nam z nimi walczyć!”. Co pomyślał sobie wówczas Abraham? „Nie będziemy z nimi walczyć. Wszystko jest w rękach Boga i nie ma nic złego w tym, że poniesie się nieznaczną stratę”. W rezultacie Bóg pobłogosławił Abrahama jeszcze bardziej. Jeśli twe osobiste zyski zostaną narażone na szwank ze względu na to, że praktykujesz prawdę, a ty nie będziesz obwiniać o to Boga, to Bóg ci pobłogosławi. Po piąte, musisz nauczyć się podporządkowywać się prawdzie we wszystkim. To także ma kluczowe znaczenie. Bez względu na to, kim jest osoba, która mówi coś zgodnego z prawdą, bez względu na to, czy jest z nami w dobrych stosunkach, czy też nie, a także bez względu na to, jakie mamy odczucia na jej temat, dopóki to, co mówi, zgadza się z prawdą, powinniśmy to przyjąć i być posłuszni. Czego dowodzi taka postawa? Tego, że ma się serce pełne bojaźni Bożej. Jeśli ktoś może być posłuszny nawet względem trzylatka, którego słowa zgadzają się z prawdą, to czy ten ktoś ma w sobie wciąż trochę arogancji? Czy ciągle jest osobą arogancką? Jego usposobienie uległo przemianie… Po szóste, bądź lojalny wobec Boga przy wypełnianiu swych obowiązków. Nigdy nie możesz zapominać o wypełnianiu swego obowiązku jako stworzenia – jeśli o tym zapomnisz, nigdy nie będziesz w stanie zadowolić Boga. Każdy, kto nie wypełnia swych obowiązków, jest bezwartościowym śmieciem i pochodzi od szatana. Jeśli potrafisz wypełniać swe obowiązki przed Bogiem, to jesteś jednym z Bożych ludzi – to właśnie jest znak rozpoznawczy. Jeśli dobrze wypełniasz swoje obowiązki, to jesteś stworzeniem, które spełnia Boże wymagania. Jeśli nie dajesz rady wypełniać swoich obowiązków, to nie spełniasz wymagań i nie uzyskasz Bożej aprobaty. Jeśli zatem potrafisz być lojalny wobec Boga w wypełnianiu swych obowiązków, a potem wejść w kontakt z Bogiem, to czyż może On cię nie pobłogosławić? Czyż może nie być z tobą? Po siódme, we wszystkim stawaj po stronie Boga. Bądź jednego serca i jednej myśli z Nim. Jeśli twoi rodzice mówią coś, co nie zgadza się z prawdą, co sprzeciwia się Bogu oraz buntuje się przeciwko Niemu, to powinieneś umieć stanąć po stronie Boga i dyskutować z nimi, odrzucić to, co mówią, i odmówić akceptacji takich słów. Czyż nie jest to składanie świadectwa o Bogu? Czy może to zawstydzić szatana? (Tak, może)… Jeśli ludzie będą potrafili trzymać się tych siedmiu zasad, to uzyskają Bożą aprobatę, a wówczas ich relacja z Bogiem stanie się taka, jak należy. Te siedem zasad ma kluczowe znaczenie!

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 4. Czym jest prawdziwa modlitwa?

Dalej: 6. Kim jest osoba uczciwa? Dlaczego Bóg lubi ludzi uczciwych?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce