Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

376 Usposobienie Boga jest stopniowo objawiane człowiekowi w Wieku Królestwa

1 Na przestrzeni epok żaden z ludzi nie wszedł do królestwa, zatem nikt nie zaznał łaski Wieku Królestwa, nikt też nie widział Władcy owego królestwa. Choć w stanie oświecenia Moim Duchem wielu ludzi przepowiadało piękno królestwa, poznali oni jedynie jego zewnętrzną stronę, nie zaś jego wewnętrzne znaczenie. Dzisiaj, gdy królestwo zaczyna formalnie urzeczywistniać się na ziemi, większość ludzi nadal nie wie, co należy czynić, ani też do jakiej krainy człowiek ma zostać ostatecznie doprowadzony w Wieku Królestwa.

2 Moje boskie dzieło formalnie rozpoczyna się wraz z nastaniem Wieku Królestwa. Wraz z formalnym rozpoczęciem Wieku Królestwa Moje usposobienie zaczyna stopniowo objawiać się ludziom. Tak w tym oto momencie rozlega się święta trąba i formalnie obwieszcza je światu. Gdy zaś formalnie obejmę rządy i zacznę sprawować władzę w Mym królestwie, z czasem cały Mój lud uczynię pełnym. Gdy nastąpi zamęt we wszystkich narodach świata, wtedy właśnie Moje królestwo nastanie i zyska swe oblicze, wtedy też zostanę przemieniony i zwrócę się do całego wszechświata. Wtedy także wszyscy ludzie ujrzą Moje pełne chwały oblicze, Moją prawdziwą twarz.

Na podstawie Rozdziału 14

„Słów Bożych dla całego wszechświata”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Trzy etapy dzieła są wykonywane przez jednego Boga

Dalej:Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie

Powiązane treści

 • Spłacę Bożą miłość

  1 Przez wiele lat dryfowałem przez świat, zepsucie we mnie rosło. Dzięki Bogu wyrażającemu prawdy i zbawiającemu mnie powróciłem do Bożej rodziny. Prz…

 • Prawdziwe ucieleśnienie władzy Stwórcy

  Ⅰ Los człowieka i wszechświat są silnie związane z władzą Stwórcy. Są ściśle związane z Jego władzą i panowaniem. Poprzez prawa rządzące wszystkim cz…

 • Będę kochać Boga po wsze czasy

  1 O Boże! Twoje słowa przywołują mnie z powrotem do Ciebie. Dzień i noc przechodzę szkolenie w Twoim królestwie. Tak wiele razy byłem słaby i negatywn…

 • Hymn Królestwa (Ⅰ) Królestwo zstępuje na ziemię

  Ⅰ Аа… Аа… Аа… Аа… Królestwo Boże zstąpiło na ziemię. Osoba Boga pełna jest obfitości i bogactwa. Jak można tym nie cieszyć się (nie cieszyć się)? Jak …